كهِربَت قَسر َد دَير (جردن) آب و هوای امروز ساعتی 7، پیش بینی وضع هوا 10 روز | افغانستان | weather.town

پیش بینی آب و هوا در كهِربَت قَسر َد دَير

30° 48.081 N 35° 34.664 E
آب و هوا در حال حاضر
+14 °C
07:59:43
0
51 %
0.67 m/s
ESE
1021 hPa
clear sky
1
+15 °C
+13 °C
+15 °C
+12 °C
06:17
11:26
16:35
18:00
امروز
+15 °C
1 دسامبر
0
46 %
1.61 m/s
N
1020 hPa
sky is clear
0 %
+15 °C
+13 °C
+15 °C
+12 °C
06:17
11:26
16:35
18:00
فردا
+18 °C
2 دسامبر
0
38 %
3.27 m/s
ESE
1019 hPa
sky is clear
0 %
+18 °C
+14 °C
+16 °C
+12 °C
06:18
11:26
16:35
18:00
یکشنبه
+18 °C
3 دسامبر
0
35 %
4.32 m/s
SE
1018 hPa
sky is clear
0 %
+18 °C
+16 °C
+18 °C
+12 °C
06:18
11:27
16:35
18:01
دوشنبه
+20 °C
4 دسامبر
0
33 %
4.14 m/s
SE
1017 hPa
scattered clouds
35 %
+20 °C
+17 °C
+18 °C
+14 °C
06:19
11:27
16:35
18:01
سهشنبه
+19 °C
5 دسامبر
1.54
35 %
2.22 m/s
W
1016 hPa
light rain
37 %
+19 °C
+15 °C
+16 °C
+13 °C
06:20
11:28
16:35
18:01
چهار شنبه
+14 °C
6 دسامبر
2.41
62 %
3.11 m/s
W
1018 hPa
light rain
13 %
+14 °C
+13 °C
+14 °C
+11 °C
06:21
11:28
16:35
18:01
پنج شنبه
+15 °C
7 دسامبر
0
49 %
2.16 m/s
WNW
1018 hPa
scattered clouds
40 %
+15 °C
+12 °C
+14 °C
+9 °C
06:22
11:28
16:35
18:01
جمعه
+13 °C
8 دسامبر
0
48 %
3.15 m/s
WSW
1017 hPa
overcast clouds
100 %
+13 °C
+12 °C
+13 °C
+10 °C
06:22
11:29
16:36
18:01
شنبه
+13 °C
9 دسامبر
0
55 %
2.12 m/s
WNW
1018 hPa
overcast clouds
86 %
+13 °C
+11 °C
+12 °C
+9 °C
06:23
11:29
16:36
18:01
یکشنبه
+15 °C
10 دسامبر
0
46 %
4.59 m/s
ESE
1020 hPa
sky is clear
0 %
+15 °C
+13 °C
+15 °C
+9 °C
06:24
11:30
16:36
18:02
دوشنبه
+16 °C
11 دسامبر
0
43 %
5.27 m/s
ESE
1017 hPa
sky is clear
0 %
+16 °C
+15 °C
+16 °C
+10 °C
06:24
11:30
16:36
18:02
سهشنبه
+16 °C
12 دسامبر
0
41 %
4.32 m/s
SE
1013 hPa
sky is clear
0 %
+16 °C
+12 °C
+14 °C
+12 °C
06:25
11:31
16:36
18:02
چهار شنبه
+12 °C
13 دسامبر
0
43 %
3.07 m/s
WSW
1016 hPa
sky is clear
7 %
+12 °C
+10 °C
+12 °C
+9 °C
06:26
11:31
16:37
18:03
پنج شنبه
+13 °C
14 دسامبر
0
41 %
1.94 m/s
SSE
1018 hPa
sky is clear
0 %
+13 °C
+11 °C
+12 °C
+8 °C
06:26
11:32
16:37
18:03
جمعه
+14 °C
15 دسامبر
0
37 %
1.99 m/s
NNW
1020 hPa
sky is clear
0 %
+14 °C
+11 °C
+13 °C
+8 °C
06:27
11:32
16:37
18:03
شنبه
+15 °C
16 دسامبر
0
45 %
3.28 m/s
ESE
1022 hPa
sky is clear
0 %
+15 °C
+13 °C
+14 °C
+9 °C
06:28
11:33
16:38
18:04
آب و هوا در حال حاضر
clear sky
+14 °C
06:17
صبح
+12 °C
11:26
روز
+15 °C
16:35
شب
+15 °C
18:00
شب
+13 °C
میزان بارش 0

رطوبت 51 %

سرعت باد 0.67 m/s

جهت باد East-southeast
ابری و بارش 1

فشار 1021 hPa

فاز ماهپر شده
زمان محلی
-
كهِربَت قَسر َد دَير +02:00
07:12:43
بارگیری شرایط آب و هوایی داده ها...