پیش بینی آب و هوا در كُپرِسِ

56° 32 N 25° 36 E
آب و هوا در حال حاضر
+12 °C
03:20:30
0
87 %
1.15 m/s
WSW
1022 hPa
overcast clouds
99
+21 °C
+12 °C
+16 °C
+13 °C
05:32
13:23
21:13
03:00
امروز
+21 °C
8 اوت
0.2
42 %
3.43 m/s
WNW
1023 hPa
light rain
56 %
+21 °C
+12 °C
+16 °C
+13 °C
05:32
13:23
21:13
03:00
فردا
+23 °C
9 اوت
0
44 %
1.42 m/s
NNW
1025 hPa
sky is clear
9 %
+23 °C
+17 °C
+20 °C
+12 °C
05:34
13:23
21:11
03:00
چهار شنبه
+23 °C
10 اوت
0
45 %
2.8 m/s
W
1026 hPa
sky is clear
10 %
+23 °C
+17 °C
+23 °C
+14 °C
05:36
13:22
21:09
03:00
پنج شنبه
+23 °C
11 اوت
0
48 %
3.49 m/s
WSW
1025 hPa
broken clouds
64 %
+23 °C
+18 °C
+23 °C
+12 °C
05:38
13:22
21:06
00:53
جمعه
+25 °C
12 اوت
0
48 %
3.97 m/s
WSW
1023 hPa
scattered clouds
45 %
+25 °C
+19 °C
+26 °C
+13 °C
05:40
13:22
21:04
00:39
شنبه
+25 °C
13 اوت
0
45 %
2.12 m/s
W
1020 hPa
broken clouds
58 %
+25 °C
+20 °C
+27 °C
+15 °C
05:42
13:22
21:02
00:29
یکشنبه
+26 °C
14 اوت
0
50 %
2.59 m/s
NNW
1019 hPa
broken clouds
71 %
+26 °C
+20 °C
+27 °C
+15 °C
05:44
13:22
20:59
00:20
دوشنبه
+24 °C
15 اوت
0
47 %
2.93 m/s
NE
1022 hPa
few clouds
11 %
+24 °C
+18 °C
+25 °C
+13 °C
05:46
13:22
20:57
00:12
سهشنبه
+23 °C
16 اوت
0
38 %
3.64 m/s
E
1023 hPa
sky is clear
0 %
+23 °C
+18 °C
+25 °C
+12 °C
05:48
13:21
20:55
00:05
چهار شنبه
+25 °C
17 اوت
0
41 %
3.82 m/s
SE
1021 hPa
sky is clear
1 %
+25 °C
+20 °C
+26 °C
+13 °C
05:50
13:21
20:52
23:58
پنج شنبه
+26 °C
18 اوت
1.16
36 %
5.85 m/s
SE
1017 hPa
light rain
85 %
+26 °C
+16 °C
+22 °C
+16 °C
05:52
13:21
20:50
23:52
جمعه
+24 °C
19 اوت
1.94
45 %
4.92 m/s
SE
1013 hPa
light rain
56 %
+24 °C
+19 °C
+26 °C
+17 °C
05:54
13:21
20:47
23:46
شنبه
+26 °C
20 اوت
0.26
40 %
4.39 m/s
SE
1011 hPa
light rain
35 %
+26 °C
+21 °C
+25 °C
+15 °C
05:56
13:21
20:45
23:40
یکشنبه
+27 °C
21 اوت
0
41 %
2.97 m/s
ESE
1012 hPa
scattered clouds
28 %
+27 °C
+22 °C
+29 °C
+16 °C
05:58
13:20
20:42
23:35
دوشنبه
+29 °C
22 اوت
0
42 %
2.17 m/s
ENE
1013 hPa
sky is clear
7 %
+29 °C
+23 °C
+30 °C
+17 °C
06:00
13:20
20:40
23:29
سهشنبه
+28 °C
23 اوت
0.37
49 %
2.12 m/s
E
1012 hPa
light rain
100 %
+28 °C
+31 °C
+31 °C
+18 °C
06:02
13:20
20:37
23:24
آب و هوا در حال حاضر
overcast clouds
+12 °C
05:32
صبح
+13 °C
13:23
روز
+21 °C
21:13
شب
+16 °C
03:00
شب
+12 °C
میزان بارش 0

رطوبت 87 %

سرعت باد 1.15 m/s

جهت باد West-southwest
ابری و بارش 99

فشار 1022 hPa

فاز ماهپر شده
زمان محلی
-
كُپرِسِ +03:00
03:08:53
بارگیری شرایط آب و هوایی داده ها...