پیش بینی آب و هوا در ڤِلِنَكرُگس

57° 21 N 25° 37 E
آب و هوا در حال حاضر
+13 °C
04:52:52
0
88 %
1.32 m/s
SW
1023 hPa
overcast clouds
100
+19 °C
+13 °C
+14 °C
+13 °C
05:28
13:23
21:17
03:00
امروز
+19 °C
8 اوت
0.95
57 %
3.05 m/s
WNW
1023 hPa
light rain
94 %
+19 °C
+13 °C
+14 °C
+13 °C
05:28
13:23
21:17
03:00
فردا
+20 °C
9 اوت
0.69
55 %
3.25 m/s
NE
1026 hPa
light rain
11 %
+20 °C
+16 °C
+18 °C
+12 °C
05:30
13:23
21:15
03:00
چهار شنبه
+22 °C
10 اوت
0
41 %
3.99 m/s
WNW
1027 hPa
broken clouds
57 %
+22 °C
+16 °C
+22 °C
+14 °C
05:33
13:22
21:12
03:00
پنج شنبه
+23 °C
11 اوت
0
41 %
3.44 m/s
SW
1026 hPa
few clouds
12 %
+23 °C
+18 °C
+24 °C
+12 °C
05:35
13:22
21:10
03:00
جمعه
+24 °C
12 اوت
0
46 %
2.94 m/s
SW
1026 hPa
scattered clouds
41 %
+24 °C
+18 °C
+25 °C
+13 °C
05:37
13:22
21:07
03:00
شنبه
+25 °C
13 اوت
0
47 %
2.11 m/s
S
1022 hPa
broken clouds
83 %
+25 °C
+19 °C
+26 °C
+15 °C
05:39
13:22
21:05
01:09
یکشنبه
+26 °C
14 اوت
0
46 %
1.76 m/s
S
1016 hPa
few clouds
11 %
+26 °C
+19 °C
+25 °C
+15 °C
05:41
13:22
21:03
00:47
دوشنبه
+24 °C
15 اوت
6.44
58 %
2.23 m/s
S
1011 hPa
moderate rain
98 %
+24 °C
+17 °C
+19 °C
+17 °C
05:43
13:22
21:00
00:34
سهشنبه
+26 °C
16 اوت
3.19
48 %
2.08 m/s
SE
1008 hPa
light rain
24 %
+26 °C
+21 °C
+28 °C
+16 °C
05:45
13:21
20:58
00:24
چهار شنبه
+26 °C
17 اوت
3.75
54 %
3.86 m/s
SSW
1006 hPa
moderate rain
12 %
+26 °C
+18 °C
+26 °C
+17 °C
05:47
13:21
20:55
00:15
پنج شنبه
+23 °C
18 اوت
3.25
47 %
6.39 m/s
WSW
1010 hPa
light rain
99 %
+23 °C
+16 °C
+21 °C
+13 °C
05:49
13:21
20:53
00:07
جمعه
+22 °C
19 اوت
0.19
38 %
5.76 m/s
WSW
1014 hPa
light rain
20 %
+22 °C
+15 °C
+22 °C
+14 °C
05:51
13:21
20:50
00:00
شنبه
+22 °C
20 اوت
2.44
53 %
5.64 m/s
SSW
1014 hPa
light rain
100 %
+22 °C
+14 °C
+19 °C
+12 °C
05:53
13:20
20:47
23:53
یکشنبه
+20 °C
21 اوت
0
48 %
4.01 m/s
WSW
1023 hPa
broken clouds
77 %
+20 °C
+14 °C
+20 °C
+11 °C
05:56
13:20
20:45
23:47
دوشنبه
+24 °C
22 اوت
0.26
41 %
7.82 m/s
SSW
1015 hPa
light rain
10 %
+24 °C
+23 °C
+23 °C
+15 °C
05:58
13:20
20:42
23:41
سهشنبه
+18 °C
23 اوت
0.26
66 %
4.49 m/s
WSW
1014 hPa
light rain
98 %
+18 °C
+13 °C
+18 °C
+15 °C
06:00
13:20
20:40
23:35
آب و هوا در حال حاضر
overcast clouds
+13 °C
05:28
صبح
+13 °C
13:23
روز
+19 °C
21:17
شب
+14 °C
03:00
شب
+13 °C
میزان بارش 0

رطوبت 88 %

سرعت باد 1.32 m/s

جهت باد Southwest
ابری و بارش 100

فشار 1023 hPa

فاز ماهپر شده
زمان محلی
-
ڤِلِنَكرُگس +03:00
04:08:52
بارگیری شرایط آب و هوایی داده ها...