پیش بینی آب و هوا در سِمپِ

57° 29 N 25° 33 E
آب و هوا در حال حاضر
+14 °C
04:57:27
0
91 %
1.65 m/s
SW
1022 hPa
overcast clouds
100
+18 °C
+13 °C
+17 °C
+14 °C
05:28
13:23
21:18
03:00
امروز
+18 °C
8 اوت
0.75
68 %
3.41 m/s
W
1023 hPa
light rain
93 %
+18 °C
+13 °C
+17 °C
+14 °C
05:28
13:23
21:18
03:00
فردا
+22 °C
9 اوت
0.13
44 %
3.12 m/s
N
1025 hPa
light rain
8 %
+22 °C
+16 °C
+19 °C
+12 °C
05:30
13:23
21:16
03:00
چهار شنبه
+23 °C
10 اوت
0
39 %
4.2 m/s
WNW
1026 hPa
broken clouds
52 %
+23 °C
+16 °C
+23 °C
+15 °C
05:32
13:23
21:13
03:00
پنج شنبه
+24 °C
11 اوت
0
39 %
3.68 m/s
SW
1026 hPa
sky is clear
9 %
+24 °C
+18 °C
+25 °C
+12 °C
05:34
13:23
21:11
03:00
جمعه
+25 °C
12 اوت
0
44 %
2.62 m/s
SW
1026 hPa
few clouds
12 %
+25 °C
+19 °C
+27 °C
+13 °C
05:36
13:22
21:08
03:00
شنبه
+25 °C
13 اوت
0
47 %
1.8 m/s
SSW
1022 hPa
overcast clouds
99 %
+25 °C
+21 °C
+28 °C
+15 °C
05:39
13:22
21:06
03:00
یکشنبه
+27 °C
14 اوت
0
44 %
2.62 m/s
W
1016 hPa
few clouds
11 %
+27 °C
+21 °C
+24 °C
+15 °C
05:41
13:22
21:03
00:55
دوشنبه
+26 °C
15 اوت
2.29
48 %
2.66 m/s
SSE
1011 hPa
light rain
90 %
+26 °C
+18 °C
+25 °C
+16 °C
05:43
13:22
21:01
00:40
سهشنبه
+27 °C
16 اوت
3.14
48 %
2.07 m/s
SE
1008 hPa
light rain
29 %
+27 °C
+23 °C
+29 °C
+16 °C
05:45
13:22
20:58
00:28
چهار شنبه
+27 °C
17 اوت
4.44
50 %
3.79 m/s
SSW
1006 hPa
light rain
12 %
+27 °C
+18 °C
+25 °C
+17 °C
05:47
13:21
20:56
00:19
پنج شنبه
+25 °C
18 اوت
1.72
45 %
6.03 m/s
W
1009 hPa
light rain
99 %
+25 °C
+17 °C
+22 °C
+14 °C
05:49
13:21
20:53
00:11
جمعه
+23 °C
19 اوت
0
38 %
6.9 m/s
WSW
1014 hPa
few clouds
14 %
+23 °C
+16 °C
+23 °C
+15 °C
05:51
13:21
20:51
00:03
شنبه
+23 °C
20 اوت
3.34
51 %
5.5 m/s
W
1014 hPa
moderate rain
100 %
+23 °C
+15 °C
+18 °C
+13 °C
05:53
13:21
20:48
23:56
یکشنبه
+21 °C
21 اوت
0
44 %
4.24 m/s
W
1022 hPa
broken clouds
72 %
+21 °C
+15 °C
+21 °C
+12 °C
05:55
13:20
20:46
23:50
دوشنبه
+25 °C
22 اوت
0.29
39 %
7.87 m/s
SSW
1014 hPa
light rain
14 %
+25 °C
+24 °C
+24 °C
+15 °C
05:58
13:20
20:43
23:43
سهشنبه
+18 °C
23 اوت
0.3
66 %
4.74 m/s
WSW
1014 hPa
light rain
100 %
+18 °C
+13 °C
+19 °C
+16 °C
06:00
13:20
20:40
23:38
آب و هوا در حال حاضر
overcast clouds
+14 °C
05:28
صبح
+14 °C
13:23
روز
+18 °C
21:18
شب
+17 °C
03:00
شب
+13 °C
میزان بارش 0

رطوبت 91 %

سرعت باد 1.65 m/s

جهت باد Southwest
ابری و بارش 100

فشار 1022 hPa

فاز ماهپر شده
زمان محلی
-
سِمپِ +03:00
04:08:27
بارگیری شرایط آب و هوایی داده ها...