پیش بینی آب و هوا در وُُد هَلل

17° 57 N -77° 7 W
آب و هوا در حال حاضر
+30 °C
19:07:50
0
88 %
1.35 m/s
NE
1013 hPa
overcast clouds
93
+32 °C
+26 °C
+29 °C
+24 °C
06:00
11:56
17:52
19:04
دیروز
+32 °C
5 اکتبر
4.98
58 %
2.35 m/s
NNE
1013 hPa
moderate rain
36 %
+32 °C
+26 °C
+29 °C
+24 °C
05:59
11:56
17:53
19:05
امروز
+29 °C
6 اکتبر
5.7
72 %
2.78 m/s
E
1013 hPa
moderate rain
99 %
+29 °C
+24 °C
+27 °C
+24 °C
06:00
11:56
17:52
19:04
فردا
+30 °C
7 اکتبر
9.68
64 %
5.18 m/s
ESE
1012 hPa
moderate rain
96 %
+30 °C
+25 °C
+29 °C
+24 °C
06:00
11:55
17:51
19:03
شنبه
+29 °C
8 اکتبر
8.1
70 %
5.83 m/s
SE
1013 hPa
light rain
100 %
+29 °C
+25 °C
+28 °C
+24 °C
06:00
11:55
17:50
19:03
یکشنبه
+29 °C
9 اکتبر
9.14
69 %
5.59 m/s
SE
1014 hPa
moderate rain
100 %
+29 °C
+24 °C
+29 °C
+24 °C
06:00
11:55
17:50
19:02
دوشنبه
+29 °C
10 اکتبر
16.25
73 %
5.12 m/s
SE
1015 hPa
moderate rain
100 %
+29 °C
+25 °C
+28 °C
+24 °C
06:00
11:55
17:49
19:01
سهشنبه
+30 °C
11 اکتبر
7.2
66 %
4.97 m/s
SE
1015 hPa
light rain
89 %
+30 °C
+25 °C
+29 °C
+24 °C
06:01
11:54
17:48
19:01
چهار شنبه
+29 °C
12 اکتبر
4.92
72 %
4.17 m/s
SE
1013 hPa
light rain
95 %
+29 °C
+25 °C
+29 °C
+24 °C
06:01
11:54
17:47
19:00
پنج شنبه
+28 °C
13 اکتبر
9.26
78 %
4.09 m/s
SE
1012 hPa
light rain
99 %
+28 °C
+25 °C
+28 °C
+25 °C
06:01
11:54
17:47
18:59
جمعه
+28 °C
14 اکتبر
9.64
79 %
3.37 m/s
SE
1013 hPa
moderate rain
99 %
+28 °C
+25 °C
+27 °C
+25 °C
06:01
11:54
17:46
18:59
شنبه
+29 °C
15 اکتبر
1.63
73 %
3.53 m/s
SSE
1013 hPa
light rain
45 %
+29 °C
+25 °C
+29 °C
+25 °C
06:02
11:53
17:45
18:58
یکشنبه
+30 °C
16 اکتبر
2.28
68 %
3.75 m/s
SE
1015 hPa
light rain
75 %
+30 °C
+25 °C
+29 °C
+25 °C
06:02
11:53
17:45
18:57
دوشنبه
+30 °C
17 اکتبر
3.22
61 %
3.16 m/s
SSE
1014 hPa
light rain
23 %
+30 °C
+25 °C
+29 °C
+24 °C
06:02
11:53
17:44
18:57
سهشنبه
+30 °C
18 اکتبر
0.7
64 %
3.3 m/s
SSE
1013 hPa
light rain
27 %
+30 °C
+25 °C
+29 °C
+24 °C
06:03
11:53
17:43
18:56
چهار شنبه
+30 °C
19 اکتبر
1.69
60 %
3.32 m/s
SSE
1012 hPa
light rain
7 %
+30 °C
+25 °C
+29 °C
+24 °C
06:03
11:53
17:43
18:55
پنج شنبه
+30 °C
20 اکتبر
1.02
67 %
3.47 m/s
S
1011 hPa
light rain
42 %
+30 °C
+25 °C
+29 °C
+24 °C
06:03
11:53
17:42
18:55
آب و هوا در حال حاضر
overcast clouds
+30 °C
06:00
صبح
+24 °C
11:56
روز
+32 °C
17:52
شب
+29 °C
19:04
شب
+26 °C
میزان بارش 0

رطوبت 88 %

سرعت باد 1.35 m/s

جهت باد NorthEast
ابری و بارش 93

فشار 1013 hPa

فاز ماهپر شده
زمان محلی
-
وُُد هَلل -05:00
19:10:50
بارگیری شرایط آب و هوایی داده ها...