َل هَسَ (جردن) آب و هوای امروز ساعتی 7، پیش بینی وضع هوا 10 روز | افغانستان | weather.town

پیش بینی آب و هوا در َل هَسَ

30° 49.291 N 35° 58.531 E
آب و هوا در حال حاضر
+8 °C
23:40:54
0
55 %
5.74 m/s
WSW
1011 hPa
clear sky
4
+9 °C
+5 °C
+6 °C
+6 °C
06:25
11:50
17:14
18:37
فردا
+9 °C
6 فوریه
0.19
48 %
16 m/s
WSW
1011 hPa
light rain
23 %
+9 °C
+5 °C
+6 °C
+6 °C
06:24
11:50
17:15
18:37
سهشنبه
+4 °C
7 فوریه
6.71
86 %
16.81 m/s
W
1016 hPa
rain and snow
39 %
+4 °C
+4 °C
+4 °C
+2 °C
06:23
11:50
17:16
18:38
چهار شنبه
+4 °C
8 فوریه
5.45
93 %
10.98 m/s
W
1021 hPa
rain and snow
100 %
+4 °C
+3 °C
+4 °C
+3 °C
06:22
11:50
17:17
18:39
پنج شنبه
+7 °C
9 فوریه
0.32
59 %
3.72 m/s
W
1024 hPa
light rain
56 %
+7 °C
+6 °C
+7 °C
+3 °C
06:22
11:50
17:18
18:40
جمعه
+7 °C
10 فوریه
0
55 %
4.74 m/s
NNW
1023 hPa
few clouds
23 %
+7 °C
+5 °C
+7 °C
+3 °C
06:21
11:50
17:19
18:40
شنبه
+7 °C
11 فوریه
0
44 %
4.54 m/s
ENE
1022 hPa
sky is clear
0 %
+7 °C
+6 °C
+9 °C
+2 °C
06:20
11:50
17:20
18:41
یکشنبه
+9 °C
12 فوریه
0
48 %
5.4 m/s
ESE
1022 hPa
broken clouds
77 %
+9 °C
+9 °C
+10 °C
+3 °C
06:19
11:50
17:20
18:42
دوشنبه
+9 °C
13 فوریه
0
47 %
6.4 m/s
ENE
1022 hPa
sky is clear
6 %
+9 °C
+9 °C
+11 °C
+5 °C
06:18
11:50
17:21
18:42
سهشنبه
+10 °C
14 فوریه
0
38 %
8.55 m/s
ESE
1021 hPa
sky is clear
5 %
+10 °C
+8 °C
+11 °C
+5 °C
06:17
11:50
17:22
18:43
چهار شنبه
+9 °C
15 فوریه
0.95
52 %
7.89 m/s
WNW
1018 hPa
light rain
69 %
+9 °C
+7 °C
+9 °C
+6 °C
06:17
11:50
17:23
18:44
پنج شنبه
+10 °C
16 فوریه
0
52 %
4.7 m/s
W
1021 hPa
few clouds
14 %
+10 °C
+10 °C
+11 °C
+4 °C
06:16
11:50
17:24
18:45
جمعه
+11 °C
17 فوریه
0
37 %
7.13 m/s
W
1020 hPa
sky is clear
0 %
+11 °C
+8 °C
+11 °C
+6 °C
06:15
11:50
17:25
18:45
شنبه
+10 °C
18 فوریه
0
60 %
4.12 m/s
NNW
1021 hPa
sky is clear
1 %
+10 °C
+9 °C
+12 °C
+5 °C
06:14
11:50
17:25
18:46
یکشنبه
+11 °C
19 فوریه
0
49 %
3.11 m/s
SSE
1018 hPa
sky is clear
0 %
+11 °C
+12 °C
+14 °C
+5 °C
06:13
11:49
17:26
18:47
دوشنبه
+14 °C
20 فوریه
0
32 %
6.25 m/s
W
1015 hPa
scattered clouds
48 %
+14 °C
+13 °C
+15 °C
+8 °C
06:12
11:49
17:27
18:48
سهشنبه
+10 °C
21 فوریه
0
45 %
6.53 m/s
W
1021 hPa
sky is clear
10 %
+10 °C
+11 °C
+11 °C
+6 °C
06:11
11:49
17:28
18:48
آب و هوا در حال حاضر
clear sky
+8 °C
06:25
صبح
+6 °C
11:50
روز
+9 °C
17:14
شب
+6 °C
18:37
شب
+5 °C
میزان بارش 0

رطوبت 55 %

سرعت باد 5.74 m/s

جهت باد West-southwest
ابری و بارش 4

فشار 1011 hPa

فاز ماهپر شده
زمان محلی
-
َل هَسَ +02:00
23:02:54
بارگیری شرایط آب و هوایی داده ها...