مَجَدِل (جردن) آب و هوای امروز ساعتی 7، پیش بینی وضع هوا 10 روز | افغانستان | weather.town

پیش بینی آب و هوا در مَجَدِل

30° 52.729 N 35° 38.79 E
آب و هوا در حال حاضر
+8 °C
23:18:04
0
48 %
5.29 m/s
SW
1011 hPa
few clouds
12
+8 °C
+4 °C
+6 °C
+6 °C
06:26
11:51
17:16
18:38
فردا
+8 °C
6 فوریه
0.91
44 %
16.38 m/s
WSW
1012 hPa
light rain
56 %
+8 °C
+4 °C
+6 °C
+6 °C
06:25
11:51
17:17
18:39
سهشنبه
+4 °C
7 فوریه
6.85
69 %
11.79 m/s
WSW
1018 hPa
rain and snow
96 %
+4 °C
+3 °C
+4 °C
+2 °C
06:25
11:51
17:17
18:39
چهار شنبه
+3 °C
8 فوریه
8.12
85 %
8.89 m/s
W
1023 hPa
light rain
100 %
+3 °C
+3 °C
+4 °C
+2 °C
06:24
11:51
17:18
18:40
پنج شنبه
+4 °C
9 فوریه
0.34
67 %
4.15 m/s
WSW
1025 hPa
rain and snow
69 %
+4 °C
+4 °C
+5 °C
+2 °C
06:23
11:51
17:19
18:41
جمعه
+5 °C
10 فوریه
0
64 %
3.34 m/s
NNW
1023 hPa
scattered clouds
36 %
+5 °C
+4 °C
+5 °C
+2 °C
06:22
11:51
17:20
18:42
شنبه
+6 °C
11 فوریه
0
51 %
3.06 m/s
ESE
1022 hPa
sky is clear
3 %
+6 °C
+5 °C
+6 °C
+1 °C
06:21
11:51
17:21
18:42
یکشنبه
+7 °C
12 فوریه
0
50 %
1.73 m/s
ENE
1022 hPa
broken clouds
75 %
+7 °C
+7 °C
+8 °C
+3 °C
06:21
11:51
17:22
18:43
دوشنبه
+8 °C
13 فوریه
0
50 %
2.65 m/s
ENE
1022 hPa
sky is clear
6 %
+8 °C
+8 °C
+9 °C
+4 °C
06:20
11:51
17:23
18:44
سهشنبه
+10 °C
14 فوریه
0
36 %
5.59 m/s
ESE
1021 hPa
sky is clear
1 %
+10 °C
+9 °C
+11 °C
+5 °C
06:19
11:51
17:23
18:45
چهار شنبه
+7 °C
15 فوریه
1.65
61 %
7.15 m/s
WNW
1019 hPa
light rain
74 %
+7 °C
+6 °C
+8 °C
+5 °C
06:18
11:51
17:24
18:45
پنج شنبه
+9 °C
16 فوریه
0.13
47 %
3.11 m/s
WSW
1021 hPa
light rain
58 %
+9 °C
+9 °C
+11 °C
+4 °C
06:17
11:51
17:25
18:46
جمعه
+10 °C
17 فوریه
0
34 %
5.54 m/s
W
1020 hPa
sky is clear
0 %
+10 °C
+8 °C
+10 °C
+6 °C
06:16
11:51
17:26
18:47
شنبه
+10 °C
18 فوریه
0
51 %
3.11 m/s
NNW
1021 hPa
sky is clear
1 %
+10 °C
+8 °C
+10 °C
+5 °C
06:15
11:51
17:27
18:47
یکشنبه
+10 °C
19 فوریه
0
51 %
1.69 m/s
N
1018 hPa
sky is clear
0 %
+10 °C
+9 °C
+11 °C
+5 °C
06:14
11:51
17:27
18:48
دوشنبه
+12 °C
20 فوریه
0
35 %
3.35 m/s
WSW
1016 hPa
scattered clouds
49 %
+12 °C
+12 °C
+14 °C
+6 °C
06:13
11:51
17:28
18:49
سهشنبه
+8 °C
21 فوریه
0
47 %
4 m/s
W
1022 hPa
sky is clear
1 %
+8 °C
+9 °C
+9 °C
+5 °C
06:12
11:51
17:29
18:50
آب و هوا در حال حاضر
few clouds
+8 °C
06:26
صبح
+6 °C
11:51
روز
+8 °C
17:16
شب
+6 °C
18:38
شب
+4 °C
میزان بارش 0

رطوبت 48 %

سرعت باد 5.29 m/s

جهت باد Southwest
ابری و بارش 12

فشار 1011 hPa

فاز ماهپر شده
زمان محلی
-
مَجَدِل +02:00
23:02:30
بارگیری شرایط آب و هوایی داده ها...