پیش بینی آب و هوا در ِلكسنُكرُگس

56° 29 N 25° 38 E
آب و هوا در حال حاضر
+11 °C
01:53:42
0
86 %
5.67 m/s
WSW
1021 hPa
scattered clouds
33
+14 °C
+8 °C
+11 °C
+11 °C
07:32
13:05
18:37
20:43
فردا
+14 °C
7 اکتبر
0
70 %
5.87 m/s
WSW
1023 hPa
overcast clouds
89 %
+14 °C
+8 °C
+11 °C
+11 °C
07:32
13:05
18:37
20:43
شنبه
+14 °C
8 اکتبر
0
67 %
4.84 m/s
SW
1013 hPa
broken clouds
78 %
+14 °C
+12 °C
+13 °C
+7 °C
07:35
13:05
18:35
20:40
یکشنبه
+11 °C
9 اکتبر
0
70 %
4.22 m/s
WNW
1016 hPa
scattered clouds
50 %
+11 °C
+7 °C
+10 °C
+8 °C
07:37
13:04
18:32
20:37
دوشنبه
+11 °C
10 اکتبر
0
78 %
4.18 m/s
SW
1024 hPa
overcast clouds
99 %
+11 °C
+8 °C
+10 °C
+4 °C
07:39
13:04
18:29
20:35
سهشنبه
+12 °C
11 اکتبر
0
66 %
4.94 m/s
WSW
1017 hPa
sky is clear
6 %
+12 °C
+9 °C
+11 °C
+6 °C
07:41
13:04
18:27
20:32
چهار شنبه
+10 °C
12 اکتبر
0.41
72 %
3.88 m/s
WNW
1017 hPa
light rain
70 %
+10 °C
+5 °C
+9 °C
+8 °C
07:43
13:03
18:24
20:29
پنج شنبه
+9 °C
13 اکتبر
0
61 %
2.34 m/s
SW
1022 hPa
few clouds
18 %
+9 °C
+6 °C
+8 °C
+2 °C
07:45
13:03
18:22
20:27
جمعه
+10 °C
14 اکتبر
2.37
67 %
4.45 m/s
SSE
1012 hPa
light rain
94 %
+10 °C
+9 °C
+10 °C
+4 °C
07:47
13:03
18:19
20:24
شنبه
+10 °C
15 اکتبر
0
79 %
4.13 m/s
WSW
1010 hPa
overcast clouds
99 %
+10 °C
+11 °C
+10 °C
+7 °C
07:49
13:03
18:16
20:22
یکشنبه
+12 °C
16 اکتبر
7.78
93 %
5.69 m/s
S
1005 hPa
moderate rain
100 %
+12 °C
+14 °C
+14 °C
+12 °C
07:51
13:03
18:14
20:19
دوشنبه
+11 °C
17 اکتبر
8.44
83 %
4.51 m/s
S
1011 hPa
moderate rain
88 %
+11 °C
+13 °C
+10 °C
+11 °C
07:53
13:02
18:11
20:17
سهشنبه
+13 °C
18 اکتبر
5.88
94 %
7 m/s
SW
1000 hPa
light rain
100 %
+13 °C
+9 °C
+12 °C
+12 °C
07:55
13:02
18:09
20:14
چهار شنبه
+10 °C
19 اکتبر
0.36
79 %
6.61 m/s
SW
1012 hPa
light rain
91 %
+10 °C
+8 °C
+8 °C
+9 °C
07:58
13:02
18:06
20:12
پنج شنبه
+9 °C
20 اکتبر
3.03
80 %
6.43 m/s
SW
1006 hPa
light rain
96 %
+9 °C
+8 °C
+9 °C
+10 °C
08:00
13:02
18:04
20:10
جمعه
+9 °C
21 اکتبر
1.32
83 %
6.39 m/s
SW
1012 hPa
light rain
100 %
+9 °C
+6 °C
+7 °C
+7 °C
08:02
13:02
18:01
20:07
شنبه
+7 °C
22 اکتبر
3.49
92 %
3.65 m/s
SW
1014 hPa
light rain
100 %
+7 °C
+7 °C
+7 °C
+6 °C
08:04
13:01
17:59
20:05
آب و هوا در حال حاضر
scattered clouds
+11 °C
07:32
صبح
+11 °C
13:05
روز
+14 °C
18:37
شب
+11 °C
20:43
شب
+8 °C
میزان بارش 0

رطوبت 86 %

سرعت باد 5.67 m/s

جهت باد West-southwest
ابری و بارش 33

فشار 1021 hPa

فاز ماهپر شده
زمان محلی
-
ِلكسنُكرُگس +03:00
01:10:42
بارگیری شرایط آب و هوایی داده ها...