پیش بینی آب و هوا در َدمِنَنِ

56° 31 N 25° 48 E
آب و هوا در حال حاضر
+11 °C
02:57:47
0
81 %
5.9 m/s
WSW
1021 hPa
scattered clouds
38
+15 °C
+8 °C
+11 °C
+11 °C
07:32
13:04
18:36
20:42
امروز
+15 °C
7 اکتبر
0
68 %
6.47 m/s
WSW
1022 hPa
overcast clouds
86 %
+15 °C
+8 °C
+11 °C
+11 °C
07:32
13:04
18:36
20:42
فردا
+14 °C
8 اکتبر
0
65 %
4.96 m/s
SW
1013 hPa
broken clouds
77 %
+14 °C
+12 °C
+14 °C
+7 °C
07:34
13:04
18:34
20:40
یکشنبه
+11 °C
9 اکتبر
0
70 %
4.16 m/s
WNW
1016 hPa
broken clouds
57 %
+11 °C
+7 °C
+11 °C
+9 °C
07:36
13:04
18:31
20:37
دوشنبه
+11 °C
10 اکتبر
0
76 %
4.36 m/s
SW
1024 hPa
overcast clouds
97 %
+11 °C
+8 °C
+10 °C
+4 °C
07:38
13:03
18:29
20:34
سهشنبه
+12 °C
11 اکتبر
0
65 %
4.9 m/s
WSW
1016 hPa
sky is clear
6 %
+12 °C
+9 °C
+11 °C
+6 °C
07:40
13:03
18:26
20:31
چهار شنبه
+10 °C
12 اکتبر
0.47
71 %
4.2 m/s
WNW
1017 hPa
light rain
73 %
+10 °C
+5 °C
+9 °C
+7 °C
07:42
13:03
18:23
20:29
پنج شنبه
+10 °C
13 اکتبر
0
58 %
2.52 m/s
SW
1021 hPa
scattered clouds
27 %
+10 °C
+6 °C
+8 °C
+3 °C
07:44
13:03
18:21
20:26
جمعه
+10 °C
14 اکتبر
1.92
66 %
4.3 m/s
SSE
1012 hPa
light rain
86 %
+10 °C
+10 °C
+10 °C
+4 °C
07:46
13:02
18:18
20:24
شنبه
+11 °C
15 اکتبر
0
78 %
4.08 m/s
WSW
1010 hPa
overcast clouds
100 %
+11 °C
+11 °C
+10 °C
+7 °C
07:48
13:02
18:16
20:21
یکشنبه
+12 °C
16 اکتبر
7.96
92 %
5.47 m/s
S
1005 hPa
moderate rain
100 %
+12 °C
+14 °C
+14 °C
+12 °C
07:51
13:02
18:13
20:19
دوشنبه
+12 °C
17 اکتبر
8.61
77 %
4.43 m/s
S
1011 hPa
moderate rain
87 %
+12 °C
+14 °C
+10 °C
+12 °C
07:53
13:02
18:11
20:16
سهشنبه
+12 °C
18 اکتبر
8.58
95 %
6.79 m/s
SW
1000 hPa
light rain
100 %
+12 °C
+9 °C
+13 °C
+12 °C
07:55
13:01
18:08
20:14
چهار شنبه
+10 °C
19 اکتبر
0.48
81 %
6.66 m/s
SW
1012 hPa
light rain
95 %
+10 °C
+7 °C
+9 °C
+9 °C
07:57
13:01
18:06
20:11
پنج شنبه
+9 °C
20 اکتبر
3.2
81 %
6.34 m/s
SW
1006 hPa
light rain
96 %
+9 °C
+8 °C
+9 °C
+10 °C
07:59
13:01
18:03
20:09
جمعه
+9 °C
21 اکتبر
1.11
83 %
6.42 m/s
SW
1012 hPa
light rain
100 %
+9 °C
+6 °C
+8 °C
+8 °C
08:01
13:01
18:01
20:07
شنبه
+8 °C
22 اکتبر
2.33
89 %
3.98 m/s
SW
1014 hPa
light rain
100 %
+8 °C
+8 °C
+8 °C
+6 °C
08:03
13:01
17:58
20:04
آب و هوا در حال حاضر
scattered clouds
+11 °C
07:32
صبح
+11 °C
13:04
روز
+15 °C
18:36
شب
+11 °C
20:42
شب
+8 °C
میزان بارش 0

رطوبت 81 %

سرعت باد 5.9 m/s

جهت باد West-southwest
ابری و بارش 38

فشار 1021 hPa

فاز ماهپر شده
زمان محلی
-
َدمِنَنِ +03:00
03:10:24
بارگیری شرایط آب و هوایی داده ها...