پیش بینی آب و هوا در ُكسفُرد

18° 6 N -77° 7 W
آب و هوا در حال حاضر
+21 °C
01:22:49
0
96 %
1.58 m/s
N
1015 hPa
few clouds
21
+27 °C
+20 °C
+23 °C
+19 °C
06:23
11:57
17:31
18:47
امروز
+27 °C
29 نوامبر
0.12
57 %
2.93 m/s
NNE
1015 hPa
light rain
17 %
+27 °C
+20 °C
+23 °C
+19 °C
06:23
11:57
17:31
18:47
فردا
+25 °C
30 نوامبر
1.6
67 %
4.68 m/s
NE
1016 hPa
light rain
56 %
+25 °C
+21 °C
+23 °C
+20 °C
06:23
11:57
17:31
18:48
پنج شنبه
+25 °C
1 دسامبر
2.98
61 %
5.13 m/s
NE
1016 hPa
light rain
39 %
+25 °C
+20 °C
+24 °C
+20 °C
06:24
11:57
17:31
18:48
جمعه
+25 °C
2 دسامبر
3.18
64 %
4.47 m/s
NNE
1017 hPa
light rain
22 %
+25 °C
+20 °C
+23 °C
+19 °C
06:25
11:58
17:31
18:48
شنبه
+23 °C
3 دسامبر
1.22
69 %
5.64 m/s
NE
1016 hPa
light rain
97 %
+23 °C
+20 °C
+23 °C
+20 °C
06:25
11:58
17:31
18:48
یکشنبه
+23 °C
4 دسامبر
0.61
63 %
4.77 m/s
NE
1015 hPa
light rain
39 %
+23 °C
+19 °C
+23 °C
+19 °C
06:26
11:59
17:32
18:49
دوشنبه
+25 °C
5 دسامبر
1.41
56 %
4.79 m/s
NE
1016 hPa
light rain
18 %
+25 °C
+19 °C
+24 °C
+20 °C
06:26
11:59
17:32
18:49
سهشنبه
+28 °C
6 دسامبر
0.7
45 %
3.82 m/s
ENE
1014 hPa
light rain
21 %
+28 °C
+18 °C
+19 °C
+20 °C
06:27
11:59
17:32
18:49
چهار شنبه
+26 °C
7 دسامبر
0.5
54 %
2.92 m/s
ENE
1012 hPa
light rain
21 %
+26 °C
+17 °C
+19 °C
+18 °C
06:28
12:00
17:32
18:50
پنج شنبه
+27 °C
8 دسامبر
0.23
43 %
2.76 m/s
SE
1011 hPa
light rain
3 %
+27 °C
+18 °C
+19 °C
+17 °C
06:28
12:00
17:33
18:50
جمعه
+28 °C
9 دسامبر
0
42 %
3.55 m/s
SE
1011 hPa
broken clouds
76 %
+28 °C
+18 °C
+19 °C
+17 °C
06:29
12:01
17:33
18:50
شنبه
+28 °C
10 دسامبر
0
44 %
2.3 m/s
ENE
1011 hPa
overcast clouds
90 %
+28 °C
+18 °C
+19 °C
+18 °C
06:29
12:01
17:33
18:51
یکشنبه
+28 °C
11 دسامبر
0.13
46 %
3.41 m/s
NE
1012 hPa
light rain
19 %
+28 °C
+19 °C
+20 °C
+18 °C
06:30
12:02
17:34
18:51
دوشنبه
+28 °C
12 دسامبر
0.63
45 %
2.98 m/s
NE
1011 hPa
light rain
17 %
+28 °C
+18 °C
+19 °C
+19 °C
06:30
12:02
17:34
18:52
سهشنبه
+26 °C
13 دسامبر
0.48
54 %
4.35 m/s
SE
1010 hPa
light rain
18 %
+26 °C
+19 °C
+19 °C
+18 °C
06:31
12:03
17:34
18:52
چهار شنبه
+26 °C
14 دسامبر
7.04
62 %
1.45 m/s
SSE
1011 hPa
light rain
99 %
+26 °C
+19 °C
+19 °C
+19 °C
06:32
12:03
17:35
18:52
آب و هوا در حال حاضر
few clouds
+21 °C
06:23
صبح
+19 °C
11:57
روز
+27 °C
17:31
شب
+23 °C
18:47
شب
+20 °C
میزان بارش 0

رطوبت 96 %

سرعت باد 1.58 m/s

جهت باد North
ابری و بارش 21

فشار 1015 hPa

فاز ماهسه ماهه اول
زمان محلی
-
ُكسفُرد -05:00
01:11:49
بارگیری شرایط آب و هوایی داده ها...