پیش بینی آب و هوا در رِلستُن پَرك

17° 59 N -76° 56 W
آب و هوا در حال حاضر
+29 °C
19:07:00
0
81 %
9.26 m/s
ESE
1012 hPa
few clouds
20
+34 °C
+26 °C
+29 °C
+24 °C
05:51
12:11
18:30
19:46
دیروز
+34 °C
18 اوت
6.08
52 %
4.99 m/s
SE
1013 hPa
moderate rain
15 %
+34 °C
+26 °C
+29 °C
+24 °C
05:51
12:11
18:31
19:47
امروز
+34 °C
19 اوت
4.16
49 %
4.47 m/s
SE
1014 hPa
moderate rain
14 %
+34 °C
+25 °C
+29 °C
+24 °C
05:51
12:11
18:30
19:46
فردا
+31 °C
20 اوت
1.76
58 %
3.8 m/s
SSE
1013 hPa
light rain
97 %
+31 °C
+25 °C
+28 °C
+24 °C
05:51
12:10
18:30
19:45
یکشنبه
+26 °C
21 اوت
6.55
89 %
1.76 m/s
NE
1012 hPa
moderate rain
71 %
+26 °C
+25 °C
+25 °C
+26 °C
05:51
12:10
18:29
19:44
دوشنبه
+28 °C
22 اوت
3.63
76 %
3.78 m/s
SE
1012 hPa
light rain
100 %
+28 °C
+24 °C
+25 °C
+25 °C
05:51
12:10
18:28
19:43
سهشنبه
+28 °C
23 اوت
10.6
70 %
3.66 m/s
SE
1013 hPa
moderate rain
62 %
+28 °C
+24 °C
+24 °C
+25 °C
05:52
12:10
18:28
19:42
چهار شنبه
+26 °C
24 اوت
14.35
89 %
3.32 m/s
SE
1014 hPa
moderate rain
100 %
+26 °C
+24 °C
+24 °C
+24 °C
05:52
12:09
18:27
19:41
پنج شنبه
+28 °C
25 اوت
15.52
79 %
2.79 m/s
SSE
1013 hPa
moderate rain
80 %
+28 °C
+24 °C
+25 °C
+24 °C
05:52
12:09
18:26
19:41
جمعه
+31 °C
26 اوت
2.4
63 %
4.66 m/s
SE
1013 hPa
light rain
96 %
+31 °C
+25 °C
+26 °C
+25 °C
05:52
12:09
18:25
19:40
شنبه
+30 °C
27 اوت
5.81
71 %
4.22 m/s
SSE
1013 hPa
moderate rain
58 %
+30 °C
+25 °C
+26 °C
+26 °C
05:52
12:08
18:25
19:39
یکشنبه
+33 °C
28 اوت
4.3
52 %
3.64 m/s
S
1012 hPa
moderate rain
83 %
+33 °C
+25 °C
+26 °C
+25 °C
05:52
12:08
18:24
19:38
دوشنبه
+32 °C
29 اوت
2.2
57 %
3.82 m/s
SSE
1013 hPa
light rain
85 %
+32 °C
+25 °C
+26 °C
+25 °C
05:53
12:08
18:23
19:37
سهشنبه
+32 °C
30 اوت
0.71
55 %
3.57 m/s
S
1012 hPa
light rain
30 %
+32 °C
+26 °C
+27 °C
+26 °C
05:53
12:07
18:22
19:36
چهار شنبه
+33 °C
31 اوت
2.22
54 %
4.07 m/s
SSE
1013 hPa
light rain
95 %
+33 °C
+26 °C
+27 °C
+26 °C
05:53
12:07
18:21
19:35
پنج شنبه
+31 °C
1 سپتامبر
3.3
67 %
3.99 m/s
SSE
1013 hPa
light rain
99 %
+31 °C
+26 °C
+27 °C
+26 °C
05:53
12:07
18:21
19:34
جمعه
+33 °C
2 سپتامبر
0
51 %
4.58 m/s
SSE
1011 hPa
broken clouds
55 %
+33 °C
+26 °C
+27 °C
+26 °C
05:53
12:07
18:20
19:33
آب و هوا در حال حاضر
few clouds
+29 °C
05:51
صبح
+24 °C
12:11
روز
+34 °C
18:30
شب
+29 °C
19:46
شب
+26 °C
میزان بارش 0

رطوبت 81 %

سرعت باد 9.26 m/s

جهت باد East-southeast
ابری و بارش 20

فشار 1012 hPa

فاز ماهسه ماهه آخر
زمان محلی
-
رِلستُن پَرك -05:00
19:08:07
بارگیری شرایط آب و هوایی داده ها...