پیش بینی آب و هوا در گنِلكِ

56° 59 N 27° 42 E
آب و هوا در حال حاضر
+13 °C
04:50:35
0
75 %
1.91 m/s
WSW
1023 hPa
overcast clouds
100
+20 °C
+15 °C
+20 °C
+14 °C
05:22
13:14
21:07
03:00
امروز
+20 °C
8 اوت
0.68
55 %
3.76 m/s
NNW
1023 hPa
light rain
95 %
+20 °C
+15 °C
+20 °C
+14 °C
05:22
13:14
21:07
03:00
فردا
+19 °C
9 اوت
0
58 %
2.97 m/s
NNE
1026 hPa
broken clouds
82 %
+19 °C
+15 °C
+19 °C
+14 °C
05:24
13:14
21:05
03:00
چهار شنبه
+22 °C
10 اوت
0
48 %
1.68 m/s
NNE
1026 hPa
sky is clear
4 %
+22 °C
+16 °C
+22 °C
+11 °C
05:26
13:14
21:02
03:00
پنج شنبه
+23 °C
11 اوت
0
46 %
2.61 m/s
SSW
1027 hPa
scattered clouds
39 %
+23 °C
+18 °C
+24 °C
+12 °C
05:28
13:14
21:00
03:00
جمعه
+24 °C
12 اوت
0
47 %
2.75 m/s
WSW
1026 hPa
few clouds
11 %
+24 °C
+19 °C
+26 °C
+13 °C
05:30
13:14
20:58
00:55
شنبه
+24 °C
13 اوت
0
49 %
2.32 m/s
WSW
1023 hPa
overcast clouds
97 %
+24 °C
+20 °C
+27 °C
+15 °C
05:32
13:14
20:55
00:37
یکشنبه
+25 °C
14 اوت
0
49 %
2.19 m/s
SSE
1016 hPa
broken clouds
57 %
+25 °C
+20 °C
+27 °C
+15 °C
05:34
13:13
20:53
00:25
دوشنبه
+23 °C
15 اوت
0.43
58 %
1.71 m/s
S
1012 hPa
light rain
99 %
+23 °C
+19 °C
+25 °C
+16 °C
05:36
13:13
20:50
00:15
سهشنبه
+26 °C
16 اوت
1.22
55 %
3.7 m/s
SE
1008 hPa
light rain
21 %
+26 °C
+19 °C
+26 °C
+16 °C
05:38
13:13
20:48
00:06
چهار شنبه
+26 °C
17 اوت
0.42
55 %
2.73 m/s
WSW
1007 hPa
light rain
11 %
+26 °C
+23 °C
+26 °C
+16 °C
05:40
13:13
20:45
23:59
پنج شنبه
+24 °C
18 اوت
2.01
52 %
4.09 m/s
SSW
1011 hPa
light rain
93 %
+24 °C
+20 °C
+27 °C
+16 °C
05:42
13:13
20:43
23:52
جمعه
+21 °C
19 اوت
0
59 %
6.07 m/s
WSW
1015 hPa
overcast clouds
85 %
+21 °C
+19 °C
+24 °C
+19 °C
05:44
13:12
20:40
23:45
شنبه
+24 °C
20 اوت
2.92
40 %
6.6 m/s
SSW
1017 hPa
light rain
100 %
+24 °C
+19 °C
+24 °C
+12 °C
05:46
13:12
20:38
23:39
یکشنبه
+21 °C
21 اوت
0
45 %
4.76 m/s
WNW
1022 hPa
scattered clouds
45 %
+21 °C
+15 °C
+21 °C
+11 °C
05:48
13:12
20:35
23:33
دوشنبه
+24 °C
22 اوت
0.15
40 %
7.47 m/s
SSW
1018 hPa
light rain
16 %
+24 °C
+21 °C
+26 °C
+14 °C
05:50
13:12
20:33
23:27
سهشنبه
+18 °C
23 اوت
0.43
62 %
6.41 m/s
SW
1014 hPa
light rain
100 %
+18 °C
+14 °C
+20 °C
+16 °C
05:53
13:11
20:30
23:22
آب و هوا در حال حاضر
overcast clouds
+13 °C
05:22
صبح
+14 °C
13:14
روز
+20 °C
21:07
شب
+20 °C
03:00
شب
+15 °C
میزان بارش 0

رطوبت 75 %

سرعت باد 1.91 m/s

جهت باد West-southwest
ابری و بارش 100

فشار 1023 hPa

فاز ماهپر شده
زمان محلی
-
گنِلكِ +03:00
05:08:00
بارگیری شرایط آب و هوایی داده ها...