پیش بینی آب و هوا در سَلت پُند پِن

17° 57 N -76° 56 W
آب و هوا در حال حاضر
+28 °C
19:33:46
0
81 %
9.26 m/s
ESE
1012 hPa
few clouds
20
+34 °C
+27 °C
+29 °C
+24 °C
05:51
12:11
18:30
19:46
دیروز
+34 °C
18 اوت
3.19
52 %
4.99 m/s
SE
1013 hPa
light rain
15 %
+34 °C
+27 °C
+29 °C
+24 °C
05:51
12:11
18:31
19:46
امروز
+35 °C
19 اوت
2.53
44 %
5.25 m/s
SSE
1014 hPa
light rain
5 %
+35 °C
+25 °C
+29 °C
+25 °C
05:51
12:11
18:30
19:46
فردا
+32 °C
20 اوت
3.54
50 %
4.33 m/s
SSE
1013 hPa
light rain
99 %
+32 °C
+25 °C
+26 °C
+24 °C
05:51
12:10
18:30
19:45
یکشنبه
+33 °C
21 اوت
14.2
50 %
4.43 m/s
SSE
1011 hPa
heavy intensity rain
29 %
+33 °C
+25 °C
+25 °C
+25 °C
05:51
12:10
18:29
19:44
دوشنبه
+28 °C
22 اوت
3.16
64 %
2.26 m/s
SE
1011 hPa
light rain
91 %
+28 °C
+25 °C
+25 °C
+25 °C
05:51
12:10
18:28
19:43
سهشنبه
+25 °C
23 اوت
18.23
93 %
3.86 m/s
ESE
1013 hPa
moderate rain
77 %
+25 °C
+24 °C
+25 °C
+25 °C
05:52
12:10
18:28
19:42
چهار شنبه
+28 °C
24 اوت
12.56
81 %
2.86 m/s
SE
1014 hPa
moderate rain
100 %
+28 °C
+25 °C
+25 °C
+25 °C
05:52
12:09
18:27
19:41
پنج شنبه
+31 °C
25 اوت
1.71
62 %
3.47 m/s
SSE
1013 hPa
light rain
97 %
+31 °C
+25 °C
+26 °C
+25 °C
05:52
12:09
18:26
19:40
جمعه
+32 °C
26 اوت
2.31
56 %
4.62 m/s
SSE
1012 hPa
light rain
100 %
+32 °C
+25 °C
+26 °C
+25 °C
05:52
12:09
18:25
19:40
شنبه
+33 °C
27 اوت
0.44
50 %
5.06 m/s
SSE
1013 hPa
light rain
100 %
+33 °C
+25 °C
+26 °C
+25 °C
05:52
12:08
18:25
19:39
یکشنبه
+32 °C
28 اوت
1.75
52 %
4.69 m/s
SSE
1013 hPa
light rain
48 %
+32 °C
+25 °C
+26 °C
+26 °C
05:52
12:08
18:24
19:38
دوشنبه
+32 °C
29 اوت
3.3
55 %
3.92 m/s
SSE
1014 hPa
light rain
20 %
+32 °C
+25 °C
+26 °C
+25 °C
05:53
12:08
18:23
19:37
سهشنبه
+32 °C
30 اوت
3.22
55 %
4.12 m/s
SE
1013 hPa
light rain
50 %
+32 °C
+25 °C
+26 °C
+25 °C
05:53
12:07
18:22
19:36
چهار شنبه
+33 °C
31 اوت
1.53
53 %
5.79 m/s
SSE
1012 hPa
light rain
54 %
+33 °C
+25 °C
+27 °C
+26 °C
05:53
12:07
18:21
19:35
پنج شنبه
+32 °C
1 سپتامبر
8.92
57 %
4.9 m/s
SE
1012 hPa
moderate rain
65 %
+32 °C
+25 °C
+26 °C
+26 °C
05:53
12:07
18:21
19:34
جمعه
+33 °C
2 سپتامبر
2.72
51 %
5.32 m/s
SE
1013 hPa
light rain
15 %
+33 °C
+25 °C
+27 °C
+25 °C
05:53
12:07
18:20
19:33
آب و هوا در حال حاضر
few clouds
+28 °C
05:51
صبح
+24 °C
12:11
روز
+34 °C
18:30
شب
+29 °C
19:46
شب
+27 °C
میزان بارش 0

رطوبت 81 %

سرعت باد 9.26 m/s

جهت باد East-southeast
ابری و بارش 20

فشار 1012 hPa

فاز ماهسه ماهه آخر
زمان محلی
-
سَلت پُند پِن -05:00
19:08:46
بارگیری شرایط آب و هوایی داده ها...