پیش بینی آب و هوا در لِسِ

57° 28 N 25° 24 E
آب و هوا در حال حاضر
+10 °C
03:23:46
0
77 %
6.8 m/s
WSW
1018 hPa
scattered clouds
39
+13 °C
+10 °C
+13 °C
+11 °C
07:35
13:06
18:37
20:46
امروز
+13 °C
7 اکتبر
0
71 %
7.01 m/s
WSW
1020 hPa
overcast clouds
97 %
+13 °C
+10 °C
+13 °C
+11 °C
07:35
13:06
18:37
20:46
فردا
+14 °C
8 اکتبر
0.64
57 %
5.77 m/s
SSW
1010 hPa
light rain
100 %
+14 °C
+12 °C
+14 °C
+8 °C
07:37
13:05
18:34
20:43
یکشنبه
+13 °C
9 اکتبر
0.42
63 %
3.83 m/s
WSW
1015 hPa
light rain
9 %
+13 °C
+7 °C
+10 °C
+7 °C
07:39
13:05
18:32
20:41
دوشنبه
+11 °C
10 اکتبر
0
75 %
4.91 m/s
S
1022 hPa
overcast clouds
100 %
+11 °C
+10 °C
+12 °C
+6 °C
07:41
13:05
18:29
20:38
سهشنبه
+12 °C
11 اکتبر
0.63
67 %
5.81 m/s
WSW
1013 hPa
light rain
66 %
+12 °C
+8 °C
+10 °C
+7 °C
07:43
13:05
18:26
20:35
چهار شنبه
+12 °C
12 اکتبر
0
55 %
3.84 m/s
WNW
1016 hPa
few clouds
11 %
+12 °C
+8 °C
+9 °C
+5 °C
07:45
13:04
18:23
20:32
پنج شنبه
+11 °C
13 اکتبر
0
73 %
3.17 m/s
SW
1018 hPa
broken clouds
63 %
+11 °C
+8 °C
+10 °C
+4 °C
07:48
13:04
18:21
20:30
جمعه
+8 °C
14 اکتبر
4.99
94 %
2.96 m/s
SE
1008 hPa
moderate rain
100 %
+8 °C
+8 °C
+10 °C
+7 °C
07:50
13:04
18:18
20:27
شنبه
+11 °C
15 اکتبر
12
80 %
5.82 m/s
WSW
1003 hPa
moderate rain
78 %
+11 °C
+8 °C
+10 °C
+10 °C
07:52
13:04
18:15
20:24
یکشنبه
+9 °C
16 اکتبر
0.76
84 %
4.49 m/s
SSW
1007 hPa
light rain
100 %
+9 °C
+13 °C
+11 °C
+7 °C
07:54
13:03
18:13
20:22
دوشنبه
+12 °C
17 اکتبر
1.07
77 %
4.56 m/s
SW
1014 hPa
light rain
39 %
+12 °C
+12 °C
+11 °C
+7 °C
07:56
13:03
18:10
20:19
سهشنبه
+12 °C
18 اکتبر
11.8
92 %
4.25 m/s
SSE
1007 hPa
moderate rain
100 %
+12 °C
+9 °C
+10 °C
+12 °C
07:59
13:03
18:08
20:17
چهار شنبه
+11 °C
19 اکتبر
0.46
80 %
4.01 m/s
SSW
1012 hPa
light rain
14 %
+11 °C
+9 °C
+10 °C
+8 °C
08:01
13:03
18:05
20:14
پنج شنبه
+10 °C
20 اکتبر
0
83 %
2.64 m/s
WSW
1014 hPa
overcast clouds
100 %
+10 °C
+8 °C
+9 °C
+7 °C
08:03
13:03
18:02
20:12
جمعه
+10 °C
21 اکتبر
0
83 %
3.47 m/s
NE
1018 hPa
overcast clouds
100 %
+10 °C
+8 °C
+9 °C
+7 °C
08:05
13:03
18:00
20:09
شنبه
+9 °C
22 اکتبر
0
80 %
3.62 m/s
NNW
1021 hPa
overcast clouds
98 %
+9 °C
+5 °C
+8 °C
+6 °C
08:07
13:02
17:57
20:07
آب و هوا در حال حاضر
scattered clouds
+10 °C
07:35
صبح
+11 °C
13:06
روز
+13 °C
18:37
شب
+13 °C
20:46
شب
+10 °C
میزان بارش 0

رطوبت 77 %

سرعت باد 6.8 m/s

جهت باد West-southwest
ابری و بارش 39

فشار 1018 hPa

فاز ماهپر شده
زمان محلی
-
لِسِ +03:00
03:10:47
بارگیری شرایط آب و هوایی داده ها...