پیش بینی آب و هوا در َل جَ`َفِرَه

32° 9 N 13° 17 E
آب و هوا در حال حاضر
+23 °C
00:57:14
0
55 %
2.05 m/s
E
1013 hPa
clear sky
0
+30 °C
+24 °C
+28 °C
+21 °C
06:26
13:12
19:58
21:28
فردا
+30 °C
8 اوت
0
22 %
8.08 m/s
NNE
1014 hPa
sky is clear
0 %
+30 °C
+24 °C
+28 °C
+21 °C
06:26
13:12
19:58
21:28
سهشنبه
+30 °C
9 اوت
0
33 %
7.71 m/s
N
1015 hPa
sky is clear
0 %
+30 °C
+24 °C
+27 °C
+22 °C
06:27
13:12
19:57
21:27
چهار شنبه
+32 °C
10 اوت
0
20 %
7.48 m/s
N
1014 hPa
sky is clear
0 %
+32 °C
+24 °C
+27 °C
+23 °C
06:27
13:12
19:56
21:26
پنج شنبه
+31 °C
11 اوت
0
28 %
7.29 m/s
N
1014 hPa
sky is clear
0 %
+31 °C
+22 °C
+26 °C
+24 °C
06:28
13:12
19:55
21:25
جمعه
+31 °C
12 اوت
0
21 %
6.09 m/s
NE
1014 hPa
sky is clear
0 %
+31 °C
+23 °C
+26 °C
+21 °C
06:29
13:11
19:54
21:23
شنبه
+33 °C
13 اوت
0
21 %
7.39 m/s
NNE
1014 hPa
sky is clear
0 %
+33 °C
+25 °C
+28 °C
+23 °C
06:29
13:11
19:53
21:22
یکشنبه
+34 °C
14 اوت
0
20 %
7.8 m/s
N
1013 hPa
sky is clear
0 %
+34 °C
+26 °C
+28 °C
+26 °C
06:30
13:11
19:52
21:21
دوشنبه
+32 °C
15 اوت
0
30 %
7.88 m/s
NNW
1013 hPa
sky is clear
0 %
+32 °C
+23 °C
+26 °C
+24 °C
06:31
13:11
19:51
21:20
سهشنبه
+35 °C
16 اوت
0
18 %
5.23 m/s
N
1012 hPa
sky is clear
0 %
+35 °C
+29 °C
+31 °C
+26 °C
06:31
13:11
19:50
21:18
چهار شنبه
+39 °C
17 اوت
0
14 %
8.21 m/s
NNE
1011 hPa
sky is clear
0 %
+39 °C
+30 °C
+33 °C
+28 °C
06:32
13:10
19:49
21:17
پنج شنبه
+40 °C
18 اوت
0
10 %
7.61 m/s
SSE
1010 hPa
sky is clear
0 %
+40 °C
+33 °C
+34 °C
+30 °C
06:33
13:10
19:48
21:16
جمعه
+39 °C
19 اوت
0
15 %
8.89 m/s
S
1012 hPa
sky is clear
1 %
+39 °C
+30 °C
+32 °C
+32 °C
06:33
13:10
19:47
21:14
شنبه
+37 °C
20 اوت
0
22 %
6.31 m/s
NNE
1011 hPa
sky is clear
6 %
+37 °C
+23 °C
+27 °C
+29 °C
06:34
13:10
19:46
21:13
یکشنبه
+31 °C
21 اوت
0
37 %
7.11 m/s
NNE
1014 hPa
sky is clear
6 %
+31 °C
+21 °C
+24 °C
+22 °C
06:35
13:10
19:44
21:11
دوشنبه
+35 °C
22 اوت
0
17 %
6.32 m/s
SE
1013 hPa
sky is clear
0 %
+35 °C
+26 °C
+30 °C
+23 °C
06:35
13:09
19:43
21:10
سهشنبه
+38 °C
23 اوت
0
15 %
5.4 m/s
NW
1011 hPa
sky is clear
0 %
+38 °C
+38 °C
+38 °C
+25 °C
06:36
13:09
19:42
21:09
آب و هوا در حال حاضر
clear sky
+23 °C
06:26
صبح
+21 °C
13:12
روز
+30 °C
19:58
شب
+28 °C
21:28
شب
+24 °C
میزان بارش 0

رطوبت 55 %

سرعت باد 2.05 m/s

جهت باد East
ابری و بارش 0

فشار 1013 hPa

فاز ماهپر شده
زمان محلی
-
َل جَ`َفِرَه +02:00
01:08:16
بارگیری شرایط آب و هوایی داده ها...