پیش بینی آب و هوا در سِدِ َس سَ'ِه

32° 33.667 N 13° 15.217 E
آب و هوا در حال حاضر
+26 °C
01:11:54
0
66 %
2.01 m/s
ESE
1012 hPa
clear sky
0
+33 °C
+27 °C
+30 °C
+25 °C
06:26
13:12
19:59
21:30
فردا
+33 °C
8 اوت
0
34 %
6.52 m/s
N
1013 hPa
sky is clear
0 %
+33 °C
+27 °C
+30 °C
+25 °C
06:26
13:12
19:59
21:30
سهشنبه
+33 °C
9 اوت
0
46 %
6.05 m/s
NNE
1015 hPa
sky is clear
0 %
+33 °C
+27 °C
+29 °C
+25 °C
06:26
13:12
19:58
21:29
چهار شنبه
+34 °C
10 اوت
0
31 %
6.1 m/s
NNE
1014 hPa
sky is clear
0 %
+34 °C
+27 °C
+29 °C
+27 °C
06:27
13:12
19:57
21:27
پنج شنبه
+32 °C
11 اوت
0
39 %
5.9 m/s
N
1014 hPa
sky is clear
1 %
+32 °C
+26 °C
+28 °C
+26 °C
06:28
13:12
19:56
21:26
جمعه
+33 °C
12 اوت
0
36 %
6.91 m/s
NE
1014 hPa
sky is clear
0 %
+33 °C
+26 °C
+28 °C
+25 °C
06:28
13:12
19:55
21:25
شنبه
+35 °C
13 اوت
0
24 %
6.08 m/s
NE
1014 hPa
sky is clear
0 %
+35 °C
+27 °C
+29 °C
+26 °C
06:29
13:11
19:54
21:23
یکشنبه
+36 °C
14 اوت
0
22 %
5.82 m/s
NNE
1012 hPa
sky is clear
0 %
+36 °C
+28 °C
+30 °C
+28 °C
06:30
13:11
19:53
21:22
دوشنبه
+33 °C
15 اوت
0
40 %
6.19 m/s
N
1013 hPa
sky is clear
0 %
+33 °C
+26 °C
+28 °C
+28 °C
06:30
13:11
19:52
21:21
سهشنبه
+38 °C
16 اوت
0
20 %
5.74 m/s
NE
1011 hPa
sky is clear
0 %
+38 °C
+30 °C
+33 °C
+28 °C
06:31
13:11
19:51
21:19
چهار شنبه
+41 °C
17 اوت
0
17 %
5.46 m/s
NE
1010 hPa
sky is clear
0 %
+41 °C
+33 °C
+35 °C
+31 °C
06:32
13:11
19:50
21:18
پنج شنبه
+43 °C
18 اوت
0
13 %
8.1 m/s
ENE
1009 hPa
sky is clear
0 %
+43 °C
+36 °C
+38 °C
+34 °C
06:32
13:10
19:48
21:17
جمعه
+38 °C
19 اوت
0
34 %
8.09 m/s
WNW
1011 hPa
sky is clear
6 %
+38 °C
+30 °C
+33 °C
+34 °C
06:33
13:10
19:47
21:15
شنبه
+34 °C
20 اوت
0
46 %
6.93 m/s
NNE
1012 hPa
sky is clear
1 %
+34 °C
+27 °C
+29 °C
+29 °C
06:34
13:10
19:46
21:14
یکشنبه
+31 °C
21 اوت
0
50 %
7.12 m/s
N
1015 hPa
sky is clear
4 %
+31 °C
+26 °C
+27 °C
+28 °C
06:34
13:10
19:45
21:13
دوشنبه
+35 °C
22 اوت
0
30 %
8.67 m/s
ENE
1013 hPa
sky is clear
0 %
+35 °C
+27 °C
+29 °C
+25 °C
06:35
13:09
19:44
21:11
سهشنبه
+38 °C
23 اوت
0
24 %
5.57 m/s
E
1010 hPa
sky is clear
0 %
+38 °C
+38 °C
+38 °C
+29 °C
06:36
13:09
19:43
21:10
آب و هوا در حال حاضر
clear sky
+26 °C
06:26
صبح
+25 °C
13:12
روز
+33 °C
19:59
شب
+30 °C
21:30
شب
+27 °C
میزان بارش 0

رطوبت 66 %

سرعت باد 2.01 m/s

جهت باد East-southeast
ابری و بارش 0

فشار 1012 hPa

فاز ماهپر شده
زمان محلی
-
سِدِ َس سَ'ِه +02:00
01:08:49
بارگیری شرایط آب و هوایی داده ها...