پیش بینی آب و هوا در لِزدُلِ

57° 17 N 25° 54 E
آب و هوا در حال حاضر
+13 °C
04:49:11
0
84 %
1.4 m/s
WSW
1022 hPa
overcast clouds
100
+20 °C
+13 °C
+16 °C
+13 °C
05:28
13:22
21:16
03:00
امروز
+20 °C
8 اوت
0.59
50 %
3.5 m/s
W
1023 hPa
light rain
86 %
+20 °C
+13 °C
+16 °C
+13 °C
05:28
13:22
21:16
03:00
فردا
+21 °C
9 اوت
0.97
54 %
2.08 m/s
NNE
1026 hPa
light rain
10 %
+21 °C
+17 °C
+18 °C
+13 °C
05:30
13:21
21:13
03:00
چهار شنبه
+23 °C
10 اوت
0
39 %
2.58 m/s
WNW
1026 hPa
scattered clouds
27 %
+23 °C
+17 °C
+24 °C
+15 °C
05:32
13:21
21:11
03:00
پنج شنبه
+24 °C
11 اوت
0
40 %
3.33 m/s
SW
1026 hPa
few clouds
15 %
+24 °C
+18 °C
+25 °C
+12 °C
05:34
13:21
21:08
03:00
جمعه
+25 °C
12 اوت
0
44 %
2.55 m/s
WSW
1026 hPa
scattered clouds
27 %
+25 °C
+19 °C
+26 °C
+14 °C
05:36
13:21
21:06
03:00
شنبه
+25 °C
13 اوت
0
46 %
2.1 m/s
SSE
1022 hPa
overcast clouds
94 %
+25 °C
+20 °C
+27 °C
+15 °C
05:38
13:21
21:04
01:01
یکشنبه
+26 °C
14 اوت
0
42 %
1.97 m/s
S
1016 hPa
few clouds
20 %
+26 °C
+21 °C
+27 °C
+15 °C
05:40
13:21
21:01
00:43
دوشنبه
+26 °C
15 اوت
1.89
48 %
2.33 m/s
S
1011 hPa
light rain
90 %
+26 °C
+19 °C
+26 °C
+17 °C
05:42
13:20
20:59
00:31
سهشنبه
+27 °C
16 اوت
2.05
46 %
1.78 m/s
SE
1008 hPa
light rain
24 %
+27 °C
+22 °C
+25 °C
+16 °C
05:44
13:20
20:56
00:21
چهار شنبه
+27 °C
17 اوت
8.2
51 %
3.23 m/s
SSW
1006 hPa
moderate rain
11 %
+27 °C
+18 °C
+25 °C
+17 °C
05:46
13:20
20:54
00:13
پنج شنبه
+24 °C
18 اوت
4.19
46 %
5.58 m/s
SSW
1010 hPa
moderate rain
100 %
+24 °C
+17 °C
+24 °C
+14 °C
05:48
13:20
20:51
00:05
جمعه
+23 °C
19 اوت
0
37 %
6.01 m/s
W
1014 hPa
few clouds
19 %
+23 °C
+16 °C
+23 °C
+15 °C
05:50
13:20
20:49
23:58
شنبه
+23 °C
20 اوت
3.34
51 %
5.68 m/s
WSW
1015 hPa
light rain
100 %
+23 °C
+15 °C
+20 °C
+13 °C
05:53
13:19
20:46
23:51
یکشنبه
+20 °C
21 اوت
0
45 %
3.79 m/s
WSW
1022 hPa
broken clouds
70 %
+20 °C
+15 °C
+20 °C
+12 °C
05:55
13:19
20:43
23:45
دوشنبه
+25 °C
22 اوت
0.58
39 %
7.36 m/s
SSW
1015 hPa
light rain
14 %
+25 °C
+23 °C
+24 °C
+15 °C
05:57
13:19
20:41
23:39
سهشنبه
+18 °C
23 اوت
0.2
64 %
4.56 m/s
W
1014 hPa
light rain
100 %
+18 °C
+13 °C
+19 °C
+15 °C
05:59
13:19
20:38
23:33
آب و هوا در حال حاضر
overcast clouds
+13 °C
05:28
صبح
+13 °C
13:22
روز
+20 °C
21:16
شب
+16 °C
03:00
شب
+13 °C
میزان بارش 0

رطوبت 84 %

سرعت باد 1.4 m/s

جهت باد West-southwest
ابری و بارش 100

فشار 1022 hPa

فاز ماهپر شده
زمان محلی
-
لِزدُلِ +03:00
05:08:41
بارگیری شرایط آب و هوایی داده ها...