پیش بینی آب و هوا در كِپَس

57° 15 N 25° 45 E
آب و هوا در حال حاضر
+13 °C
03:57:46
0
85 %
1.08 m/s
WSW
1022 hPa
overcast clouds
100
+20 °C
+12 °C
+17 °C
+13 °C
05:28
13:22
21:16
03:00
امروز
+20 °C
8 اوت
0.4
48 %
3.42 m/s
W
1023 hPa
light rain
85 %
+20 °C
+12 °C
+17 °C
+13 °C
05:28
13:22
21:16
03:00
فردا
+22 °C
9 اوت
0
45 %
2.72 m/s
N
1025 hPa
sky is clear
7 %
+22 °C
+17 °C
+20 °C
+12 °C
05:30
13:22
21:14
03:00
چهار شنبه
+23 °C
10 اوت
0
42 %
3.09 m/s
WNW
1026 hPa
sky is clear
7 %
+23 °C
+16 °C
+22 °C
+11 °C
05:32
13:22
21:11
03:00
پنج شنبه
+23 °C
11 اوت
0
44 %
3.88 m/s
WSW
1025 hPa
overcast clouds
100 %
+23 °C
+18 °C
+24 °C
+11 °C
05:35
13:22
21:09
03:00
جمعه
+25 °C
12 اوت
0
41 %
3.8 m/s
WSW
1022 hPa
sky is clear
9 %
+25 °C
+20 °C
+27 °C
+14 °C
05:37
13:22
21:07
03:00
شنبه
+25 °C
13 اوت
0
43 %
2.51 m/s
SW
1020 hPa
few clouds
18 %
+25 °C
+20 °C
+27 °C
+14 °C
05:39
13:21
21:04
00:59
یکشنبه
+25 °C
14 اوت
0
51 %
2.91 m/s
NNE
1019 hPa
broken clouds
78 %
+25 °C
+19 °C
+24 °C
+16 °C
05:41
13:21
21:02
00:42
دوشنبه
+22 °C
15 اوت
0
41 %
3.51 m/s
ENE
1023 hPa
broken clouds
59 %
+22 °C
+16 °C
+24 °C
+11 °C
05:43
13:21
20:59
00:30
سهشنبه
+23 °C
16 اوت
0
36 %
3.68 m/s
E
1024 hPa
sky is clear
4 %
+23 °C
+17 °C
+24 °C
+11 °C
05:45
13:21
20:57
00:21
چهار شنبه
+25 °C
17 اوت
0
40 %
3.68 m/s
ESE
1022 hPa
sky is clear
0 %
+25 °C
+20 °C
+27 °C
+12 °C
05:47
13:21
20:54
00:12
پنج شنبه
+25 °C
18 اوت
0
37 %
4.52 m/s
SE
1018 hPa
overcast clouds
89 %
+25 °C
+19 °C
+26 °C
+16 °C
05:49
13:20
20:52
00:05
جمعه
+25 °C
19 اوت
0.63
41 %
5.14 m/s
ESE
1014 hPa
light rain
91 %
+25 °C
+20 °C
+28 °C
+16 °C
05:51
13:20
20:49
23:58
شنبه
+24 °C
20 اوت
0.42
42 %
4.5 m/s
SE
1012 hPa
light rain
95 %
+24 °C
+21 °C
+27 °C
+16 °C
05:53
13:20
20:47
23:51
یکشنبه
+27 °C
21 اوت
0
40 %
3.02 m/s
SE
1013 hPa
broken clouds
80 %
+27 °C
+22 °C
+29 °C
+16 °C
05:55
13:20
20:44
23:45
دوشنبه
+29 °C
22 اوت
0
42 %
2.06 m/s
ESE
1013 hPa
sky is clear
7 %
+29 °C
+23 °C
+30 °C
+17 °C
05:57
13:19
20:41
23:39
سهشنبه
+29 °C
23 اوت
0.25
47 %
1.86 m/s
ESE
1012 hPa
light rain
100 %
+29 °C
+31 °C
+31 °C
+18 °C
06:00
13:19
20:39
23:33
آب و هوا در حال حاضر
overcast clouds
+13 °C
05:28
صبح
+13 °C
13:22
روز
+20 °C
21:16
شب
+17 °C
03:00
شب
+12 °C
میزان بارش 0

رطوبت 85 %

سرعت باد 1.08 m/s

جهت باد West-southwest
ابری و بارش 100

فشار 1022 hPa

فاز ماهپر شده
زمان محلی
-
كِپَس +03:00
03:08:46
بارگیری شرایط آب و هوایی داده ها...