پیش بینی آب و هوا در َل مَنَسِر

32° 9.683 N 12° 49.9 E
آب و هوا در حال حاضر
+16 °C
02:29:42
0
74 %
3.01 m/s
ESE
1024 hPa
clear sky
0
+21 °C
+17 °C
+22 °C
+15 °C
07:06
12:56
18:46
20:07
امروز
+21 °C
7 اکتبر
0
42 %
5.97 m/s
NNE
1023 hPa
sky is clear
0 %
+21 °C
+17 °C
+22 °C
+15 °C
07:06
12:56
18:46
20:07
فردا
+22 °C
8 اکتبر
0
43 %
4.47 m/s
NNE
1022 hPa
sky is clear
0 %
+22 °C
+18 °C
+23 °C
+15 °C
07:07
12:56
18:45
20:06
یکشنبه
+23 °C
9 اکتبر
0
33 %
3.16 m/s
S
1021 hPa
sky is clear
0 %
+23 °C
+20 °C
+26 °C
+16 °C
07:07
12:55
18:43
20:05
دوشنبه
+26 °C
10 اکتبر
0
25 %
3.38 m/s
S
1020 hPa
broken clouds
68 %
+26 °C
+23 °C
+29 °C
+19 °C
07:08
12:55
18:42
20:03
سهشنبه
+27 °C
11 اکتبر
0
20 %
3.16 m/s
SSE
1019 hPa
overcast clouds
98 %
+27 °C
+22 °C
+29 °C
+21 °C
07:09
12:55
18:41
20:02
چهار شنبه
+28 °C
12 اکتبر
0
18 %
3.98 m/s
SSW
1018 hPa
few clouds
16 %
+28 °C
+24 °C
+31 °C
+21 °C
07:10
12:55
18:40
20:01
پنج شنبه
+29 °C
13 اکتبر
0
16 %
4.82 m/s
SE
1019 hPa
scattered clouds
34 %
+29 °C
+24 °C
+31 °C
+22 °C
07:10
12:54
18:39
20:00
جمعه
+24 °C
14 اکتبر
0
58 %
9.47 m/s
NNW
1018 hPa
scattered clouds
26 %
+24 °C
+18 °C
+22 °C
+23 °C
07:11
12:54
18:37
19:59
شنبه
+21 °C
15 اکتبر
0.16
58 %
6.63 m/s
NNW
1020 hPa
light rain
39 %
+21 °C
+17 °C
+22 °C
+17 °C
07:12
12:54
18:36
19:58
یکشنبه
+23 °C
16 اکتبر
0
32 %
3.31 m/s
N
1019 hPa
sky is clear
0 %
+23 °C
+21 °C
+26 °C
+15 °C
07:12
12:54
18:35
19:56
دوشنبه
+26 °C
17 اکتبر
0
28 %
4.41 m/s
NNE
1019 hPa
scattered clouds
28 %
+26 °C
+22 °C
+29 °C
+19 °C
07:13
12:54
18:34
19:55
سهشنبه
+27 °C
18 اکتبر
0
23 %
5.03 m/s
SE
1018 hPa
broken clouds
79 %
+27 °C
+22 °C
+29 °C
+20 °C
07:14
12:53
18:33
19:54
چهار شنبه
+27 °C
19 اکتبر
0
27 %
8.21 m/s
S
1016 hPa
sky is clear
6 %
+27 °C
+22 °C
+29 °C
+19 °C
07:15
12:53
18:32
19:53
پنج شنبه
+27 °C
20 اکتبر
0
24 %
8.42 m/s
S
1015 hPa
overcast clouds
85 %
+27 °C
+24 °C
+30 °C
+20 °C
07:15
12:53
18:31
19:52
جمعه
+29 °C
21 اکتبر
0
18 %
5.7 m/s
SSE
1017 hPa
broken clouds
51 %
+29 °C
+23 °C
+31 °C
+22 °C
07:16
12:53
18:29
19:51
شنبه
+28 °C
22 اکتبر
0
20 %
4.21 m/s
NNE
1020 hPa
overcast clouds
100 %
+28 °C
+22 °C
+30 °C
+21 °C
07:17
12:53
18:28
19:50
آب و هوا در حال حاضر
clear sky
+16 °C
07:06
صبح
+15 °C
12:56
روز
+21 °C
18:46
شب
+22 °C
20:07
شب
+17 °C
میزان بارش 0

رطوبت 74 %

سرعت باد 3.01 m/s

جهت باد East-southeast
ابری و بارش 0

فشار 1024 hPa

فاز ماهپر شده
زمان محلی
-
َل مَنَسِر +02:00
02:10:42
بارگیری شرایط آب و هوایی داده ها...