پیش بینی آب و هوا در رُسِ هِلل

18° 13.565 N -76° 56.243 W
آب و هوا در حال حاضر
+28 °C
18:04:22
0
83 %
2.26 m/s
ENE
1012 hPa
scattered clouds
50
+33 °C
+24 °C
+28 °C
+24 °C
05:50
12:11
18:31
19:46
امروز
+33 °C
18 اوت
3.02
52 %
3.65 m/s
ENE
1013 hPa
light rain
25 %
+33 °C
+24 °C
+28 °C
+24 °C
05:50
12:11
18:31
19:47
فردا
+32 °C
19 اوت
3.45
53 %
3.29 m/s
NE
1015 hPa
light rain
14 %
+32 °C
+24 °C
+28 °C
+23 °C
05:50
12:11
18:31
19:46
شنبه
+30 °C
20 اوت
10.96
63 %
2.06 m/s
E
1013 hPa
moderate rain
100 %
+30 °C
+24 °C
+25 °C
+24 °C
05:51
12:10
18:30
19:45
یکشنبه
+29 °C
21 اوت
11.44
72 %
1.87 m/s
NNE
1012 hPa
moderate rain
77 %
+29 °C
+24 °C
+25 °C
+24 °C
05:51
12:10
18:29
19:44
دوشنبه
+28 °C
22 اوت
5.8
78 %
1.76 m/s
SSW
1012 hPa
light rain
98 %
+28 °C
+23 °C
+23 °C
+24 °C
05:51
12:10
18:29
19:43
سهشنبه
+27 °C
23 اوت
11.21
73 %
2.77 m/s
SE
1013 hPa
moderate rain
48 %
+27 °C
+23 °C
+23 °C
+23 °C
05:51
12:10
18:28
19:43
چهار شنبه
+25 °C
24 اوت
18.46
91 %
1.53 m/s
S
1014 hPa
heavy intensity rain
100 %
+25 °C
+23 °C
+23 °C
+23 °C
05:52
12:09
18:27
19:42
پنج شنبه
+29 °C
25 اوت
11.08
77 %
1.43 m/s
SW
1013 hPa
moderate rain
79 %
+29 °C
+23 °C
+24 °C
+24 °C
05:52
12:09
18:26
19:41
جمعه
+31 °C
26 اوت
2.73
60 %
2.77 m/s
E
1013 hPa
light rain
99 %
+31 °C
+24 °C
+25 °C
+24 °C
05:52
12:09
18:26
19:40
شنبه
+31 °C
27 اوت
4.98
61 %
2.98 m/s
ENE
1013 hPa
light rain
50 %
+31 °C
+24 °C
+25 °C
+24 °C
05:52
12:08
18:25
19:39
یکشنبه
+31 °C
28 اوت
5.18
60 %
3.33 m/s
NE
1013 hPa
light rain
84 %
+31 °C
+24 °C
+25 °C
+24 °C
05:52
12:08
18:24
19:38
دوشنبه
+27 °C
29 اوت
4.74
78 %
1.36 m/s
E
1013 hPa
light rain
84 %
+27 °C
+23 °C
+25 °C
+24 °C
05:52
12:08
18:23
19:37
سهشنبه
+32 °C
30 اوت
4.39
58 %
1.99 m/s
ENE
1013 hPa
light rain
33 %
+32 °C
+24 °C
+25 °C
+24 °C
05:53
12:08
18:22
19:36
چهار شنبه
+32 °C
31 اوت
1.79
54 %
2.49 m/s
NE
1013 hPa
light rain
53 %
+32 °C
+24 °C
+25 °C
+24 °C
05:53
12:07
18:22
19:35
پنج شنبه
+32 °C
1 سپتامبر
8.37
62 %
2.37 m/s
ENE
1013 hPa
moderate rain
97 %
+32 °C
+24 °C
+25 °C
+25 °C
05:53
12:07
18:21
19:34
جمعه
+32 °C
2 سپتامبر
0.5
54 %
2.49 m/s
NE
1012 hPa
light rain
49 %
+32 °C
+24 °C
+26 °C
+24 °C
05:53
12:07
18:20
19:34
آب و هوا در حال حاضر
scattered clouds
+28 °C
05:50
صبح
+24 °C
12:11
روز
+33 °C
18:31
شب
+28 °C
19:46
شب
+24 °C
میزان بارش 0

رطوبت 83 %

سرعت باد 2.26 m/s

جهت باد East-northeast
ابری و بارش 50

فشار 1012 hPa

فاز ماهسه ماهه آخر
زمان محلی
-
رُسِ هِلل -05:00
18:08:23
بارگیری شرایط آب و هوایی داده ها...