پیش بینی آب و هوا در وُُدهَلل

18° 2.494 N -77° 8.206 W
آب و هوا در حال حاضر
+25 °C
18:34:16
0
93 %
1.02 m/s
N
1014 hPa
overcast clouds
90
+28 °C
+21 °C
+25 °C
+20 °C
06:00
11:56
17:52
19:04
امروز
+28 °C
5 اکتبر
2.72
59 %
2.73 m/s
NE
1014 hPa
light rain
54 %
+28 °C
+21 °C
+25 °C
+20 °C
05:59
11:56
17:53
19:05
فردا
+24 °C
6 اکتبر
6.11
81 %
2.6 m/s
NNE
1014 hPa
moderate rain
100 %
+24 °C
+20 °C
+23 °C
+20 °C
06:00
11:56
17:52
19:04
جمعه
+27 °C
7 اکتبر
6.94
61 %
3.04 m/s
ESE
1012 hPa
moderate rain
93 %
+27 °C
+20 °C
+25 °C
+20 °C
06:00
11:56
17:51
19:03
شنبه
+26 °C
8 اکتبر
4.86
65 %
3.97 m/s
SE
1013 hPa
light rain
97 %
+26 °C
+20 °C
+24 °C
+19 °C
06:00
11:55
17:50
19:03
یکشنبه
+26 °C
9 اکتبر
6.82
66 %
3.92 m/s
SE
1014 hPa
light rain
100 %
+26 °C
+20 °C
+25 °C
+19 °C
06:00
11:55
17:50
19:02
دوشنبه
+26 °C
10 اکتبر
11.85
68 %
3.65 m/s
SE
1015 hPa
moderate rain
100 %
+26 °C
+20 °C
+25 °C
+19 °C
06:01
11:55
17:49
19:01
سهشنبه
+27 °C
11 اکتبر
5.68
63 %
3.32 m/s
SE
1015 hPa
light rain
92 %
+27 °C
+20 °C
+25 °C
+19 °C
06:01
11:54
17:48
19:01
چهار شنبه
+26 °C
12 اکتبر
2.84
67 %
3.21 m/s
SSE
1013 hPa
light rain
96 %
+26 °C
+21 °C
+25 °C
+20 °C
06:01
11:54
17:47
19:00
پنج شنبه
+25 °C
13 اکتبر
4.16
73 %
3.45 m/s
SSE
1012 hPa
light rain
100 %
+25 °C
+21 °C
+25 °C
+20 °C
06:01
11:54
17:47
18:59
جمعه
+25 °C
14 اکتبر
5.15
76 %
2.89 m/s
SSE
1013 hPa
light rain
100 %
+25 °C
+21 °C
+24 °C
+20 °C
06:02
11:54
17:46
18:59
شنبه
+26 °C
15 اکتبر
1.65
70 %
3.03 m/s
SSE
1013 hPa
light rain
63 %
+26 °C
+21 °C
+25 °C
+20 °C
06:02
11:54
17:45
18:58
یکشنبه
+27 °C
16 اکتبر
3.99
62 %
2.75 m/s
SE
1015 hPa
light rain
79 %
+27 °C
+21 °C
+25 °C
+20 °C
06:02
11:53
17:45
18:57
دوشنبه
+27 °C
17 اکتبر
3.74
59 %
2.11 m/s
SSE
1014 hPa
light rain
17 %
+27 °C
+21 °C
+25 °C
+20 °C
06:02
11:53
17:44
18:57
سهشنبه
+27 °C
18 اکتبر
1.64
62 %
2.35 m/s
SSE
1013 hPa
light rain
30 %
+27 °C
+21 °C
+25 °C
+20 °C
06:03
11:53
17:43
18:56
چهار شنبه
+27 °C
19 اکتبر
2.51
58 %
2.11 m/s
SSE
1012 hPa
light rain
7 %
+27 °C
+21 °C
+25 °C
+20 °C
06:03
11:53
17:43
18:55
پنج شنبه
+27 °C
20 اکتبر
0.95
63 %
2.34 m/s
S
1011 hPa
light rain
40 %
+27 °C
+21 °C
+25 °C
+20 °C
06:03
11:53
17:42
18:55
آب و هوا در حال حاضر
overcast clouds
+25 °C
06:00
صبح
+20 °C
11:56
روز
+28 °C
17:52
شب
+25 °C
19:04
شب
+21 °C
میزان بارش 0

رطوبت 93 %

سرعت باد 1.02 m/s

جهت باد North
ابری و بارش 90

فشار 1014 hPa

فاز ماهپر شده
زمان محلی
-
وُُدهَلل -05:00
18:10:16
بارگیری شرایط آب و هوایی داده ها...