پیش بینی آب و هوا در كِمپِنِ

57° 42.747 N 25° 36.157 E
آب و هوا در حال حاضر
+13 °C
05:04:25
0
89 %
1.63 m/s
SW
1022 hPa
overcast clouds
99
+18 °C
+14 °C
+16 °C
+14 °C
05:27
13:23
21:19
03:00
امروز
+18 °C
8 اوت
1.5
69 %
3.13 m/s
W
1023 hPa
light rain
90 %
+18 °C
+14 °C
+16 °C
+14 °C
05:27
13:23
21:19
03:00
فردا
+22 °C
9 اوت
0.37
48 %
2.36 m/s
N
1026 hPa
light rain
7 %
+22 °C
+16 °C
+19 °C
+12 °C
05:29
13:23
21:16
03:00
چهار شنبه
+23 °C
10 اوت
0
39 %
3.95 m/s
WNW
1026 hPa
scattered clouds
38 %
+23 °C
+16 °C
+23 °C
+15 °C
05:31
13:22
21:14
03:00
پنج شنبه
+24 °C
11 اوت
0
40 %
3.65 m/s
SW
1026 hPa
sky is clear
9 %
+24 °C
+18 °C
+24 °C
+11 °C
05:33
13:22
21:12
03:00
جمعه
+25 °C
12 اوت
0
43 %
2.66 m/s
WSW
1026 hPa
sky is clear
9 %
+25 °C
+19 °C
+27 °C
+14 °C
05:35
13:22
21:09
03:00
شنبه
+25 °C
13 اوت
0
47 %
1.59 m/s
S
1022 hPa
overcast clouds
100 %
+25 °C
+21 °C
+28 °C
+15 °C
05:37
13:22
21:07
03:00
یکشنبه
+27 °C
14 اوت
0
43 %
1.78 m/s
W
1016 hPa
few clouds
16 %
+27 °C
+21 °C
+26 °C
+15 °C
05:39
13:22
21:04
03:00
دوشنبه
+27 °C
15 اوت
1.35
42 %
2.54 m/s
S
1011 hPa
light rain
87 %
+27 °C
+19 °C
+26 °C
+17 °C
05:42
13:22
21:02
00:50
سهشنبه
+27 °C
16 اوت
1.97
47 %
1.6 m/s
SE
1008 hPa
light rain
24 %
+27 °C
+22 °C
+28 °C
+16 °C
05:44
13:21
20:59
00:36
چهار شنبه
+27 °C
17 اوت
7.66
51 %
3.45 m/s
SSW
1006 hPa
moderate rain
11 %
+27 °C
+18 °C
+24 °C
+17 °C
05:46
13:21
20:56
00:25
پنج شنبه
+24 °C
18 اوت
2.74
47 %
5.7 m/s
SSW
1009 hPa
light rain
98 %
+24 °C
+17 °C
+21 °C
+14 °C
05:48
13:21
20:54
00:16
جمعه
+23 °C
19 اوت
0
38 %
6.64 m/s
WSW
1013 hPa
few clouds
12 %
+23 °C
+16 °C
+23 °C
+15 °C
05:50
13:21
20:51
00:08
شنبه
+22 °C
20 اوت
3.69
52 %
5.37 m/s
W
1014 hPa
moderate rain
100 %
+22 °C
+15 °C
+19 °C
+13 °C
05:52
13:21
20:49
00:00
یکشنبه
+20 °C
21 اوت
0
44 %
3.89 m/s
WNW
1022 hPa
broken clouds
70 %
+20 °C
+15 °C
+21 °C
+12 °C
05:54
13:20
20:46
23:53
دوشنبه
+25 °C
22 اوت
0.39
38 %
7.12 m/s
SSW
1014 hPa
light rain
23 %
+25 °C
+24 °C
+24 °C
+15 °C
05:57
13:20
20:43
23:47
سهشنبه
+18 °C
23 اوت
0.37
62 %
4.67 m/s
W
1013 hPa
light rain
100 %
+18 °C
+13 °C
+19 °C
+16 °C
05:59
13:20
20:41
23:41
آب و هوا در حال حاضر
overcast clouds
+13 °C
05:27
صبح
+14 °C
13:23
روز
+18 °C
21:19
شب
+16 °C
03:00
شب
+14 °C
میزان بارش 0

رطوبت 89 %

سرعت باد 1.63 m/s

جهت باد Southwest
ابری و بارش 99

فشار 1022 hPa

فاز ماهپر شده
زمان محلی
-
كِمپِنِ +03:00
05:08:25
بارگیری شرایط آب و هوایی داده ها...