پیش بینی آب و هوا در وُُدلَندس

17° 58 N -76° 57 W
آب و هوا در حال حاضر
+29 °C
19:25:06
0
81 %
4.63 m/s
WNW
1012 hPa
few clouds
20
+32 °C
+25 °C
+28 °C
+24 °C
05:59
11:55
17:51
19:03
دیروز
+32 °C
5 اکتبر
8.98
56 %
2.24 m/s
SSE
1013 hPa
moderate rain
40 %
+32 °C
+25 °C
+28 °C
+24 °C
05:59
11:55
17:52
19:04
امروز
+29 °C
6 اکتبر
5.03
72 %
2.14 m/s
SE
1013 hPa
moderate rain
100 %
+29 °C
+24 °C
+28 °C
+23 °C
05:59
11:55
17:51
19:03
فردا
+32 °C
7 اکتبر
11.1
57 %
4.29 m/s
ESE
1012 hPa
moderate rain
85 %
+32 °C
+24 °C
+29 °C
+23 °C
05:59
11:55
17:50
19:03
شنبه
+31 °C
8 اکتبر
6.9
63 %
4.79 m/s
SE
1013 hPa
light rain
72 %
+31 °C
+24 °C
+29 °C
+24 °C
05:59
11:55
17:50
19:02
یکشنبه
+30 °C
9 اکتبر
3.95
63 %
4.52 m/s
SE
1014 hPa
light rain
100 %
+30 °C
+24 °C
+29 °C
+23 °C
06:00
11:54
17:49
19:01
دوشنبه
+31 °C
10 اکتبر
7.8
61 %
4.22 m/s
SE
1015 hPa
light rain
99 %
+31 °C
+24 °C
+30 °C
+23 °C
06:00
11:54
17:48
19:01
سهشنبه
+31 °C
11 اکتبر
5.05
61 %
3.91 m/s
SSE
1015 hPa
moderate rain
88 %
+31 °C
+24 °C
+29 °C
+24 °C
06:00
11:54
17:47
19:00
چهار شنبه
+30 °C
12 اکتبر
0.28
64 %
3.83 m/s
SSE
1013 hPa
light rain
100 %
+30 °C
+24 °C
+29 °C
+23 °C
06:00
11:53
17:47
18:59
پنج شنبه
+30 °C
13 اکتبر
1.38
67 %
3.98 m/s
SSE
1012 hPa
light rain
91 %
+30 °C
+25 °C
+29 °C
+24 °C
06:01
11:53
17:46
18:59
جمعه
+30 °C
14 اکتبر
1.35
66 %
3.77 m/s
SSE
1013 hPa
light rain
78 %
+30 °C
+25 °C
+29 °C
+24 °C
06:01
11:53
17:45
18:58
شنبه
+31 °C
15 اکتبر
3.21
64 %
3.99 m/s
SSE
1013 hPa
light rain
55 %
+31 °C
+25 °C
+30 °C
+24 °C
06:01
11:53
17:45
18:57
یکشنبه
+31 °C
16 اکتبر
0.95
61 %
4.13 m/s
SSE
1013 hPa
light rain
61 %
+31 °C
+25 °C
+30 °C
+24 °C
06:01
11:53
17:44
18:57
دوشنبه
+31 °C
17 اکتبر
3.95
54 %
3.54 m/s
SSE
1013 hPa
moderate rain
37 %
+31 °C
+25 °C
+30 °C
+24 °C
06:02
11:52
17:43
18:56
سهشنبه
+31 °C
18 اکتبر
1.13
58 %
3.95 m/s
SSE
1013 hPa
light rain
100 %
+31 °C
+25 °C
+30 °C
+24 °C
06:02
11:52
17:43
18:55
چهار شنبه
+31 °C
19 اکتبر
7.16
59 %
2.39 m/s
S
1012 hPa
moderate rain
58 %
+31 °C
+25 °C
+28 °C
+24 °C
06:02
11:52
17:42
18:55
پنج شنبه
+30 °C
20 اکتبر
1.88
63 %
2.97 m/s
S
1012 hPa
light rain
96 %
+30 °C
+24 °C
+29 °C
+24 °C
06:03
11:52
17:41
18:54
آب و هوا در حال حاضر
few clouds
+29 °C
05:59
صبح
+24 °C
11:55
روز
+32 °C
17:51
شب
+28 °C
19:03
شب
+25 °C
میزان بارش 0

رطوبت 81 %

سرعت باد 4.63 m/s

جهت باد West-northwest
ابری و بارش 20

فشار 1012 hPa

فاز ماهپر شده
زمان محلی
-
وُُدلَندس -05:00
19:10:23
بارگیری شرایط آب و هوایی داده ها...