پیش بینی آب و هوا در َد دَوُن

32° 26 N 13° 28 E
آب و هوا در حال حاضر
+23 °C
01:06:00
0
77 %
0.27 m/s
SSE
1013 hPa
clear sky
0
+32 °C
+23 °C
+28 °C
+22 °C
06:25
13:11
19:58
21:29
فردا
+32 °C
8 اوت
0
24 %
8.03 m/s
N
1013 hPa
sky is clear
0 %
+32 °C
+23 °C
+28 °C
+22 °C
06:25
13:11
19:58
21:29
سهشنبه
+33 °C
9 اوت
0
32 %
7.58 m/s
NNE
1015 hPa
sky is clear
0 %
+33 °C
+24 °C
+27 °C
+22 °C
06:26
13:11
19:57
21:27
چهار شنبه
+34 °C
10 اوت
0
21 %
7.73 m/s
N
1014 hPa
sky is clear
0 %
+34 °C
+24 °C
+26 °C
+24 °C
06:26
13:11
19:56
21:26
پنج شنبه
+32 °C
11 اوت
0
30 %
6.84 m/s
NNW
1014 hPa
sky is clear
0 %
+32 °C
+23 °C
+25 °C
+24 °C
06:27
13:11
19:55
21:25
جمعه
+33 °C
12 اوت
0
27 %
7.51 m/s
NE
1014 hPa
sky is clear
0 %
+33 °C
+23 °C
+26 °C
+22 °C
06:28
13:11
19:54
21:24
شنبه
+35 °C
13 اوت
0
17 %
6.38 m/s
NNE
1014 hPa
sky is clear
0 %
+35 °C
+24 °C
+27 °C
+23 °C
06:28
13:11
19:53
21:22
یکشنبه
+36 °C
14 اوت
0
17 %
6.98 m/s
N
1013 hPa
sky is clear
0 %
+36 °C
+25 °C
+28 °C
+26 °C
06:29
13:10
19:52
21:21
دوشنبه
+33 °C
15 اوت
0
31 %
8.52 m/s
NNW
1013 hPa
sky is clear
0 %
+33 °C
+23 °C
+25 °C
+25 °C
06:30
13:10
19:51
21:20
سهشنبه
+36 °C
16 اوت
0
19 %
6.22 m/s
NNE
1012 hPa
sky is clear
0 %
+36 °C
+26 °C
+29 °C
+24 °C
06:30
13:10
19:50
21:18
چهار شنبه
+41 °C
17 اوت
0
14 %
6.23 m/s
NNE
1010 hPa
sky is clear
0 %
+41 °C
+29 °C
+33 °C
+28 °C
06:31
13:10
19:49
21:17
پنج شنبه
+42 °C
18 اوت
0
10 %
7.7 m/s
NE
1010 hPa
sky is clear
0 %
+42 °C
+31 °C
+34 °C
+32 °C
06:32
13:10
19:47
21:16
جمعه
+42 °C
19 اوت
0
13 %
9.02 m/s
WNW
1011 hPa
sky is clear
8 %
+42 °C
+29 °C
+32 °C
+34 °C
06:32
13:09
19:46
21:14
شنبه
+37 °C
20 اوت
0
30 %
6.84 m/s
N
1011 hPa
sky is clear
1 %
+37 °C
+24 °C
+26 °C
+29 °C
06:33
13:09
19:45
21:13
یکشنبه
+31 °C
21 اوت
0
43 %
7.4 m/s
N
1014 hPa
sky is clear
4 %
+31 °C
+22 °C
+24 °C
+25 °C
06:34
13:09
19:44
21:11
دوشنبه
+35 °C
22 اوت
0
24 %
6.79 m/s
ESE
1013 hPa
sky is clear
0 %
+35 °C
+24 °C
+27 °C
+23 °C
06:34
13:09
19:43
21:10
سهشنبه
+40 °C
23 اوت
0
17 %
5.62 m/s
S
1010 hPa
sky is clear
0 %
+40 °C
+40 °C
+40 °C
+26 °C
06:35
13:08
19:42
21:09
آب و هوا در حال حاضر
clear sky
+23 °C
06:25
صبح
+22 °C
13:11
روز
+32 °C
19:58
شب
+28 °C
21:29
شب
+23 °C
میزان بارش 0

رطوبت 77 %

سرعت باد 0.27 m/s

جهت باد South-southeast
ابری و بارش 0

فشار 1013 hPa

فاز ماهپر شده
زمان محلی
-
َد دَوُن +02:00
01:08:00
بارگیری شرایط آب و هوایی داده ها...