پیش بینی آب و هوا در َسبِ`َه

32° 31 N 13° 10 E
آب و هوا در حال حاضر
+26 °C
00:10:28
0
63 %
2.35 m/s
E
1013 hPa
clear sky
0
+34 °C
+27 °C
+31 °C
+24 °C
06:26
13:13
19:59
21:30
فردا
+34 °C
8 اوت
0
27 %
7.89 m/s
N
1013 hPa
sky is clear
0 %
+34 °C
+27 °C
+31 °C
+24 °C
06:26
13:13
19:59
21:30
سهشنبه
+34 °C
9 اوت
0
39 %
7.03 m/s
N
1014 hPa
sky is clear
0 %
+34 °C
+27 °C
+30 °C
+25 °C
06:27
13:12
19:58
21:29
چهار شنبه
+35 °C
10 اوت
0
24 %
6.94 m/s
N
1013 hPa
sky is clear
0 %
+35 °C
+27 °C
+29 °C
+27 °C
06:27
13:12
19:57
21:28
پنج شنبه
+34 °C
11 اوت
0
31 %
6.47 m/s
N
1013 hPa
sky is clear
1 %
+34 °C
+26 °C
+28 °C
+26 °C
06:28
13:12
19:56
21:26
جمعه
+34 °C
12 اوت
0
26 %
8.03 m/s
NE
1013 hPa
sky is clear
0 %
+34 °C
+26 °C
+28 °C
+25 °C
06:29
13:12
19:55
21:25
شنبه
+36 °C
13 اوت
0
19 %
6.48 m/s
NNE
1013 hPa
sky is clear
0 %
+36 °C
+27 °C
+30 °C
+26 °C
06:29
13:12
19:54
21:24
یکشنبه
+38 °C
14 اوت
0
19 %
6.79 m/s
NNE
1012 hPa
sky is clear
0 %
+38 °C
+28 °C
+31 °C
+29 °C
06:30
13:12
19:53
21:22
دوشنبه
+34 °C
15 اوت
0
35 %
6.89 m/s
NNW
1012 hPa
sky is clear
0 %
+34 °C
+26 °C
+29 °C
+27 °C
06:31
13:11
19:52
21:21
سهشنبه
+39 °C
16 اوت
0
17 %
6.25 m/s
NNE
1011 hPa
sky is clear
0 %
+39 °C
+31 °C
+33 °C
+28 °C
06:31
13:11
19:51
21:20
چهار شنبه
+42 °C
17 اوت
0
14 %
6.61 m/s
NNE
1010 hPa
sky is clear
0 %
+42 °C
+33 °C
+36 °C
+31 °C
06:32
13:11
19:50
21:18
پنج شنبه
+44 °C
18 اوت
0
10 %
9.04 m/s
NE
1008 hPa
sky is clear
0 %
+44 °C
+36 °C
+39 °C
+34 °C
06:33
13:11
19:49
21:17
جمعه
+40 °C
19 اوت
0
26 %
8.6 m/s
WNW
1010 hPa
sky is clear
5 %
+40 °C
+30 °C
+34 °C
+34 °C
06:33
13:10
19:48
21:16
شنبه
+37 °C
20 اوت
0
38 %
7.77 m/s
NNE
1011 hPa
sky is clear
2 %
+37 °C
+27 °C
+29 °C
+29 °C
06:34
13:10
19:47
21:14
یکشنبه
+33 °C
21 اوت
0
44 %
7.21 m/s
NNE
1014 hPa
sky is clear
6 %
+33 °C
+25 °C
+27 °C
+27 °C
06:35
13:10
19:45
21:13
دوشنبه
+37 °C
22 اوت
0
21 %
7.73 m/s
E
1012 hPa
sky is clear
0 %
+37 °C
+28 °C
+30 °C
+25 °C
06:35
13:10
19:44
21:11
سهشنبه
+41 °C
23 اوت
0
19 %
3.87 m/s
ESE
1010 hPa
sky is clear
0 %
+41 °C
+41 °C
+41 °C
+29 °C
06:36
13:09
19:43
21:10
آب و هوا در حال حاضر
clear sky
+26 °C
06:26
صبح
+24 °C
13:13
روز
+34 °C
19:59
شب
+31 °C
21:30
شب
+27 °C
میزان بارش 0

رطوبت 63 %

سرعت باد 2.35 m/s

جهت باد East
ابری و بارش 0

فشار 1013 hPa

فاز ماهپر شده
زمان محلی
-
َسبِ`َه +02:00
00:08:29
بارگیری شرایط آب و هوایی داده ها...