كُزنِكَڤَ (لتونی) آب و هوای امروز ساعتی 7، پیش بینی وضع هوا 10 روز | افغانستان | weather.town

پیش بینی آب و هوا در كُزنِكَڤَ

56° 54 N 27° 38 E
آب و هوا در حال حاضر
+9 °C
00:01:16
0
84 %
1.99 m/s
SW
1032 hPa
broken clouds
63
+17 °C
+12 °C
+14 °C
+7 °C
07:02
13:00
18:59
21:09
فردا
+17 °C
26 سپتامبر
0
48 %
2.59 m/s
SSW
1031 hPa
overcast clouds
100 %
+17 °C
+12 °C
+14 °C
+7 °C
07:02
13:00
18:59
21:09
چهار شنبه
+21 °C
27 سپتامبر
0
53 %
4.71 m/s
S
1027 hPa
overcast clouds
87 %
+21 °C
+15 °C
+17 °C
+12 °C
07:04
13:00
18:56
21:06
پنج شنبه
+22 °C
28 سپتامبر
0
51 %
4.96 m/s
SW
1022 hPa
broken clouds
62 %
+22 °C
+16 °C
+20 °C
+14 °C
07:06
13:00
18:54
21:03
جمعه
+20 °C
29 سپتامبر
0
50 %
5 m/s
SW
1018 hPa
overcast clouds
100 %
+20 °C
+16 °C
+20 °C
+13 °C
07:08
12:59
18:51
21:00
شنبه
+17 °C
30 سپتامبر
0
57 %
6.73 m/s
W
1012 hPa
overcast clouds
100 %
+17 °C
+12 °C
+15 °C
+15 °C
07:10
12:59
18:48
20:57
یکشنبه
+15 °C
1 اکتبر
0.51
60 %
5.53 m/s
W
1014 hPa
light rain
38 %
+15 °C
+9 °C
+12 °C
+10 °C
07:12
12:59
18:45
20:54
دوشنبه
+13 °C
2 اکتبر
0.23
71 %
3.38 m/s
NNW
1020 hPa
light rain
92 %
+13 °C
+7 °C
+12 °C
+9 °C
07:14
12:58
18:43
20:51
سهشنبه
+13 °C
3 اکتبر
2.18
61 %
6.53 m/s
S
1017 hPa
light rain
100 %
+13 °C
+10 °C
+9 °C
+6 °C
07:16
12:58
18:40
20:48
چهار شنبه
+10 °C
4 اکتبر
0.24
81 %
6.09 m/s
WSW
1017 hPa
light rain
100 %
+10 °C
+10 °C
+12 °C
+7 °C
07:18
12:58
18:37
20:45
پنج شنبه
+14 °C
5 اکتبر
0
59 %
6.47 m/s
WNW
1017 hPa
few clouds
16 %
+14 °C
+8 °C
+12 °C
+9 °C
07:20
12:57
18:35
20:42
جمعه
+10 °C
6 اکتبر
7.35
81 %
4.54 m/s
ENE
1015 hPa
moderate rain
100 %
+10 °C
+9 °C
+9 °C
+6 °C
07:22
12:57
18:32
20:39
شنبه
+11 °C
7 اکتبر
0.44
69 %
5.08 m/s
ENE
1017 hPa
light rain
19 %
+11 °C
+9 °C
+10 °C
+8 °C
07:24
12:57
18:29
20:37
یکشنبه
+7 °C
8 اکتبر
1.32
70 %
7.86 m/s
N
1016 hPa
light rain
97 %
+7 °C
+4 °C
+4 °C
+9 °C
07:27
12:57
18:27
20:34
دوشنبه
+7 °C
9 اکتبر
0
73 %
7.59 m/s
N
1021 hPa
overcast clouds
100 %
+7 °C
+7 °C
+7 °C
+5 °C
07:29
12:56
18:24
20:31
سهشنبه
+7 °C
10 اکتبر
0.51
83 %
6.94 m/s
N
1019 hPa
light rain
100 %
+7 °C
+8 °C
+8 °C
+7 °C
07:31
12:56
18:21
20:28
چهار شنبه
+9 °C
11 اکتبر
2.33
73 %
5.95 m/s
N
1016 hPa
light rain
88 %
+9 °C
+10 °C
+10 °C
+8 °C
07:33
12:56
18:19
20:26
آب و هوا در حال حاضر
broken clouds
+9 °C
07:02
صبح
+7 °C
13:00
روز
+17 °C
18:59
شب
+14 °C
21:09
شب
+12 °C
میزان بارش 0

رطوبت 84 %

سرعت باد 1.99 m/s

جهت باد Southwest
ابری و بارش 63

فشار 1032 hPa

فاز ماهپر شده
زمان محلی
-
كُزنِكَڤَ +03:00
00:09:18
بارگیری شرایط آب و هوایی داده ها...