پیش بینی آب و هوا در ڤَز دِلِگهت

18° 1 N -77° 3 W
آب و هوا در حال حاضر
+28 °C
19:51:25
0
94 %
1.44 m/s
N
1014 hPa
overcast clouds
100
+30 °C
+25 °C
+26 °C
+22 °C
05:59
11:55
17:52
19:04
دیروز
+30 °C
5 اکتبر
7.5
57 %
2.31 m/s
NE
1014 hPa
moderate rain
50 %
+30 °C
+25 °C
+26 °C
+22 °C
05:59
11:56
17:52
19:05
امروز
+26 °C
6 اکتبر
5.24
80 %
1.99 m/s
N
1014 hPa
moderate rain
100 %
+26 °C
+22 °C
+26 °C
+22 °C
05:59
11:55
17:52
19:04
فردا
+30 °C
7 اکتبر
10.36
55 %
3.49 m/s
ESE
1012 hPa
moderate rain
89 %
+30 °C
+22 °C
+27 °C
+22 °C
06:00
11:55
17:51
19:03
شنبه
+29 °C
8 اکتبر
7
63 %
3.73 m/s
SE
1013 hPa
light rain
68 %
+29 °C
+22 °C
+27 °C
+21 °C
06:00
11:55
17:50
19:02
یکشنبه
+28 °C
9 اکتبر
4.34
64 %
3.54 m/s
SE
1014 hPa
light rain
98 %
+28 °C
+22 °C
+27 °C
+21 °C
06:00
11:55
17:49
19:02
دوشنبه
+29 °C
10 اکتبر
7.45
63 %
3.28 m/s
SE
1016 hPa
light rain
98 %
+29 °C
+22 °C
+27 °C
+21 °C
06:00
11:54
17:49
19:01
سهشنبه
+29 °C
11 اکتبر
5.21
62 %
3.19 m/s
SE
1015 hPa
moderate rain
89 %
+29 °C
+22 °C
+27 °C
+21 °C
06:00
11:54
17:48
19:00
چهار شنبه
+29 °C
12 اکتبر
0.77
63 %
3.25 m/s
SSE
1013 hPa
light rain
97 %
+29 °C
+22 °C
+27 °C
+21 °C
06:01
11:54
17:47
19:00
پنج شنبه
+28 °C
13 اکتبر
1.09
67 %
3.44 m/s
SSE
1012 hPa
light rain
92 %
+28 °C
+23 °C
+27 °C
+22 °C
06:01
11:54
17:46
18:59
جمعه
+28 °C
14 اکتبر
0.83
66 %
3.49 m/s
SSE
1013 hPa
light rain
86 %
+28 °C
+23 °C
+28 °C
+22 °C
06:01
11:53
17:46
18:58
شنبه
+29 °C
15 اکتبر
4.03
62 %
3.49 m/s
SSE
1013 hPa
light rain
67 %
+29 °C
+23 °C
+28 °C
+22 °C
06:01
11:53
17:45
18:58
یکشنبه
+29 °C
16 اکتبر
1.82
61 %
3.56 m/s
SSE
1013 hPa
light rain
51 %
+29 °C
+23 °C
+28 °C
+22 °C
06:02
11:53
17:44
18:57
دوشنبه
+30 °C
17 اکتبر
3.26
55 %
2.9 m/s
SSE
1013 hPa
light rain
28 %
+30 °C
+23 °C
+28 °C
+22 °C
06:02
11:53
17:44
18:56
سهشنبه
+30 °C
18 اکتبر
1.13
59 %
2.96 m/s
SSE
1013 hPa
light rain
100 %
+30 °C
+23 °C
+28 °C
+22 °C
06:02
11:53
17:43
18:56
چهار شنبه
+30 °C
19 اکتبر
6.09
61 %
1.53 m/s
SE
1012 hPa
moderate rain
69 %
+30 °C
+23 °C
+26 °C
+22 °C
06:03
11:52
17:42
18:55
پنج شنبه
+29 °C
20 اکتبر
2.01
62 %
2.32 m/s
S
1012 hPa
light rain
87 %
+29 °C
+22 °C
+27 °C
+22 °C
06:03
11:52
17:42
18:55
آب و هوا در حال حاضر
overcast clouds
+28 °C
05:59
صبح
+22 °C
11:55
روز
+30 °C
17:52
شب
+26 °C
19:04
شب
+25 °C
میزان بارش 0

رطوبت 94 %

سرعت باد 1.44 m/s

جهت باد North
ابری و بارش 100

فشار 1014 hPa

فاز ماهپر شده
زمان محلی
-
ڤَز دِلِگهت -05:00
19:10:25
بارگیری شرایط آب و هوایی داده ها...