كرَمِ (لتونی) آب و هوای امروز ساعتی , ب١ 7، پیش بینی وضع هوا 10 روز | افغانستان | weather.town

پیش بینی آب و هوا در كرَمِ

57° 16 N 25° 52 E
آب و هوا در حال حاضر
+9 °C
22:17:25
0
87 %
1.77 m/s
SSW
1032 hPa
overcast clouds
91
+16 °C
+9 °C
+10 °C
+7 °C
07:07
13:08
19:09
21:21
امروز
+16 °C
25 سپتامبر
0
56 %
2.56 m/s
SW
1032 hPa
broken clouds
52 %
+16 °C
+9 °C
+10 °C
+7 °C
07:07
13:08
19:09
21:21
فردا
+17 °C
26 سپتامبر
0
51 %
2.39 m/s
SSW
1030 hPa
overcast clouds
100 %
+17 °C
+12 °C
+13 °C
+8 °C
07:09
13:07
19:06
21:18
چهار شنبه
+20 °C
27 سپتامبر
0
62 %
4.8 m/s
S
1025 hPa
overcast clouds
89 %
+20 °C
+17 °C
+17 °C
+12 °C
07:11
13:07
19:03
21:15
پنج شنبه
+22 °C
28 سپتامبر
0
53 %
4.27 m/s
SSW
1022 hPa
broken clouds
70 %
+22 °C
+16 °C
+20 °C
+13 °C
07:13
13:07
19:01
21:11
جمعه
+19 °C
29 سپتامبر
0
54 %
4.16 m/s
SW
1017 hPa
overcast clouds
100 %
+19 °C
+15 °C
+18 °C
+14 °C
07:15
13:06
18:58
21:08
شنبه
+14 °C
30 سپتامبر
0.11
66 %
5.74 m/s
W
1012 hPa
light rain
100 %
+14 °C
+11 °C
+14 °C
+14 °C
07:17
13:06
18:55
21:05
یکشنبه
+14 °C
1 اکتبر
0.3
69 %
4.94 m/s
W
1015 hPa
light rain
56 %
+14 °C
+8 °C
+12 °C
+11 °C
07:19
13:06
18:52
21:02
دوشنبه
+13 °C
2 اکتبر
0.16
71 %
2.61 m/s
W
1021 hPa
light rain
64 %
+13 °C
+8 °C
+12 °C
+9 °C
07:21
13:05
18:50
20:59
سهشنبه
+8 °C
3 اکتبر
4.03
96 %
5.12 m/s
S
1015 hPa
light rain
100 %
+8 °C
+8 °C
+10 °C
+8 °C
07:23
13:05
18:47
20:56
چهار شنبه
+11 °C
4 اکتبر
1.05
85 %
5.71 m/s
SW
1016 hPa
light rain
92 %
+11 °C
+9 °C
+11 °C
+9 °C
07:26
13:05
18:44
20:53
پنج شنبه
+13 °C
5 اکتبر
0
66 %
4.93 m/s
WNW
1018 hPa
scattered clouds
39 %
+13 °C
+8 °C
+11 °C
+8 °C
07:28
13:05
18:41
20:50
جمعه
+9 °C
6 اکتبر
12.7
93 %
4.62 m/s
ENE
1013 hPa
moderate rain
100 %
+9 °C
+8 °C
+8 °C
+8 °C
07:30
13:04
18:39
20:47
شنبه
+10 °C
7 اکتبر
1.21
78 %
4.44 m/s
NE
1018 hPa
light rain
35 %
+10 °C
+8 °C
+9 °C
+8 °C
07:32
13:04
18:36
20:44
یکشنبه
+6 °C
8 اکتبر
1.09
69 %
6.11 m/s
N
1018 hPa
light rain
45 %
+6 °C
+2 °C
+3 °C
+8 °C
07:34
13:04
18:33
20:42
دوشنبه
+7 °C
9 اکتبر
0
74 %
5.83 m/s
N
1023 hPa
overcast clouds
96 %
+7 °C
+6 °C
+6 °C
+4 °C
07:36
13:03
18:31
20:39
سهشنبه
+6 °C
10 اکتبر
0
85 %
4.84 m/s
N
1022 hPa
overcast clouds
100 %
+6 °C
+7 °C
+7 °C
+6 °C
07:38
13:03
18:28
20:36
آب و هوا در حال حاضر
overcast clouds
+9 °C
07:07
صبح
+7 °C
13:08
روز
+16 °C
19:09
شب
+10 °C
21:21
شب
+9 °C
میزان بارش 0

رطوبت 87 %

سرعت باد 1.77 m/s

جهت باد South-southwest
ابری و بارش 91

فشار 1032 hPa

فاز ماهپر شده
زمان محلی
-
كرَمِ +03:00
22:09:42
بارگیری شرایط آب و هوایی داده ها...