پیش بینی آب و هوا در پَلم

18° 12 N -77° 2 W
آب و هوا در حال حاضر
+27 °C
18:33:04
0
86 %
0.29 m/s
NNE
1013 hPa
broken clouds
64
+34 °C
+24 °C
+28 °C
+24 °C
05:51
12:11
18:31
19:46
امروز
+34 °C
18 اوت
4.77
49 %
2.93 m/s
E
1013 hPa
moderate rain
30 %
+34 °C
+24 °C
+28 °C
+24 °C
05:51
12:11
18:32
19:47
فردا
+33 °C
19 اوت
4.73
50 %
2.19 m/s
ENE
1015 hPa
light rain
20 %
+33 °C
+23 °C
+28 °C
+23 °C
05:51
12:11
18:31
19:46
شنبه
+30 °C
20 اوت
8.43
60 %
2.21 m/s
SE
1013 hPa
moderate rain
99 %
+30 °C
+24 °C
+25 °C
+23 °C
05:51
12:11
18:30
19:46
یکشنبه
+28 °C
21 اوت
7.36
77 %
1.6 m/s
NE
1012 hPa
light rain
68 %
+28 °C
+23 °C
+24 °C
+24 °C
05:51
12:10
18:30
19:45
دوشنبه
+28 °C
22 اوت
4.17
72 %
2.3 m/s
SE
1012 hPa
light rain
97 %
+28 °C
+23 °C
+23 °C
+24 °C
05:52
12:10
18:29
19:44
سهشنبه
+28 °C
23 اوت
4.58
63 %
3.04 m/s
SE
1013 hPa
light rain
45 %
+28 °C
+23 °C
+23 °C
+23 °C
05:52
12:10
18:28
19:43
چهار شنبه
+24 °C
24 اوت
7.22
93 %
1.91 m/s
SSE
1014 hPa
moderate rain
100 %
+24 °C
+23 °C
+23 °C
+23 °C
05:52
12:10
18:27
19:42
پنج شنبه
+28 °C
25 اوت
11.18
80 %
1.87 m/s
S
1013 hPa
moderate rain
76 %
+28 °C
+23 °C
+24 °C
+24 °C
05:52
12:09
18:27
19:41
جمعه
+31 °C
26 اوت
3.25
57 %
2.67 m/s
SE
1013 hPa
light rain
97 %
+31 °C
+23 °C
+24 °C
+24 °C
05:52
12:09
18:26
19:40
شنبه
+32 °C
27 اوت
5.8
53 %
2.1 m/s
E
1013 hPa
moderate rain
59 %
+32 °C
+23 °C
+24 °C
+24 °C
05:53
12:09
18:25
19:39
یکشنبه
+32 °C
28 اوت
4.64
52 %
2.15 m/s
ENE
1013 hPa
light rain
82 %
+32 °C
+23 °C
+24 °C
+24 °C
05:53
12:09
18:24
19:38
دوشنبه
+28 °C
29 اوت
4.06
73 %
1.63 m/s
SE
1013 hPa
light rain
80 %
+28 °C
+23 °C
+24 °C
+24 °C
05:53
12:08
18:24
19:38
سهشنبه
+33 °C
30 اوت
2.61
51 %
1.43 m/s
SSE
1012 hPa
light rain
30 %
+33 °C
+24 °C
+25 °C
+24 °C
05:53
12:08
18:23
19:37
چهار شنبه
+33 °C
31 اوت
1.34
48 %
1.68 m/s
ENE
1013 hPa
light rain
67 %
+33 °C
+24 °C
+25 °C
+24 °C
05:53
12:08
18:22
19:36
پنج شنبه
+33 °C
1 سپتامبر
7.45
55 %
1.82 m/s
ESE
1013 hPa
moderate rain
95 %
+33 °C
+24 °C
+25 °C
+25 °C
05:53
12:07
18:21
19:35
جمعه
+34 °C
2 سپتامبر
0.89
46 %
1.63 m/s
ESE
1011 hPa
light rain
37 %
+34 °C
+24 °C
+26 °C
+24 °C
05:54
12:07
18:20
19:34
آب و هوا در حال حاضر
broken clouds
+27 °C
05:51
صبح
+24 °C
12:11
روز
+34 °C
18:31
شب
+28 °C
19:46
شب
+24 °C
میزان بارش 0

رطوبت 86 %

سرعت باد 0.29 m/s

جهت باد North-northeast
ابری و بارش 64

فشار 1013 hPa

فاز ماهسه ماهه آخر
زمان محلی
-
پَلم -05:00
18:08:04
بارگیری شرایط آب و هوایی داده ها...