پیش بینی آب و هوا در رِست پِن

17° 56 N -77° 7 W
آب و هوا در حال حاضر
+30 °C
18:22:41
0
84 %
1.43 m/s
ENE
1012 hPa
overcast clouds
91
+32 °C
+25 °C
+30 °C
+24 °C
06:00
11:56
17:52
19:04
امروز
+32 °C
5 اکتبر
5.12
58 %
2.36 m/s
NNE
1013 hPa
moderate rain
35 %
+32 °C
+25 °C
+30 °C
+24 °C
05:59
11:56
17:53
19:05
فردا
+29 °C
6 اکتبر
5.76
71 %
2.83 m/s
E
1013 hPa
moderate rain
99 %
+29 °C
+24 °C
+27 °C
+24 °C
06:00
11:56
17:52
19:04
جمعه
+30 °C
7 اکتبر
9.88
64 %
5.36 m/s
ESE
1012 hPa
moderate rain
96 %
+30 °C
+25 °C
+28 °C
+24 °C
06:00
11:55
17:51
19:03
شنبه
+29 °C
8 اکتبر
8.49
70 %
5.9 m/s
SE
1013 hPa
light rain
100 %
+29 °C
+25 °C
+28 °C
+24 °C
06:00
11:55
17:50
19:03
یکشنبه
+29 °C
9 اکتبر
9.41
70 %
5.65 m/s
SE
1014 hPa
moderate rain
100 %
+29 °C
+25 °C
+29 °C
+24 °C
06:00
11:55
17:50
19:02
دوشنبه
+29 °C
10 اکتبر
16.51
74 %
5.17 m/s
SE
1015 hPa
moderate rain
100 %
+29 °C
+25 °C
+28 °C
+24 °C
06:00
11:55
17:49
19:01
سهشنبه
+30 °C
11 اکتبر
7.44
66 %
5.02 m/s
SE
1015 hPa
light rain
89 %
+30 °C
+25 °C
+29 °C
+24 °C
06:01
11:54
17:48
19:01
چهار شنبه
+29 °C
12 اکتبر
5.25
72 %
4.19 m/s
SE
1013 hPa
light rain
94 %
+29 °C
+25 °C
+29 °C
+24 °C
06:01
11:54
17:47
19:00
پنج شنبه
+28 °C
13 اکتبر
9.74
78 %
4.1 m/s
SE
1012 hPa
light rain
99 %
+28 °C
+25 °C
+28 °C
+25 °C
06:01
11:54
17:47
18:59
جمعه
+28 °C
14 اکتبر
10
79 %
3.38 m/s
SE
1013 hPa
moderate rain
99 %
+28 °C
+25 °C
+27 °C
+25 °C
06:01
11:54
17:46
18:59
شنبه
+29 °C
15 اکتبر
1.73
74 %
3.51 m/s
SSE
1013 hPa
light rain
45 %
+29 °C
+25 °C
+29 °C
+25 °C
06:02
11:53
17:45
18:58
یکشنبه
+30 °C
16 اکتبر
2.28
68 %
3.73 m/s
SE
1015 hPa
light rain
75 %
+30 °C
+25 °C
+29 °C
+25 °C
06:02
11:53
17:45
18:57
دوشنبه
+30 °C
17 اکتبر
3.01
62 %
3.17 m/s
SSE
1014 hPa
light rain
24 %
+30 °C
+25 °C
+29 °C
+24 °C
06:02
11:53
17:44
18:57
سهشنبه
+30 °C
18 اکتبر
0.75
64 %
3.29 m/s
SSE
1013 hPa
light rain
27 %
+30 °C
+25 °C
+29 °C
+24 °C
06:03
11:53
17:43
18:56
چهار شنبه
+30 °C
19 اکتبر
1.67
60 %
3.29 m/s
SSE
1012 hPa
light rain
7 %
+30 °C
+25 °C
+29 °C
+24 °C
06:03
11:53
17:43
18:55
پنج شنبه
+30 °C
20 اکتبر
1.01
67 %
3.45 m/s
S
1011 hPa
light rain
42 %
+30 °C
+25 °C
+29 °C
+24 °C
06:03
11:53
17:42
18:55
آب و هوا در حال حاضر
overcast clouds
+30 °C
06:00
صبح
+24 °C
11:56
روز
+32 °C
17:52
شب
+30 °C
19:04
شب
+25 °C
میزان بارش 0

رطوبت 84 %

سرعت باد 1.43 m/s

جهت باد East-northeast
ابری و بارش 91

فشار 1012 hPa

فاز ماهپر شده
زمان محلی
-
رِست پِن -05:00
18:10:41
بارگیری شرایط آب و هوایی داده ها...