پیش بینی آب و هوا در وِللَِمسُنس

18° 12 N -77° 9 W
آب و هوا در حال حاضر
+26 °C
18:41:12
0
94 %
0.9 m/s
NNE
1014 hPa
overcast clouds
91
+29 °C
+23 °C
+26 °C
+21 °C
06:00
11:56
17:52
19:04
امروز
+29 °C
5 اکتبر
4.74
60 %
3.05 m/s
NE
1014 hPa
moderate rain
60 %
+29 °C
+23 °C
+26 °C
+21 °C
06:00
11:56
17:53
19:05
فردا
+24 °C
6 اکتبر
5.12
88 %
2.14 m/s
NE
1014 hPa
light rain
100 %
+24 °C
+22 °C
+25 °C
+21 °C
06:00
11:56
17:52
19:04
جمعه
+29 °C
7 اکتبر
9.29
57 %
3.38 m/s
ESE
1012 hPa
moderate rain
95 %
+29 °C
+22 °C
+25 °C
+21 °C
06:00
11:56
17:51
19:04
شنبه
+28 °C
8 اکتبر
6.43
65 %
3.26 m/s
SE
1013 hPa
light rain
61 %
+28 °C
+22 °C
+26 °C
+21 °C
06:00
11:55
17:50
19:03
یکشنبه
+28 °C
9 اکتبر
4.01
65 %
3.09 m/s
SE
1014 hPa
light rain
98 %
+28 °C
+22 °C
+26 °C
+21 °C
06:00
11:55
17:50
19:02
دوشنبه
+28 °C
10 اکتبر
7.68
65 %
3 m/s
SE
1016 hPa
moderate rain
97 %
+28 °C
+22 °C
+26 °C
+21 °C
06:01
11:55
17:49
19:01
سهشنبه
+28 °C
11 اکتبر
4.15
65 %
2.73 m/s
SE
1015 hPa
light rain
89 %
+28 °C
+22 °C
+26 °C
+21 °C
06:01
11:55
17:48
19:01
چهار شنبه
+28 °C
12 اکتبر
0.83
64 %
2.75 m/s
SE
1013 hPa
light rain
94 %
+28 °C
+22 °C
+27 °C
+21 °C
06:01
11:54
17:47
19:00
پنج شنبه
+27 °C
13 اکتبر
0.97
69 %
3.05 m/s
SSE
1013 hPa
light rain
89 %
+27 °C
+23 °C
+27 °C
+22 °C
06:01
11:54
17:47
18:59
جمعه
+28 °C
14 اکتبر
0.81
69 %
3.16 m/s
SSE
1013 hPa
light rain
93 %
+28 °C
+22 °C
+27 °C
+22 °C
06:02
11:54
17:46
18:59
شنبه
+29 °C
15 اکتبر
3.8
63 %
2.88 m/s
SSE
1013 hPa
light rain
68 %
+29 °C
+22 °C
+27 °C
+22 °C
06:02
11:54
17:45
18:58
یکشنبه
+29 °C
16 اکتبر
2.3
63 %
2.74 m/s
SSE
1014 hPa
light rain
43 %
+29 °C
+22 °C
+27 °C
+22 °C
06:02
11:53
17:45
18:57
دوشنبه
+29 °C
17 اکتبر
2.06
56 %
2.21 m/s
SSE
1014 hPa
light rain
20 %
+29 °C
+22 °C
+28 °C
+21 °C
06:03
11:53
17:44
18:57
سهشنبه
+29 °C
18 اکتبر
2.04
60 %
2.19 m/s
SE
1014 hPa
light rain
100 %
+29 °C
+23 °C
+27 °C
+21 °C
06:03
11:53
17:43
18:56
چهار شنبه
+29 °C
19 اکتبر
5.88
64 %
2 m/s
ENE
1013 hPa
moderate rain
85 %
+29 °C
+22 °C
+26 °C
+22 °C
06:03
11:53
17:43
18:55
پنج شنبه
+28 °C
20 اکتبر
2.95
64 %
1.51 m/s
SSE
1012 hPa
light rain
82 %
+28 °C
+22 °C
+26 °C
+21 °C
06:04
11:53
17:42
18:55
آب و هوا در حال حاضر
overcast clouds
+26 °C
06:00
صبح
+21 °C
11:56
روز
+29 °C
17:52
شب
+26 °C
19:04
شب
+23 °C
میزان بارش 0

رطوبت 94 %

سرعت باد 0.9 m/s

جهت باد North-northeast
ابری و بارش 91

فشار 1014 hPa

فاز ماهپر شده
زمان محلی
-
وِللَِمسُنس -05:00
18:10:12
بارگیری شرایط آب و هوایی داده ها...