پیش بینی آب و هوا در بُلدُرِ

56° 25 N 25° 42 E
آب و هوا در حال حاضر
+11 °C
04:55:18
0
93 %
1.71 m/s
WSW
1023 hPa
overcast clouds
99
+20 °C
+13 °C
+16 °C
+12 °C
05:32
13:22
21:12
03:00
امروز
+20 °C
8 اوت
0.42
45 %
3.85 m/s
W
1023 hPa
light rain
84 %
+20 °C
+13 °C
+16 °C
+12 °C
05:32
13:22
21:12
03:00
فردا
+20 °C
9 اوت
0.39
54 %
2.22 m/s
N
1026 hPa
light rain
45 %
+20 °C
+15 °C
+19 °C
+13 °C
05:34
13:22
21:10
03:00
چهار شنبه
+23 °C
10 اوت
0
43 %
1.1 m/s
NE
1027 hPa
sky is clear
6 %
+23 °C
+16 °C
+21 °C
+14 °C
05:36
13:22
21:08
01:05
پنج شنبه
+23 °C
11 اوت
0
41 %
2.63 m/s
WSW
1027 hPa
broken clouds
71 %
+23 °C
+17 °C
+24 °C
+12 °C
05:38
13:22
21:06
00:47
جمعه
+24 °C
12 اوت
0
47 %
2.04 m/s
SW
1027 hPa
broken clouds
71 %
+24 °C
+18 °C
+25 °C
+13 °C
05:40
13:22
21:03
00:35
شنبه
+25 °C
13 اوت
0
46 %
1.84 m/s
SSE
1022 hPa
few clouds
15 %
+25 °C
+19 °C
+26 °C
+14 °C
05:42
13:22
21:01
00:25
یکشنبه
+26 °C
14 اوت
0
47 %
1.79 m/s
SSE
1016 hPa
scattered clouds
50 %
+26 °C
+20 °C
+27 °C
+14 °C
05:44
13:21
20:59
00:17
دوشنبه
+25 °C
15 اوت
0.98
57 %
2.68 m/s
SE
1011 hPa
light rain
100 %
+25 °C
+19 °C
+24 °C
+18 °C
05:46
13:21
20:56
00:09
سهشنبه
+26 °C
16 اوت
1.62
50 %
1.86 m/s
ESE
1008 hPa
light rain
60 %
+26 °C
+20 °C
+28 °C
+15 °C
05:48
13:21
20:54
00:02
چهار شنبه
+26 °C
17 اوت
6.89
56 %
3.87 m/s
WSW
1007 hPa
moderate rain
10 %
+26 °C
+20 °C
+26 °C
+17 °C
05:50
13:21
20:51
23:56
پنج شنبه
+25 °C
18 اوت
0.94
47 %
4.52 m/s
SSW
1011 hPa
light rain
100 %
+25 °C
+18 °C
+25 °C
+14 °C
05:52
13:21
20:49
23:49
جمعه
+23 °C
19 اوت
0.11
48 %
5.41 m/s
WSW
1015 hPa
light rain
83 %
+23 °C
+18 °C
+23 °C
+16 °C
05:54
13:20
20:46
23:44
شنبه
+24 °C
20 اوت
1.55
48 %
5.7 m/s
SSW
1016 hPa
light rain
100 %
+24 °C
+18 °C
+22 °C
+13 °C
05:56
13:20
20:44
23:38
یکشنبه
+20 °C
21 اوت
0
46 %
3.29 m/s
W
1024 hPa
scattered clouds
37 %
+20 °C
+15 °C
+21 °C
+11 °C
05:58
13:20
20:41
23:33
دوشنبه
+24 °C
22 اوت
1.26
40 %
6.11 m/s
SSW
1018 hPa
light rain
2 %
+24 °C
+20 °C
+26 °C
+12 °C
06:00
13:20
20:39
23:27
سهشنبه
+19 °C
23 اوت
0.31
62 %
4.32 m/s
WNW
1015 hPa
light rain
86 %
+19 °C
+15 °C
+22 °C
+15 °C
06:02
13:19
20:36
23:22
آب و هوا در حال حاضر
overcast clouds
+11 °C
05:32
صبح
+12 °C
13:22
روز
+20 °C
21:12
شب
+16 °C
03:00
شب
+13 °C
میزان بارش 0

رطوبت 93 %

سرعت باد 1.71 m/s

جهت باد West-southwest
ابری و بارش 99

فشار 1023 hPa

فاز ماهپر شده
زمان محلی
-
بُلدُرِ +03:00
04:08:18
بارگیری شرایط آب و هوایی داده ها...