پیش بینی آب و هوا در يُرك سترِِت

18° 10.94 N -77° 1.67 W
آب و هوا در حال حاضر
+28 °C
18:16:51
0
91 %
1.01 m/s
N
1013 hPa
overcast clouds
90
+31 °C
+24 °C
+28 °C
+23 °C
05:59
11:55
17:51
19:04
امروز
+31 °C
5 اکتبر
2.54
60 %
2.61 m/s
NE
1014 hPa
light rain
60 %
+31 °C
+24 °C
+28 °C
+23 °C
05:59
11:56
17:52
19:05
فردا
+26 °C
6 اکتبر
7.06
86 %
2.42 m/s
NNE
1014 hPa
moderate rain
100 %
+26 °C
+23 °C
+26 °C
+23 °C
05:59
11:55
17:51
19:04
جمعه
+30 °C
7 اکتبر
5.15
61 %
2.66 m/s
E
1012 hPa
light rain
93 %
+30 °C
+23 °C
+28 °C
+23 °C
05:59
11:55
17:51
19:03
شنبه
+30 °C
8 اکتبر
4.42
63 %
3.02 m/s
ESE
1013 hPa
light rain
96 %
+30 °C
+23 °C
+27 °C
+22 °C
06:00
11:55
17:50
19:02
یکشنبه
+30 °C
9 اکتبر
6.34
64 %
2.87 m/s
SE
1014 hPa
light rain
100 %
+30 °C
+23 °C
+27 °C
+22 °C
06:00
11:55
17:49
19:02
دوشنبه
+30 °C
10 اکتبر
10.76
66 %
2.63 m/s
SE
1015 hPa
moderate rain
100 %
+30 °C
+23 °C
+28 °C
+22 °C
06:00
11:54
17:48
19:01
سهشنبه
+30 °C
11 اکتبر
5.51
64 %
2.61 m/s
SE
1015 hPa
moderate rain
90 %
+30 °C
+23 °C
+28 °C
+22 °C
06:00
11:54
17:48
19:00
چهار شنبه
+30 °C
12 اکتبر
2.66
65 %
2.6 m/s
SSE
1013 hPa
light rain
95 %
+30 °C
+24 °C
+29 °C
+23 °C
06:01
11:54
17:47
18:59
پنج شنبه
+29 °C
13 اکتبر
2.75
69 %
3.22 m/s
SSE
1012 hPa
light rain
100 %
+29 °C
+24 °C
+28 °C
+23 °C
06:01
11:54
17:46
18:59
جمعه
+29 °C
14 اکتبر
4
73 %
2.65 m/s
SSE
1013 hPa
light rain
100 %
+29 °C
+24 °C
+27 °C
+24 °C
06:01
11:53
17:45
18:58
شنبه
+30 °C
15 اکتبر
1.81
68 %
2.69 m/s
SSE
1013 hPa
light rain
67 %
+30 °C
+24 °C
+29 °C
+23 °C
06:02
11:53
17:45
18:57
یکشنبه
+31 °C
16 اکتبر
5.15
60 %
2.31 m/s
SE
1015 hPa
light rain
85 %
+31 °C
+24 °C
+28 °C
+23 °C
06:02
11:53
17:44
18:57
دوشنبه
+31 °C
17 اکتبر
4.32
60 %
1.7 m/s
ESE
1014 hPa
light rain
17 %
+31 °C
+24 °C
+28 °C
+23 °C
06:02
11:53
17:43
18:56
سهشنبه
+30 °C
18 اکتبر
2.25
63 %
1.68 m/s
SSE
1013 hPa
light rain
31 %
+30 °C
+24 °C
+28 °C
+23 °C
06:02
11:53
17:43
18:56
چهار شنبه
+31 °C
19 اکتبر
3.05
59 %
1.39 m/s
SSE
1012 hPa
light rain
7 %
+31 °C
+24 °C
+28 °C
+23 °C
06:03
11:52
17:42
18:55
پنج شنبه
+30 °C
20 اکتبر
1.21
63 %
1.51 m/s
S
1011 hPa
light rain
34 %
+30 °C
+24 °C
+27 °C
+23 °C
06:03
11:52
17:41
18:54
آب و هوا در حال حاضر
overcast clouds
+28 °C
05:59
صبح
+23 °C
11:55
روز
+31 °C
17:51
شب
+28 °C
19:04
شب
+24 °C
میزان بارش 0

رطوبت 91 %

سرعت باد 1.01 m/s

جهت باد North
ابری و بارش 90

فشار 1013 hPa

فاز ماهپر شده
زمان محلی
-
يُرك سترِِت -05:00
18:10:51
بارگیری شرایط آب و هوایی داده ها...