يُرك سترِِت (جامائیکا) آب و هوای امروز ساعتی 7، پیش بینی وضع هوا 10 روز | افغانستان | weather.town

پیش بینی آب و هوا در يُرك سترِِت

18° 10.94 N -77° 1.67 W
آب و هوا در حال حاضر
+20 °C
01:13:49
0
95 %
0.88 m/s
NNW
1015 hPa
broken clouds
70
+30 °C
+22 °C
+26 °C
+21 °C
06:23
11:57
17:30
18:47
امروز
+30 °C
30 نوامبر
0
62 %
2.11 m/s
ESE
1017 hPa
broken clouds
51 %
+30 °C
+22 °C
+26 °C
+21 °C
06:23
11:57
17:30
18:47
فردا
+30 °C
1 دسامبر
0.76
60 %
2.12 m/s
ESE
1016 hPa
light rain
23 %
+30 °C
+22 °C
+26 °C
+22 °C
06:24
11:57
17:30
18:47
شنبه
+30 °C
2 دسامبر
0.82
58 %
2.16 m/s
SE
1016 hPa
light rain
31 %
+30 °C
+23 °C
+26 °C
+21 °C
06:24
11:57
17:31
18:48
یکشنبه
+28 °C
3 دسامبر
0.95
66 %
1.64 m/s
ESE
1016 hPa
light rain
5 %
+28 °C
+23 °C
+27 °C
+22 °C
06:25
11:58
17:31
18:48
دوشنبه
+28 °C
4 دسامبر
0.95
68 %
1.73 m/s
E
1016 hPa
light rain
16 %
+28 °C
+23 °C
+27 °C
+21 °C
06:25
11:58
17:31
18:48
سهشنبه
+28 °C
5 دسامبر
1.14
65 %
1.57 m/s
E
1015 hPa
light rain
5 %
+28 °C
+22 °C
+27 °C
+22 °C
06:26
11:59
17:31
18:48
چهار شنبه
+28 °C
6 دسامبر
1.11
73 %
2.04 m/s
NNE
1015 hPa
light rain
27 %
+28 °C
+22 °C
+27 °C
+22 °C
06:27
11:59
17:31
18:49
پنج شنبه
+30 °C
7 دسامبر
1.61
61 %
2.11 m/s
ENE
1013 hPa
light rain
38 %
+30 °C
+22 °C
+23 °C
+23 °C
06:27
11:59
17:32
18:49
جمعه
+30 °C
8 دسامبر
1.3
58 %
1.63 m/s
N
1013 hPa
light rain
12 %
+30 °C
+23 °C
+23 °C
+22 °C
06:28
12:00
17:32
18:49
شنبه
+29 °C
9 دسامبر
1.36
67 %
3.19 m/s
NE
1011 hPa
light rain
37 %
+29 °C
+23 °C
+23 °C
+22 °C
06:28
12:00
17:32
18:50
یکشنبه
+29 °C
10 دسامبر
3.27
71 %
2.03 m/s
ESE
1011 hPa
light rain
33 %
+29 °C
+22 °C
+23 °C
+23 °C
06:29
12:01
17:33
18:50
دوشنبه
+31 °C
11 دسامبر
2.68
55 %
2.12 m/s
SSE
1012 hPa
light rain
85 %
+31 °C
+22 °C
+23 °C
+22 °C
06:30
12:01
17:33
18:51
سهشنبه
+31 °C
12 دسامبر
0
55 %
1.63 m/s
ESE
1011 hPa
sky is clear
2 %
+31 °C
+22 °C
+23 °C
+22 °C
06:30
12:02
17:33
18:51
چهار شنبه
+30 °C
13 دسامبر
0.1
63 %
2.15 m/s
NNE
1011 hPa
light rain
18 %
+30 °C
+23 °C
+23 °C
+22 °C
06:31
12:02
17:34
18:51
پنج شنبه
+29 °C
14 دسامبر
1.32
64 %
4.47 m/s
NE
1013 hPa
light rain
49 %
+29 °C
+24 °C
+24 °C
+23 °C
06:31
12:03
17:34
18:52
جمعه
+24 °C
15 دسامبر
0.87
78 %
5.36 m/s
NNE
1015 hPa
light rain
88 %
+24 °C
+22 °C
+22 °C
+22 °C
06:32
12:03
17:35
18:52
آب و هوا در حال حاضر
broken clouds
+20 °C
06:23
صبح
+21 °C
11:57
روز
+30 °C
17:30
شب
+26 °C
18:47
شب
+22 °C
میزان بارش 0

رطوبت 95 %

سرعت باد 0.88 m/s

جهت باد North-northwest
ابری و بارش 70

فشار 1015 hPa

فاز ماهپر شده
زمان محلی
-
يُرك سترِِت -05:00
01:12:49
بارگیری شرایط آب و هوایی داده ها...