پیش بینی آب و هوا در سِلِنِِكس

57° 17 N 25° 42 E
آب و هوا در حال حاضر
+14 °C
03:18:53
0
88 %
0.43 m/s
WSW
1022 hPa
overcast clouds
98
+19 °C
+11 °C
+15 °C
+13 °C
05:28
13:22
21:16
03:00
امروز
+19 °C
8 اوت
0.82
58 %
3.38 m/s
W
1023 hPa
light rain
91 %
+19 °C
+11 °C
+15 °C
+13 °C
05:28
13:22
21:16
03:00
فردا
+21 °C
9 اوت
0
45 %
1.98 m/s
N
1025 hPa
sky is clear
8 %
+21 °C
+16 °C
+18 °C
+12 °C
05:30
13:22
21:14
03:00
چهار شنبه
+22 °C
10 اوت
0
41 %
3.51 m/s
WNW
1026 hPa
few clouds
11 %
+22 °C
+15 °C
+21 °C
+11 °C
05:33
13:22
21:12
03:00
پنج شنبه
+22 °C
11 اوت
0
46 %
3.88 m/s
SW
1025 hPa
overcast clouds
100 %
+22 °C
+17 °C
+23 °C
+12 °C
05:35
13:22
21:09
03:00
جمعه
+24 °C
12 اوت
0
43 %
3.76 m/s
WSW
1023 hPa
sky is clear
6 %
+24 °C
+19 °C
+26 °C
+13 °C
05:37
13:22
21:07
03:00
شنبه
+25 °C
13 اوت
0
42 %
2.89 m/s
SW
1020 hPa
sky is clear
6 %
+25 °C
+19 °C
+26 °C
+14 °C
05:39
13:22
21:04
01:02
یکشنبه
+24 °C
14 اوت
0
51 %
2.03 m/s
NNW
1019 hPa
overcast clouds
88 %
+24 °C
+20 °C
+22 °C
+15 °C
05:41
13:21
21:02
00:44
دوشنبه
+22 °C
15 اوت
0
37 %
3.27 m/s
ENE
1023 hPa
scattered clouds
37 %
+22 °C
+17 °C
+23 °C
+11 °C
05:43
13:21
20:59
00:32
سهشنبه
+22 °C
16 اوت
0
36 %
3.8 m/s
E
1023 hPa
sky is clear
1 %
+22 °C
+16 °C
+24 °C
+11 °C
05:45
13:21
20:57
00:22
چهار شنبه
+25 °C
17 اوت
0
40 %
3.99 m/s
SE
1022 hPa
sky is clear
3 %
+25 °C
+19 °C
+26 °C
+13 °C
05:47
13:21
20:54
00:13
پنج شنبه
+25 °C
18 اوت
0
36 %
4.57 m/s
SE
1018 hPa
overcast clouds
96 %
+25 °C
+18 °C
+25 °C
+16 °C
05:49
13:21
20:52
00:06
جمعه
+25 °C
19 اوت
2.32
41 %
5.02 m/s
SE
1013 hPa
light rain
62 %
+25 °C
+18 °C
+27 °C
+15 °C
05:51
13:20
20:49
23:59
شنبه
+24 °C
20 اوت
1.57
43 %
4.43 m/s
SE
1011 hPa
light rain
91 %
+24 °C
+20 °C
+27 °C
+14 °C
05:53
13:20
20:47
23:52
یکشنبه
+26 °C
21 اوت
0
41 %
3.05 m/s
SE
1013 hPa
overcast clouds
100 %
+26 °C
+21 °C
+28 °C
+16 °C
05:55
13:20
20:44
23:46
دوشنبه
+28 °C
22 اوت
0
42 %
2.44 m/s
ESE
1013 hPa
sky is clear
10 %
+28 °C
+22 °C
+30 °C
+17 °C
05:58
13:20
20:42
23:40
سهشنبه
+28 °C
23 اوت
0
47 %
2.01 m/s
ESE
1012 hPa
overcast clouds
100 %
+28 °C
+30 °C
+30 °C
+18 °C
06:00
13:19
20:39
23:34
آب و هوا در حال حاضر
overcast clouds
+14 °C
05:28
صبح
+13 °C
13:22
روز
+19 °C
21:16
شب
+15 °C
03:00
شب
+11 °C
میزان بارش 0

رطوبت 88 %

سرعت باد 0.43 m/s

جهت باد West-southwest
ابری و بارش 98

فشار 1022 hPa

فاز ماهپر شده
زمان محلی
-
سِلِنِِكس +03:00
03:08:54
بارگیری شرایط آب و هوایی داده ها...