كهِربَت َل بَيدَ' (جردن) آب و هوای امروز ساعتی 7، پیش بینی وضع هوا 10 روز | افغانستان | weather.town

پیش بینی آب و هوا در كهِربَت َل بَيدَ'

30° 46.512 N 35° 35.635 E
آب و هوا در حال حاضر
+10 °C
23:09:46
0
48 %
5.7 m/s
SW
1011 hPa
few clouds
13
+10 °C
+6 °C
+8 °C
+8 °C
06:26
11:51
17:16
18:38
فردا
+10 °C
6 فوریه
0.85
46 %
16.25 m/s
WSW
1012 hPa
light rain
69 %
+10 °C
+6 °C
+8 °C
+8 °C
06:25
11:51
17:17
18:39
سهشنبه
+6 °C
7 فوریه
6.13
68 %
12.47 m/s
W
1018 hPa
rain and snow
95 %
+6 °C
+5 °C
+6 °C
+4 °C
06:25
11:51
17:18
18:40
چهار شنبه
+4 °C
8 فوریه
8.1
88 %
9.75 m/s
W
1023 hPa
light rain
100 %
+4 °C
+5 °C
+6 °C
+3 °C
06:24
11:51
17:19
18:40
پنج شنبه
+6 °C
9 فوریه
0.55
70 %
4.03 m/s
WSW
1025 hPa
light rain
78 %
+6 °C
+6 °C
+7 °C
+3 °C
06:23
11:51
17:20
18:41
جمعه
+7 °C
10 فوریه
0
67 %
3.17 m/s
NNW
1023 hPa
scattered clouds
39 %
+7 °C
+6 °C
+7 °C
+5 °C
06:22
11:51
17:20
18:42
شنبه
+8 °C
11 فوریه
0
54 %
2.77 m/s
E
1022 hPa
sky is clear
4 %
+8 °C
+7 °C
+8 °C
+4 °C
06:21
11:51
17:21
18:43
یکشنبه
+9 °C
12 فوریه
0
51 %
1.68 m/s
ENE
1022 hPa
broken clouds
81 %
+9 °C
+8 °C
+10 °C
+5 °C
06:21
11:51
17:22
18:43
دوشنبه
+10 °C
13 فوریه
0
50 %
2.62 m/s
ENE
1022 hPa
sky is clear
6 %
+10 °C
+10 °C
+11 °C
+6 °C
06:20
11:51
17:23
18:44
سهشنبه
+12 °C
14 فوریه
0
36 %
6.01 m/s
ESE
1021 hPa
sky is clear
2 %
+12 °C
+11 °C
+13 °C
+7 °C
06:19
11:51
17:24
18:45
چهار شنبه
+9 °C
15 فوریه
1.5
66 %
7.31 m/s
NW
1019 hPa
light rain
83 %
+9 °C
+7 °C
+10 °C
+7 °C
06:18
11:51
17:24
18:45
پنج شنبه
+11 °C
16 فوریه
0.31
48 %
2.96 m/s
WSW
1021 hPa
light rain
56 %
+11 °C
+12 °C
+13 °C
+6 °C
06:17
11:51
17:25
18:46
جمعه
+12 °C
17 فوریه
0
35 %
5.08 m/s
W
1020 hPa
sky is clear
0 %
+12 °C
+10 °C
+12 °C
+8 °C
06:16
11:51
17:26
18:47
شنبه
+12 °C
18 فوریه
0
50 %
3.18 m/s
NNW
1021 hPa
sky is clear
0 %
+12 °C
+10 °C
+12 °C
+7 °C
06:15
11:51
17:27
18:48
یکشنبه
+12 °C
19 فوریه
0
53 %
1.66 m/s
NE
1018 hPa
sky is clear
0 %
+12 °C
+11 °C
+13 °C
+7 °C
06:14
11:51
17:28
18:48
دوشنبه
+15 °C
20 فوریه
0
36 %
3.41 m/s
WSW
1016 hPa
scattered clouds
47 %
+15 °C
+14 °C
+16 °C
+8 °C
06:13
11:51
17:28
18:49
سهشنبه
+10 °C
21 فوریه
0
49 %
4.31 m/s
W
1022 hPa
sky is clear
1 %
+10 °C
+11 °C
+11 °C
+7 °C
06:12
11:51
17:29
18:50
آب و هوا در حال حاضر
few clouds
+10 °C
06:26
صبح
+8 °C
11:51
روز
+10 °C
17:16
شب
+8 °C
18:38
شب
+6 °C
میزان بارش 0

رطوبت 48 %

سرعت باد 5.7 m/s

جهت باد Southwest
ابری و بارش 13

فشار 1011 hPa

فاز ماهپر شده
زمان محلی
-
كهِربَت َل بَيدَ' +02:00
23:02:46
بارگیری شرایط آب و هوایی داده ها...