پیش بینی آب و هوا در مَكسِ

56° 57 N 27° 44 E
آب و هوا در حال حاضر
+13 °C
04:22:56
0
78 %
2.14 m/s
SW
1022 hPa
overcast clouds
100
+20 °C
+15 °C
+18 °C
+14 °C
05:22
13:14
21:07
03:00
امروز
+20 °C
8 اوت
0.71
56 %
3.29 m/s
NNW
1023 hPa
light rain
92 %
+20 °C
+15 °C
+18 °C
+14 °C
05:22
13:14
21:07
03:00
فردا
+21 °C
9 اوت
0.42
54 %
2.53 m/s
N
1025 hPa
light rain
10 %
+21 °C
+16 °C
+18 °C
+14 °C
05:24
13:14
21:04
03:00
چهار شنبه
+21 °C
10 اوت
0
44 %
2.32 m/s
SSE
1026 hPa
broken clouds
69 %
+21 °C
+17 °C
+22 °C
+11 °C
05:26
13:14
21:02
03:00
پنج شنبه
+23 °C
11 اوت
0
47 %
3.78 m/s
SW
1025 hPa
few clouds
12 %
+23 °C
+18 °C
+23 °C
+12 °C
05:28
13:14
21:00
03:00
جمعه
+24 °C
12 اوت
0
49 %
4.23 m/s
WSW
1023 hPa
broken clouds
74 %
+24 °C
+20 °C
+26 °C
+14 °C
05:30
13:14
20:57
00:52
شنبه
+25 °C
13 اوت
0
45 %
3.32 m/s
WSW
1020 hPa
scattered clouds
47 %
+25 °C
+20 °C
+27 °C
+15 °C
05:32
13:13
20:55
00:35
یکشنبه
+23 °C
14 اوت
1.5
60 %
2.78 m/s
NNW
1019 hPa
light rain
78 %
+23 °C
+18 °C
+20 °C
+15 °C
05:34
13:13
20:53
00:23
دوشنبه
+22 °C
15 اوت
0
56 %
4.54 m/s
NE
1022 hPa
scattered clouds
29 %
+22 °C
+16 °C
+23 °C
+12 °C
05:36
13:13
20:50
00:14
سهشنبه
+22 °C
16 اوت
0
41 %
4.33 m/s
E
1024 hPa
sky is clear
0 %
+22 °C
+17 °C
+24 °C
+10 °C
05:38
13:13
20:48
00:05
چهار شنبه
+24 °C
17 اوت
0
44 %
3.55 m/s
ESE
1023 hPa
sky is clear
1 %
+24 °C
+21 °C
+23 °C
+12 °C
05:40
13:13
20:45
23:58
پنج شنبه
+24 °C
18 اوت
0
38 %
6.17 m/s
SSE
1019 hPa
overcast clouds
89 %
+24 °C
+18 °C
+21 °C
+15 °C
05:42
13:12
20:43
23:51
جمعه
+25 °C
19 اوت
0
42 %
6.79 m/s
ESE
1015 hPa
overcast clouds
100 %
+25 °C
+20 °C
+25 °C
+17 °C
05:44
13:12
20:40
23:44
شنبه
+25 °C
20 اوت
0
37 %
5.28 m/s
SE
1013 hPa
overcast clouds
89 %
+25 °C
+22 °C
+28 °C
+15 °C
05:46
13:12
20:38
23:38
یکشنبه
+26 °C
21 اوت
0
44 %
3.35 m/s
E
1013 hPa
overcast clouds
95 %
+26 °C
+22 °C
+28 °C
+15 °C
05:48
13:12
20:35
23:32
دوشنبه
+28 °C
22 اوت
0
43 %
2.48 m/s
E
1014 hPa
sky is clear
6 %
+28 °C
+23 °C
+30 °C
+17 °C
05:50
13:11
20:33
23:27
سهشنبه
+29 °C
23 اوت
2.09
45 %
2.4 m/s
ENE
1012 hPa
light rain
47 %
+29 °C
+31 °C
+31 °C
+17 °C
05:53
13:11
20:30
23:21
آب و هوا در حال حاضر
overcast clouds
+13 °C
05:22
صبح
+14 °C
13:14
روز
+20 °C
21:07
شب
+18 °C
03:00
شب
+15 °C
میزان بارش 0

رطوبت 78 %

سرعت باد 2.14 m/s

جهت باد Southwest
ابری و بارش 100

فشار 1022 hPa

فاز ماهپر شده
زمان محلی
-
مَكسِ +03:00
04:08:57
بارگیری شرایط آب و هوایی داده ها...