پیش بینی آب و هوا در جَنزُر

32° 49.121 N 13° 1.036 E
آب و هوا در حال حاضر
+23 °C
01:55:30
0
58 %
4.31 m/s
E
1024 hPa
clear sky
0
+25 °C
+23 °C
+24 °C
+22 °C
07:06
12:55
18:45
20:07
فردا
+25 °C
7 اکتبر
0
47 %
5.5 m/s
NE
1023 hPa
few clouds
22 %
+25 °C
+23 °C
+24 °C
+22 °C
07:06
12:55
18:45
20:07
شنبه
+25 °C
8 اکتبر
0
51 %
4.41 m/s
ENE
1021 hPa
sky is clear
0 %
+25 °C
+23 °C
+25 °C
+21 °C
07:06
12:55
18:44
20:05
یکشنبه
+25 °C
9 اکتبر
0
48 %
5.18 m/s
ESE
1020 hPa
sky is clear
0 %
+25 °C
+24 °C
+26 °C
+22 °C
07:07
12:55
18:42
20:04
دوشنبه
+28 °C
10 اکتبر
0
35 %
5.75 m/s
NE
1019 hPa
broken clouds
52 %
+28 °C
+26 °C
+28 °C
+24 °C
07:08
12:54
18:41
20:03
سهشنبه
+29 °C
11 اکتبر
0
47 %
5.08 m/s
E
1018 hPa
overcast clouds
88 %
+29 °C
+26 °C
+28 °C
+26 °C
07:09
12:54
18:40
20:02
چهار شنبه
+28 °C
12 اکتبر
0
49 %
8.17 m/s
E
1017 hPa
sky is clear
2 %
+28 °C
+25 °C
+28 °C
+25 °C
07:09
12:54
18:39
20:00
پنج شنبه
+29 °C
13 اکتبر
0
40 %
8.05 m/s
E
1018 hPa
sky is clear
6 %
+29 °C
+27 °C
+30 °C
+25 °C
07:10
12:54
18:37
19:59
جمعه
+31 °C
14 اکتبر
0
31 %
9.22 m/s
W
1016 hPa
broken clouds
53 %
+31 °C
+25 °C
+27 °C
+26 °C
07:11
12:53
18:36
19:58
شنبه
+26 °C
15 اکتبر
0.13
67 %
5.97 m/s
NNW
1018 hPa
light rain
34 %
+26 °C
+24 °C
+26 °C
+25 °C
07:11
12:53
18:35
19:57
یکشنبه
+27 °C
16 اکتبر
0
51 %
6.73 m/s
ESE
1016 hPa
sky is clear
0 %
+27 °C
+25 °C
+29 °C
+23 °C
07:12
12:53
18:34
19:56
دوشنبه
+31 °C
17 اکتبر
0
35 %
5.64 m/s
ESE
1013 hPa
broken clouds
76 %
+31 °C
+29 °C
+31 °C
+26 °C
07:13
12:53
18:33
19:55
سهشنبه
+25 °C
18 اکتبر
0.14
77 %
5.99 m/s
NNW
1016 hPa
light rain
100 %
+25 °C
+24 °C
+25 °C
+25 °C
07:14
12:53
18:31
19:54
چهار شنبه
+26 °C
19 اکتبر
0
65 %
8.59 m/s
E
1017 hPa
few clouds
16 %
+26 °C
+27 °C
+29 °C
+23 °C
07:15
12:52
18:30
19:52
پنج شنبه
+31 °C
20 اکتبر
0
34 %
6.99 m/s
SE
1019 hPa
few clouds
13 %
+31 °C
+30 °C
+30 °C
+27 °C
07:15
12:52
18:29
19:51
جمعه
+31 °C
21 اکتبر
0
37 %
5.68 m/s
E
1022 hPa
overcast clouds
98 %
+31 °C
+28 °C
+30 °C
+28 °C
07:16
12:52
18:28
19:50
شنبه
+30 °C
22 اکتبر
0
37 %
3.78 m/s
SE
1023 hPa
sky is clear
0 %
+30 °C
+32 °C
+32 °C
+26 °C
07:17
12:52
18:27
19:49
آب و هوا در حال حاضر
clear sky
+23 °C
07:06
صبح
+22 °C
12:55
روز
+25 °C
18:45
شب
+24 °C
20:07
شب
+23 °C
میزان بارش 0

رطوبت 58 %

سرعت باد 4.31 m/s

جهت باد East
ابری و بارش 0

فشار 1024 hPa

فاز ماهپر شده
زمان محلی
-
جَنزُر +02:00
01:10:31
بارگیری شرایط آب و هوایی داده ها...