پیش بینی آب و هوا در كرَمِ

57° 16 N 25° 52 E
آب و هوا در حال حاضر
+12 °C
03:34:01
0
83 %
1.11 m/s
WSW
1022 hPa
overcast clouds
100
+20 °C
+12 °C
+15 °C
+13 °C
05:28
13:22
21:16
03:00
امروز
+20 °C
8 اوت
0.76
41 %
3.48 m/s
WNW
1023 hPa
light rain
77 %
+20 °C
+12 °C
+15 °C
+13 °C
05:28
13:22
21:16
03:00
فردا
+21 °C
9 اوت
0.1
46 %
1.98 m/s
N
1025 hPa
light rain
9 %
+21 °C
+16 °C
+19 °C
+12 °C
05:30
13:22
21:13
03:00
چهار شنبه
+22 °C
10 اوت
0
42 %
2.61 m/s
WNW
1026 hPa
sky is clear
6 %
+22 °C
+16 °C
+22 °C
+11 °C
05:32
13:21
21:11
03:00
پنج شنبه
+22 °C
11 اوت
0
46 %
3.72 m/s
SW
1025 hPa
overcast clouds
100 %
+22 °C
+17 °C
+23 °C
+12 °C
05:34
13:21
21:09
03:00
جمعه
+24 °C
12 اوت
0
44 %
3.82 m/s
WSW
1023 hPa
scattered clouds
46 %
+24 °C
+19 °C
+26 °C
+14 °C
05:36
13:21
21:06
03:00
شنبه
+25 °C
13 اوت
0
42 %
3.28 m/s
SW
1020 hPa
sky is clear
7 %
+25 °C
+20 °C
+27 °C
+14 °C
05:38
13:21
21:04
01:00
یکشنبه
+25 °C
14 اوت
0
51 %
2.4 m/s
NNE
1019 hPa
overcast clouds
98 %
+25 °C
+19 °C
+22 °C
+16 °C
05:40
13:21
21:01
00:42
دوشنبه
+22 °C
15 اوت
0
43 %
3.22 m/s
ENE
1022 hPa
few clouds
21 %
+22 °C
+16 °C
+23 °C
+11 °C
05:42
13:21
20:59
00:31
سهشنبه
+22 °C
16 اوت
0
38 %
3.77 m/s
E
1024 hPa
sky is clear
1 %
+22 °C
+16 °C
+23 °C
+10 °C
05:44
13:20
20:56
00:21
چهار شنبه
+24 °C
17 اوت
0
42 %
3.72 m/s
ESE
1022 hPa
sky is clear
0 %
+24 °C
+20 °C
+26 °C
+12 °C
05:47
13:20
20:54
00:12
پنج شنبه
+25 °C
18 اوت
0
37 %
4.85 m/s
SE
1018 hPa
broken clouds
80 %
+25 °C
+17 °C
+25 °C
+15 °C
05:49
13:20
20:51
00:05
جمعه
+24 °C
19 اوت
0.59
43 %
5.36 m/s
ESE
1014 hPa
light rain
76 %
+24 °C
+21 °C
+27 °C
+15 °C
05:51
13:20
20:49
23:58
شنبه
+24 °C
20 اوت
0.52
42 %
4.64 m/s
SE
1012 hPa
light rain
98 %
+24 °C
+20 °C
+26 °C
+15 °C
05:53
13:19
20:46
23:51
یکشنبه
+26 °C
21 اوت
0
42 %
2.97 m/s
ESE
1013 hPa
overcast clouds
88 %
+26 °C
+21 °C
+28 °C
+16 °C
05:55
13:19
20:44
23:45
دوشنبه
+28 °C
22 اوت
0
42 %
1.98 m/s
ESE
1013 hPa
sky is clear
8 %
+28 °C
+23 °C
+29 °C
+17 °C
05:57
13:19
20:41
23:39
سهشنبه
+28 °C
23 اوت
0.38
49 %
2.01 m/s
ESE
1012 hPa
light rain
100 %
+28 °C
+30 °C
+30 °C
+18 °C
05:59
13:19
20:38
23:33
آب و هوا در حال حاضر
overcast clouds
+12 °C
05:28
صبح
+13 °C
13:22
روز
+20 °C
21:16
شب
+15 °C
03:00
شب
+12 °C
میزان بارش 0

رطوبت 83 %

سرعت باد 1.11 m/s

جهت باد West-southwest
ابری و بارش 100

فشار 1022 hPa

فاز ماهپر شده
زمان محلی
-
كرَمِ +03:00
03:08:02
بارگیری شرایط آب و هوایی داده ها...