پیش بینی آب و هوا در َل مَيَه

32° 48.116 N 12° 52.75 E
آب و هوا در حال حاضر
+28 °C
00:09:53
0
63 %
2.62 m/s
E
1012 hPa
clear sky
0
+30 °C
+28 °C
+29 °C
+27 °C
06:27
13:14
20:01
21:32
فردا
+30 °C
8 اوت
0
53 %
6.16 m/s
N
1014 hPa
sky is clear
0 %
+30 °C
+28 °C
+29 °C
+27 °C
06:27
13:14
20:01
21:32
سهشنبه
+30 °C
9 اوت
0
66 %
5.02 m/s
NNE
1015 hPa
sky is clear
0 %
+30 °C
+29 °C
+29 °C
+27 °C
06:27
13:14
20:00
21:31
چهار شنبه
+30 °C
10 اوت
0
52 %
5.63 m/s
NNE
1014 hPa
sky is clear
0 %
+30 °C
+28 °C
+29 °C
+27 °C
06:28
13:13
19:59
21:30
پنج شنبه
+30 °C
11 اوت
0
56 %
5.45 m/s
NNE
1014 hPa
sky is clear
0 %
+30 °C
+28 °C
+28 °C
+27 °C
06:29
13:13
19:58
21:28
جمعه
+29 °C
12 اوت
0
55 %
6.87 m/s
NE
1014 hPa
sky is clear
0 %
+29 °C
+28 °C
+29 °C
+26 °C
06:29
13:13
19:57
21:27
شنبه
+30 °C
13 اوت
0
43 %
6.21 m/s
NE
1014 hPa
sky is clear
0 %
+30 °C
+29 °C
+30 °C
+26 °C
06:30
13:13
19:56
21:26
یکشنبه
+32 °C
14 اوت
0
36 %
5.8 m/s
NE
1013 hPa
sky is clear
0 %
+32 °C
+30 °C
+30 °C
+29 °C
06:31
13:13
19:55
21:24
دوشنبه
+30 °C
15 اوت
0
56 %
5.25 m/s
NNE
1013 hPa
sky is clear
0 %
+30 °C
+28 °C
+29 °C
+28 °C
06:31
13:12
19:54
21:23
سهشنبه
+33 °C
16 اوت
0
35 %
6.26 m/s
ENE
1011 hPa
sky is clear
0 %
+33 °C
+32 °C
+33 °C
+28 °C
06:32
13:12
19:53
21:22
چهار شنبه
+35 °C
17 اوت
0
32 %
5.93 m/s
NE
1010 hPa
sky is clear
0 %
+35 °C
+33 °C
+34 °C
+31 °C
06:33
13:12
19:51
21:20
پنج شنبه
+38 °C
18 اوت
0
28 %
7.53 m/s
ENE
1009 hPa
sky is clear
0 %
+38 °C
+36 °C
+37 °C
+33 °C
06:33
13:12
19:50
21:19
جمعه
+32 °C
19 اوت
0
61 %
8.17 m/s
W
1011 hPa
sky is clear
5 %
+32 °C
+30 °C
+31 °C
+32 °C
06:34
13:12
19:49
21:17
شنبه
+31 °C
20 اوت
0
63 %
6.53 m/s
NNE
1012 hPa
sky is clear
0 %
+31 °C
+28 °C
+29 °C
+29 °C
06:35
13:11
19:48
21:16
یکشنبه
+29 °C
21 اوت
0
61 %
6.81 m/s
NNE
1015 hPa
sky is clear
4 %
+29 °C
+27 °C
+27 °C
+28 °C
06:35
13:11
19:47
21:15
دوشنبه
+32 °C
22 اوت
0
44 %
10.1 m/s
E
1013 hPa
sky is clear
0 %
+32 °C
+28 °C
+29 °C
+26 °C
06:36
13:11
19:46
21:13
سهشنبه
+33 °C
23 اوت
0
40 %
6.94 m/s
E
1011 hPa
sky is clear
0 %
+33 °C
+33 °C
+33 °C
+29 °C
06:37
13:11
19:45
21:12
آب و هوا در حال حاضر
clear sky
+28 °C
06:27
صبح
+27 °C
13:14
روز
+30 °C
20:01
شب
+29 °C
21:32
شب
+28 °C
میزان بارش 0

رطوبت 63 %

سرعت باد 2.62 m/s

جهت باد East
ابری و بارش 0

فشار 1012 hPa

فاز ماهپر شده
زمان محلی
-
َل مَيَه +02:00
00:08:54
بارگیری شرایط آب و هوایی داده ها...