پیش بینی آب و هوا در پُِنت هِلل

18° 5.393 N -77° 6.455 W
آب و هوا در حال حاضر
+29 °C
13:01:10
0
39 %
2.31 m/s
ESE
1012 hPa
clear sky
4
+29 °C
+20 °C
+25 °C
+19 °C
05:50
12:12
18:35
19:51
امروز
+29 °C
14 اوت
0
38 %
2.97 m/s
SE
1012 hPa
sky is clear
4 %
+29 °C
+20 °C
+25 °C
+19 °C
05:50
12:12
18:35
19:51
فردا
+31 °C
15 اوت
5.86
43 %
4.11 m/s
SE
1014 hPa
moderate rain
88 %
+31 °C
+21 °C
+24 °C
+19 °C
05:50
12:12
18:34
19:50
سهشنبه
+30 °C
16 اوت
2.31
49 %
3.99 m/s
SE
1014 hPa
light rain
98 %
+30 °C
+21 °C
+23 °C
+22 °C
05:51
12:12
18:33
19:49
چهار شنبه
+31 °C
17 اوت
5.09
42 %
2.8 m/s
ESE
1013 hPa
moderate rain
97 %
+31 °C
+21 °C
+22 °C
+22 °C
05:51
12:12
18:33
19:48
پنج شنبه
+29 °C
18 اوت
4.69
54 %
3.84 m/s
SE
1012 hPa
moderate rain
92 %
+29 °C
+21 °C
+23 °C
+22 °C
05:51
12:12
18:32
19:47
جمعه
+28 °C
19 اوت
7.43
59 %
3.4 m/s
ESE
1014 hPa
light rain
35 %
+28 °C
+21 °C
+22 °C
+22 °C
05:51
12:11
18:31
19:47
شنبه
+29 °C
20 اوت
2.52
56 %
3.37 m/s
SE
1013 hPa
light rain
98 %
+29 °C
+21 °C
+23 °C
+21 °C
05:52
12:11
18:31
19:46
یکشنبه
+28 °C
21 اوت
8.66
60 %
2.86 m/s
ESE
1013 hPa
moderate rain
90 %
+28 °C
+21 °C
+22 °C
+22 °C
05:52
12:11
18:30
19:45
دوشنبه
+29 °C
22 اوت
3.16
52 %
4.35 m/s
SE
1013 hPa
light rain
70 %
+29 °C
+21 °C
+22 °C
+21 °C
05:52
12:11
18:29
19:44
سهشنبه
+30 °C
23 اوت
5.81
50 %
3.89 m/s
SE
1013 hPa
light rain
18 %
+30 °C
+21 °C
+22 °C
+21 °C
05:52
12:10
18:28
19:43
چهار شنبه
+29 °C
24 اوت
2.95
54 %
3.72 m/s
SE
1014 hPa
light rain
61 %
+29 °C
+21 °C
+22 °C
+21 °C
05:52
12:10
18:28
19:42
پنج شنبه
+27 °C
25 اوت
7.75
63 %
3.2 m/s
ESE
1015 hPa
moderate rain
25 %
+27 °C
+21 °C
+22 °C
+21 °C
05:53
12:10
18:27
19:41
جمعه
+29 °C
26 اوت
3.43
51 %
2.93 m/s
ESE
1014 hPa
light rain
78 %
+29 °C
+21 °C
+22 °C
+21 °C
05:53
12:09
18:26
19:40
شنبه
+30 °C
27 اوت
4.49
50 %
3.99 m/s
SE
1013 hPa
light rain
47 %
+30 °C
+21 °C
+22 °C
+22 °C
05:53
12:09
18:25
19:40
یکشنبه
+30 °C
28 اوت
7.93
50 %
3.12 m/s
ESE
1013 hPa
moderate rain
15 %
+30 °C
+21 °C
+22 °C
+22 °C
05:53
12:09
18:25
19:39
دوشنبه
+30 °C
29 اوت
2.14
47 %
3.19 m/s
SE
1014 hPa
light rain
61 %
+30 °C
+21 °C
+22 °C
+21 °C
05:53
12:09
18:24
19:38
آب و هوا در حال حاضر
clear sky
+29 °C
05:50
صبح
+19 °C
12:12
روز
+29 °C
18:35
شب
+25 °C
19:51
شب
+20 °C
میزان بارش 0

رطوبت 39 %

سرعت باد 2.31 m/s

جهت باد East-southeast
ابری و بارش 4

فشار 1012 hPa

فاز ماهپر شده
زمان محلی
-
پُِنت هِلل -05:00
13:08:11
بارگیری شرایط آب و هوایی داده ها...