پیش بینی آب و هوا در ترَِدوَيس

18° 11.392 N -77° 2.523 W
آب و هوا در حال حاضر
+26 °C
19:18:28
0
81 %
0.72 m/s
ENE
1013 hPa
broken clouds
77
+34 °C
+24 °C
+27 °C
+24 °C
05:51
12:11
18:31
19:46
دیروز
+34 °C
18 اوت
3.04
49 %
2.75 m/s
E
1013 hPa
light rain
30 %
+34 °C
+24 °C
+27 °C
+24 °C
05:51
12:11
18:32
19:47
امروز
+34 °C
19 اوت
1.92
45 %
2.6 m/s
E
1014 hPa
light rain
5 %
+34 °C
+23 °C
+27 °C
+23 °C
05:51
12:11
18:31
19:46
فردا
+33 °C
20 اوت
6.79
49 %
2.63 m/s
ESE
1013 hPa
moderate rain
100 %
+33 °C
+23 °C
+24 °C
+23 °C
05:51
12:11
18:30
19:46
یکشنبه
+33 °C
21 اوت
11.59
48 %
1.88 m/s
E
1011 hPa
moderate rain
38 %
+33 °C
+23 °C
+24 °C
+24 °C
05:51
12:11
18:30
19:45
دوشنبه
+27 °C
22 اوت
2.05
69 %
1.81 m/s
SE
1011 hPa
light rain
92 %
+27 °C
+23 °C
+24 °C
+24 °C
05:52
12:10
18:29
19:44
سهشنبه
+25 °C
23 اوت
11.02
83 %
2.61 m/s
SE
1013 hPa
moderate rain
66 %
+25 °C
+23 °C
+23 °C
+24 °C
05:52
12:10
18:28
19:43
چهار شنبه
+28 °C
24 اوت
7.92
73 %
2.29 m/s
SSE
1014 hPa
light rain
100 %
+28 °C
+23 °C
+24 °C
+23 °C
05:52
12:10
18:27
19:42
پنج شنبه
+30 °C
25 اوت
6.53
58 %
1.93 m/s
SSE
1013 hPa
moderate rain
99 %
+30 °C
+23 °C
+24 °C
+23 °C
05:52
12:09
18:27
19:41
جمعه
+32 °C
26 اوت
2.74
51 %
2.42 m/s
SSE
1012 hPa
light rain
100 %
+32 °C
+23 °C
+24 °C
+23 °C
05:52
12:09
18:26
19:40
شنبه
+32 °C
27 اوت
1.87
51 %
2.46 m/s
ESE
1014 hPa
light rain
98 %
+32 °C
+23 °C
+25 °C
+24 °C
05:53
12:09
18:25
19:39
یکشنبه
+32 °C
28 اوت
6.15
49 %
2.43 m/s
SE
1013 hPa
light rain
58 %
+32 °C
+23 °C
+24 °C
+24 °C
05:53
12:09
18:24
19:39
دوشنبه
+32 °C
29 اوت
7.12
51 %
2.17 m/s
SE
1014 hPa
moderate rain
18 %
+32 °C
+23 °C
+24 °C
+24 °C
05:53
12:08
18:24
19:38
سهشنبه
+33 °C
30 اوت
5.02
50 %
2.34 m/s
ESE
1013 hPa
light rain
39 %
+33 °C
+24 °C
+25 °C
+23 °C
05:53
12:08
18:23
19:37
چهار شنبه
+31 °C
31 اوت
7.12
59 %
2.65 m/s
ESE
1012 hPa
moderate rain
56 %
+31 °C
+24 °C
+24 °C
+24 °C
05:53
12:08
18:22
19:36
پنج شنبه
+32 °C
1 سپتامبر
4.78
52 %
2.5 m/s
ENE
1013 hPa
light rain
71 %
+32 °C
+23 °C
+24 °C
+24 °C
05:53
12:07
18:21
19:35
جمعه
+31 °C
2 سپتامبر
4.17
58 %
2.7 m/s
E
1014 hPa
light rain
16 %
+31 °C
+24 °C
+25 °C
+24 °C
05:54
12:07
18:20
19:34
آب و هوا در حال حاضر
broken clouds
+26 °C
05:51
صبح
+24 °C
12:11
روز
+34 °C
18:31
شب
+27 °C
19:46
شب
+24 °C
میزان بارش 0

رطوبت 81 %

سرعت باد 0.72 m/s

جهت باد East-northeast
ابری و بارش 77

فشار 1013 hPa

فاز ماهسه ماهه آخر
زمان محلی
-
ترَِدوَيس -05:00
19:08:28
بارگیری شرایط آب و هوایی داده ها...