پیش بینی آب و هوا در َل مَسهَسهِتَه

32° 47.905 N 12° 59.948 E
آب و هوا در حال حاضر
+27 °C
00:45:14
0
68 %
1.5 m/s
E
1012 hPa
clear sky
0
+31 °C
+28 °C
+29 °C
+26 °C
06:26
13:13
20:00
21:32
فردا
+31 °C
8 اوت
0
52 %
5.45 m/s
N
1013 hPa
sky is clear
0 %
+31 °C
+28 °C
+29 °C
+26 °C
06:26
13:13
20:00
21:32
سهشنبه
+30 °C
9 اوت
0
63 %
4.75 m/s
NNE
1015 hPa
sky is clear
0 %
+30 °C
+28 °C
+29 °C
+26 °C
06:27
13:13
19:59
21:30
چهار شنبه
+31 °C
10 اوت
0
50 %
5.33 m/s
NNE
1014 hPa
sky is clear
0 %
+31 °C
+28 °C
+28 °C
+27 °C
06:27
13:13
19:58
21:29
پنج شنبه
+30 °C
11 اوت
0
55 %
5.13 m/s
NNE
1014 hPa
sky is clear
1 %
+30 °C
+27 °C
+28 °C
+27 °C
06:28
13:13
19:57
21:28
جمعه
+30 °C
12 اوت
0
53 %
6.29 m/s
NE
1014 hPa
sky is clear
0 %
+30 °C
+27 °C
+28 °C
+26 °C
06:29
13:13
19:56
21:27
شنبه
+31 °C
13 اوت
0
43 %
5.84 m/s
NE
1014 hPa
sky is clear
0 %
+31 °C
+28 °C
+28 °C
+26 °C
06:30
13:12
19:55
21:25
یکشنبه
+32 °C
14 اوت
0
40 %
4.85 m/s
NNE
1013 hPa
sky is clear
0 %
+32 °C
+28 °C
+29 °C
+28 °C
06:30
13:12
19:54
21:24
دوشنبه
+30 °C
15 اوت
0
53 %
5.23 m/s
N
1013 hPa
sky is clear
0 %
+30 °C
+27 °C
+28 °C
+28 °C
06:31
13:12
19:53
21:23
سهشنبه
+33 °C
16 اوت
0
41 %
6.93 m/s
E
1011 hPa
sky is clear
0 %
+33 °C
+30 °C
+30 °C
+27 °C
06:32
13:12
19:52
21:21
چهار شنبه
+36 °C
17 اوت
0
33 %
5.02 m/s
ENE
1010 hPa
sky is clear
0 %
+36 °C
+31 °C
+32 °C
+31 °C
06:32
13:12
19:51
21:20
پنج شنبه
+37 °C
18 اوت
0
36 %
7.68 m/s
ENE
1009 hPa
sky is clear
0 %
+37 °C
+34 °C
+34 °C
+32 °C
06:33
13:11
19:50
21:18
جمعه
+33 °C
19 اوت
0
58 %
7.49 m/s
WSW
1011 hPa
sky is clear
5 %
+33 °C
+29 °C
+31 °C
+33 °C
06:34
13:11
19:49
21:17
شنبه
+31 °C
20 اوت
0
64 %
6.38 m/s
NNE
1012 hPa
sky is clear
0 %
+31 °C
+28 °C
+29 °C
+29 °C
06:34
13:11
19:48
21:16
یکشنبه
+29 °C
21 اوت
0
61 %
7.15 m/s
N
1015 hPa
sky is clear
7 %
+29 °C
+27 °C
+27 °C
+28 °C
06:35
13:11
19:46
21:14
دوشنبه
+31 °C
22 اوت
0
50 %
9.52 m/s
ENE
1013 hPa
sky is clear
0 %
+31 °C
+27 °C
+28 °C
+26 °C
06:36
13:10
19:45
21:13
سهشنبه
+34 °C
23 اوت
0
44 %
7.69 m/s
E
1011 hPa
sky is clear
0 %
+34 °C
+34 °C
+34 °C
+28 °C
06:36
13:10
19:44
21:11
آب و هوا در حال حاضر
clear sky
+27 °C
06:26
صبح
+26 °C
13:13
روز
+31 °C
20:00
شب
+29 °C
21:32
شب
+28 °C
میزان بارش 0

رطوبت 68 %

سرعت باد 1.5 m/s

جهت باد East
ابری و بارش 0

فشار 1012 hPa

فاز ماهپر شده
زمان محلی
-
َل مَسهَسهِتَه +02:00
00:08:14
بارگیری شرایط آب و هوایی داده ها...