هُن (لیبیا) آب و هوای امروز ساعتی 7، پیش بینی وضع هوا 10 روز | افغانستان | weather.town

پیش بینی آب و هوا در هُن

29° 7.61 N 15° 56.863 E
آب و هوا در حال حاضر
+12 °C
22:55:45
0
62 %
3.99 m/s
NW
1024 hPa
few clouds
23
+16 °C
+12 °C
+14 °C
+9 °C
07:42
13:10
18:37
19:58
امروز
+16 °C
5 فوریه
0
44 %
8.53 m/s
NNW
1022 hPa
scattered clouds
32 %
+16 °C
+12 °C
+14 °C
+9 °C
07:42
13:10
18:37
19:58
فردا
+15 °C
6 فوریه
0
39 %
4.03 m/s
NNW
1025 hPa
broken clouds
57 %
+15 °C
+10 °C
+13 °C
+10 °C
07:41
13:10
18:38
19:59
سهشنبه
+15 °C
7 فوریه
0
35 %
8.29 m/s
ESE
1024 hPa
overcast clouds
89 %
+15 °C
+13 °C
+14 °C
+7 °C
07:41
13:10
18:39
19:59
چهار شنبه
+19 °C
8 فوریه
0
23 %
7.61 m/s
ESE
1019 hPa
overcast clouds
100 %
+19 °C
+14 °C
+17 °C
+10 °C
07:40
13:10
18:40
20:00
پنج شنبه
+19 °C
9 فوریه
0
33 %
8.53 m/s
NNW
1019 hPa
sky is clear
0 %
+19 °C
+12 °C
+14 °C
+9 °C
07:39
13:10
18:40
20:01
جمعه
+17 °C
10 فوریه
0
41 %
6.52 m/s
NNE
1024 hPa
few clouds
11 %
+17 °C
+12 °C
+14 °C
+8 °C
07:39
13:10
18:41
20:01
شنبه
+15 °C
11 فوریه
0
33 %
3.69 m/s
NW
1026 hPa
overcast clouds
89 %
+15 °C
+12 °C
+14 °C
+7 °C
07:38
13:10
18:42
20:02
یکشنبه
+15 °C
12 فوریه
0.61
48 %
8.78 m/s
N
1028 hPa
light rain
77 %
+15 °C
+10 °C
+12 °C
+7 °C
07:37
13:10
18:43
20:03
دوشنبه
+15 °C
13 فوریه
0.13
40 %
8.94 m/s
NNE
1031 hPa
light rain
54 %
+15 °C
+10 °C
+12 °C
+9 °C
07:36
13:10
18:44
20:03
سهشنبه
+11 °C
14 فوریه
0
68 %
4.72 m/s
NNW
1032 hPa
overcast clouds
98 %
+11 °C
+11 °C
+12 °C
+8 °C
07:35
13:10
18:44
20:04
چهار شنبه
+17 °C
15 فوریه
0
33 %
3.32 m/s
WNW
1026 hPa
sky is clear
5 %
+17 °C
+13 °C
+15 °C
+8 °C
07:35
13:10
18:45
20:05
پنج شنبه
+20 °C
16 فوریه
0
18 %
5.59 m/s
NNW
1021 hPa
sky is clear
0 %
+20 °C
+12 °C
+15 °C
+10 °C
07:34
13:10
18:46
20:05
جمعه
+19 °C
17 فوریه
0
31 %
2.96 m/s
SSE
1022 hPa
sky is clear
0 %
+19 °C
+15 °C
+17 °C
+9 °C
07:33
13:10
18:47
20:06
شنبه
+24 °C
18 فوریه
0
17 %
6.28 m/s
NW
1018 hPa
sky is clear
6 %
+24 °C
+15 °C
+19 °C
+13 °C
07:32
13:10
18:47
20:07
یکشنبه
+18 °C
19 فوریه
0
38 %
9.74 m/s
NNW
1020 hPa
sky is clear
4 %
+18 °C
+11 °C
+14 °C
+10 °C
07:31
13:10
18:48
20:07
دوشنبه
+15 °C
20 فوریه
0
35 %
3.69 m/s
NNE
1025 hPa
scattered clouds
25 %
+15 °C
+11 °C
+13 °C
+7 °C
07:30
13:09
18:49
20:08
آب و هوا در حال حاضر
few clouds
+12 °C
07:42
صبح
+9 °C
13:10
روز
+16 °C
18:37
شب
+14 °C
19:58
شب
+12 °C
میزان بارش 0

رطوبت 62 %

سرعت باد 3.99 m/s

جهت باد Northwest
ابری و بارش 23

فشار 1024 hPa

فاز ماهپر شده
زمان محلی
-
هُن +02:00
22:02:45
بارگیری شرایط آب و هوایی داده ها...