پیش بینی آب و هوا در جَُنَمُِزَ

57° 31 N 25° 27 E
آب و هوا در حال حاضر
+15 °C
03:30:20
0
91 %
1.16 m/s
SW
1022 hPa
overcast clouds
100
+19 °C
+12 °C
+19 °C
+14 °C
05:28
13:23
21:18
03:00
امروز
+19 °C
8 اوت
0.27
57 %
3.49 m/s
W
1023 hPa
light rain
92 %
+19 °C
+12 °C
+19 °C
+14 °C
05:28
13:23
21:18
03:00
فردا
+22 °C
9 اوت
0
43 %
2.98 m/s
NNE
1025 hPa
sky is clear
7 %
+22 °C
+17 °C
+20 °C
+12 °C
05:30
13:23
21:16
03:00
چهار شنبه
+23 °C
10 اوت
0
42 %
3.59 m/s
W
1026 hPa
few clouds
22 %
+23 °C
+16 °C
+22 °C
+11 °C
05:32
13:23
21:14
03:00
پنج شنبه
+23 °C
11 اوت
0
43 %
4.17 m/s
WSW
1024 hPa
overcast clouds
96 %
+23 °C
+18 °C
+25 °C
+11 °C
05:35
13:23
21:11
03:00
جمعه
+25 °C
12 اوت
0
40 %
4.39 m/s
WSW
1022 hPa
sky is clear
8 %
+25 °C
+20 °C
+27 °C
+14 °C
05:37
13:23
21:09
03:00
شنبه
+26 °C
13 اوت
0
42 %
2.99 m/s
WNW
1020 hPa
scattered clouds
42 %
+26 °C
+20 °C
+27 °C
+14 °C
05:39
13:23
21:06
03:00
یکشنبه
+25 °C
14 اوت
0
48 %
3.5 m/s
NNE
1019 hPa
broken clouds
60 %
+25 °C
+20 °C
+25 °C
+15 °C
05:41
13:22
21:04
00:57
دوشنبه
+23 °C
15 اوت
0
35 %
3.66 m/s
ENE
1023 hPa
broken clouds
58 %
+23 °C
+17 °C
+24 °C
+11 °C
05:43
13:22
21:01
00:41
سهشنبه
+23 °C
16 اوت
0
34 %
3.87 m/s
E
1024 hPa
sky is clear
4 %
+23 °C
+17 °C
+25 °C
+11 °C
05:45
13:22
20:59
00:30
چهار شنبه
+26 °C
17 اوت
0
39 %
3.78 m/s
SE
1022 hPa
sky is clear
2 %
+26 °C
+21 °C
+27 °C
+12 °C
05:47
13:22
20:56
00:20
پنج شنبه
+25 °C
18 اوت
0
40 %
4.51 m/s
SE
1018 hPa
overcast clouds
87 %
+25 °C
+20 °C
+27 °C
+16 °C
05:49
13:22
20:54
00:12
جمعه
+26 °C
19 اوت
1.19
39 %
5.32 m/s
ESE
1013 hPa
light rain
86 %
+26 °C
+20 °C
+29 °C
+15 °C
05:51
13:21
20:51
00:04
شنبه
+25 °C
20 اوت
0.8
42 %
4.39 m/s
SE
1011 hPa
light rain
89 %
+25 °C
+21 °C
+28 °C
+16 °C
05:54
13:21
20:49
23:57
یکشنبه
+27 °C
21 اوت
0
39 %
3.11 m/s
SE
1013 hPa
overcast clouds
100 %
+27 °C
+22 °C
+30 °C
+16 °C
05:56
13:21
20:46
23:51
دوشنبه
+29 °C
22 اوت
0
42 %
1.87 m/s
E
1013 hPa
sky is clear
7 %
+29 °C
+23 °C
+31 °C
+17 °C
05:58
13:21
20:43
23:44
سهشنبه
+29 °C
23 اوت
0.77
47 %
1.63 m/s
ESE
1012 hPa
light rain
100 %
+29 °C
+31 °C
+31 °C
+18 °C
06:00
13:20
20:41
23:38
آب و هوا در حال حاضر
overcast clouds
+15 °C
05:28
صبح
+14 °C
13:23
روز
+19 °C
21:18
شب
+19 °C
03:00
شب
+12 °C
میزان بارش 0

رطوبت 91 %

سرعت باد 1.16 m/s

جهت باد Southwest
ابری و بارش 100

فشار 1022 hPa

فاز ماهپر شده
زمان محلی
-
جَُنَمُِزَ +03:00
03:08:15
بارگیری شرایط آب و هوایی داده ها...