پیش بینی آب و هوا در مَترِنَ

56° 52 N 27° 37 E
آب و هوا در حال حاضر
+13 °C
03:24:59
0
80 %
2.22 m/s
SW
1022 hPa
broken clouds
77
+20 °C
+15 °C
+18 °C
+14 °C
05:23
13:15
21:07
03:00
امروز
+20 °C
8 اوت
0.71
56 %
3.29 m/s
NNW
1023 hPa
light rain
92 %
+20 °C
+15 °C
+18 °C
+14 °C
05:23
13:15
21:07
03:00
فردا
+21 °C
9 اوت
0.42
54 %
2.53 m/s
N
1025 hPa
light rain
10 %
+21 °C
+16 °C
+18 °C
+14 °C
05:25
13:15
21:04
03:00
چهار شنبه
+21 °C
10 اوت
0
44 %
2.32 m/s
SSE
1026 hPa
broken clouds
69 %
+21 °C
+17 °C
+22 °C
+11 °C
05:27
13:14
21:02
03:00
پنج شنبه
+23 °C
11 اوت
0
47 %
3.78 m/s
SW
1025 hPa
few clouds
12 %
+23 °C
+18 °C
+23 °C
+12 °C
05:29
13:14
21:00
03:00
جمعه
+24 °C
12 اوت
0
49 %
4.23 m/s
WSW
1023 hPa
broken clouds
74 %
+24 °C
+20 °C
+26 °C
+14 °C
05:31
13:14
20:57
00:47
شنبه
+25 °C
13 اوت
0
45 %
3.32 m/s
WSW
1020 hPa
scattered clouds
47 %
+25 °C
+20 °C
+27 °C
+15 °C
05:33
13:14
20:55
00:32
یکشنبه
+23 °C
14 اوت
1.5
60 %
2.78 m/s
NNW
1019 hPa
light rain
78 %
+23 °C
+18 °C
+20 °C
+15 °C
05:35
13:14
20:53
00:21
دوشنبه
+22 °C
15 اوت
0
56 %
4.54 m/s
NE
1022 hPa
scattered clouds
29 %
+22 °C
+16 °C
+23 °C
+12 °C
05:37
13:14
20:50
00:12
سهشنبه
+22 °C
16 اوت
0
41 %
4.33 m/s
E
1024 hPa
sky is clear
0 %
+22 °C
+17 °C
+24 °C
+10 °C
05:39
13:13
20:48
00:04
چهار شنبه
+24 °C
17 اوت
0
44 %
3.55 m/s
ESE
1023 hPa
sky is clear
1 %
+24 °C
+21 °C
+23 °C
+12 °C
05:41
13:13
20:45
23:57
پنج شنبه
+24 °C
18 اوت
0
38 %
6.17 m/s
SSE
1019 hPa
overcast clouds
89 %
+24 °C
+18 °C
+21 °C
+15 °C
05:43
13:13
20:43
23:50
جمعه
+25 °C
19 اوت
0
42 %
6.79 m/s
ESE
1015 hPa
overcast clouds
100 %
+25 °C
+20 °C
+25 °C
+17 °C
05:45
13:13
20:40
23:43
شنبه
+25 °C
20 اوت
0
37 %
5.28 m/s
SE
1013 hPa
overcast clouds
89 %
+25 °C
+22 °C
+28 °C
+15 °C
05:47
13:12
20:38
23:37
یکشنبه
+26 °C
21 اوت
0
44 %
3.35 m/s
E
1013 hPa
overcast clouds
95 %
+26 °C
+22 °C
+28 °C
+15 °C
05:49
13:12
20:35
23:31
دوشنبه
+28 °C
22 اوت
0
43 %
2.48 m/s
E
1014 hPa
sky is clear
6 %
+28 °C
+23 °C
+30 °C
+17 °C
05:51
13:12
20:33
23:26
سهشنبه
+29 °C
23 اوت
2.09
45 %
2.4 m/s
ENE
1012 hPa
light rain
47 %
+29 °C
+31 °C
+31 °C
+17 °C
05:53
13:12
20:30
23:21
آب و هوا در حال حاضر
broken clouds
+13 °C
05:23
صبح
+14 °C
13:15
روز
+20 °C
21:07
شب
+18 °C
03:00
شب
+15 °C
میزان بارش 0

رطوبت 80 %

سرعت باد 2.22 m/s

جهت باد Southwest
ابری و بارش 77

فشار 1022 hPa

فاز ماهپر شده
زمان محلی
-
مَترِنَ +03:00
03:08:07
بارگیری شرایط آب و هوایی داده ها...