پیش بینی آب و هوا در مِلدِرنِِكِ

56° 29 N 25° 48 E
آب و هوا در حال حاضر
+13 °C
03:28:35
0
83 %
1.44 m/s
WSW
1022 hPa
overcast clouds
99
+21 °C
+12 °C
+17 °C
+13 °C
05:32
13:22
21:12
03:00
امروز
+21 °C
8 اوت
0.13
41 %
3.85 m/s
WNW
1023 hPa
light rain
52 %
+21 °C
+12 °C
+17 °C
+13 °C
05:32
13:22
21:12
03:00
فردا
+23 °C
9 اوت
0
44 %
1.45 m/s
N
1025 hPa
sky is clear
9 %
+23 °C
+17 °C
+20 °C
+12 °C
05:34
13:22
21:10
03:00
چهار شنبه
+23 °C
10 اوت
0
44 %
2.68 m/s
W
1026 hPa
few clouds
21 %
+23 °C
+17 °C
+23 °C
+14 °C
05:36
13:22
21:08
01:14
پنج شنبه
+23 °C
11 اوت
0
47 %
3.47 m/s
WSW
1026 hPa
scattered clouds
42 %
+23 °C
+18 °C
+23 °C
+12 °C
05:38
13:22
21:05
00:49
جمعه
+25 °C
12 اوت
0
49 %
3.93 m/s
WSW
1024 hPa
scattered clouds
43 %
+25 °C
+19 °C
+25 °C
+14 °C
05:40
13:21
21:03
00:37
شنبه
+25 °C
13 اوت
0
46 %
2.33 m/s
SSW
1020 hPa
overcast clouds
87 %
+25 °C
+20 °C
+27 °C
+15 °C
05:42
13:21
21:01
00:26
یکشنبه
+26 °C
14 اوت
0
49 %
2.68 m/s
NW
1019 hPa
broken clouds
67 %
+26 °C
+20 °C
+27 °C
+15 °C
05:44
13:21
20:58
00:18
دوشنبه
+24 °C
15 اوت
0
48 %
2.92 m/s
NE
1022 hPa
sky is clear
10 %
+24 °C
+18 °C
+25 °C
+13 °C
05:46
13:21
20:56
00:10
سهشنبه
+23 °C
16 اوت
0
38 %
3.59 m/s
E
1023 hPa
sky is clear
0 %
+23 °C
+18 °C
+25 °C
+11 °C
05:48
13:21
20:54
00:03
چهار شنبه
+25 °C
17 اوت
0
41 %
4.12 m/s
ESE
1021 hPa
sky is clear
0 %
+25 °C
+20 °C
+26 °C
+13 °C
05:50
13:20
20:51
23:56
پنج شنبه
+26 °C
18 اوت
1.5
34 %
5.37 m/s
SE
1017 hPa
light rain
78 %
+26 °C
+16 °C
+19 °C
+16 °C
05:52
13:20
20:49
23:50
جمعه
+24 °C
19 اوت
1.7
43 %
4.88 m/s
SE
1013 hPa
light rain
67 %
+24 °C
+19 °C
+26 °C
+17 °C
05:54
13:20
20:46
23:44
شنبه
+26 °C
20 اوت
0.3
39 %
4.29 m/s
SE
1011 hPa
light rain
13 %
+26 °C
+21 °C
+25 °C
+15 °C
05:56
13:20
20:44
23:39
یکشنبه
+27 °C
21 اوت
0
40 %
2.94 m/s
E
1012 hPa
few clouds
15 %
+27 °C
+22 °C
+29 °C
+16 °C
05:58
13:19
20:41
23:33
دوشنبه
+29 °C
22 اوت
0.14
42 %
2.24 m/s
NE
1013 hPa
light rain
7 %
+29 °C
+22 °C
+31 °C
+17 °C
06:00
13:19
20:39
23:28
سهشنبه
+29 °C
23 اوت
0
46 %
1.81 m/s
E
1012 hPa
overcast clouds
100 %
+29 °C
+31 °C
+31 °C
+18 °C
06:02
13:19
20:36
23:23
آب و هوا در حال حاضر
overcast clouds
+13 °C
05:32
صبح
+13 °C
13:22
روز
+21 °C
21:12
شب
+17 °C
03:00
شب
+12 °C
میزان بارش 0

رطوبت 83 %

سرعت باد 1.44 m/s

جهت باد West-southwest
ابری و بارش 99

فشار 1022 hPa

فاز ماهپر شده
زمان محلی
-
مِلدِرنِِكِ +03:00
03:08:35
بارگیری شرایط آب و هوایی داده ها...