پیش بینی آب و هوا در هِِنِرسكهِِد

50° 5.767 N 6° 5.284 E
آب و هوا در حال حاضر
+13 °C
04:24:12
0
68 %
3.19 m/s
N
1023 hPa
few clouds
11
+24 °C
+15 °C
+24 °C
+12 °C
06:14
13:41
21:07
23:32
امروز
+24 °C
8 اوت
0
31 %
4.96 m/s
NNE
1023 hPa
scattered clouds
35 %
+24 °C
+15 °C
+24 °C
+12 °C
06:14
13:41
21:07
23:32
فردا
+26 °C
9 اوت
0
29 %
5.35 m/s
NE
1024 hPa
sky is clear
4 %
+26 °C
+18 °C
+26 °C
+12 °C
06:16
13:41
21:05
23:29
چهار شنبه
+28 °C
10 اوت
0
25 %
5.29 m/s
E
1022 hPa
sky is clear
0 %
+28 °C
+18 °C
+25 °C
+17 °C
06:17
13:41
21:04
23:25
پنج شنبه
+28 °C
11 اوت
0
22 %
6.83 m/s
E
1019 hPa
sky is clear
1 %
+28 °C
+18 °C
+26 °C
+18 °C
06:19
13:40
21:02
23:22
جمعه
+29 °C
12 اوت
0
19 %
5.18 m/s
E
1015 hPa
scattered clouds
25 %
+29 °C
+17 °C
+25 °C
+19 °C
06:20
13:40
21:00
23:19
شنبه
+29 °C
13 اوت
0
20 %
3.57 m/s
E
1013 hPa
sky is clear
1 %
+29 °C
+19 °C
+26 °C
+18 °C
06:22
13:40
20:58
23:16
یکشنبه
+31 °C
14 اوت
0
18 %
4.27 m/s
N
1009 hPa
broken clouds
65 %
+31 °C
+22 °C
+27 °C
+20 °C
06:23
13:40
20:56
23:13
دوشنبه
+30 °C
15 اوت
0.86
25 %
2.41 m/s
ENE
1008 hPa
light rain
65 %
+30 °C
+16 °C
+19 °C
+20 °C
06:25
13:40
20:55
23:10
سهشنبه
+19 °C
16 اوت
2.39
60 %
7.2 m/s
WSW
1010 hPa
light rain
95 %
+19 °C
+13 °C
+17 °C
+14 °C
06:26
13:39
20:53
23:07
چهار شنبه
+19 °C
17 اوت
0.52
47 %
7.37 m/s
SW
1011 hPa
light rain
64 %
+19 °C
+12 °C
+19 °C
+12 °C
06:28
13:39
20:51
23:04
پنج شنبه
+20 °C
18 اوت
0.1
46 %
7.78 m/s
WSW
1012 hPa
light rain
62 %
+20 °C
+14 °C
+18 °C
+12 °C
06:29
13:39
20:49
23:01
جمعه
+25 °C
19 اوت
0
31 %
6.4 m/s
SW
1016 hPa
sky is clear
4 %
+25 °C
+18 °C
+23 °C
+12 °C
06:31
13:39
20:47
22:58
شنبه
+28 °C
20 اوت
0
30 %
2.96 m/s
WNW
1020 hPa
overcast clouds
100 %
+28 °C
+18 °C
+25 °C
+16 °C
06:32
13:39
20:45
22:55
یکشنبه
+35 °C
21 اوت
0
23 %
6.75 m/s
WSW
1015 hPa
sky is clear
0 %
+35 °C
+21 °C
+31 °C
+20 °C
06:34
13:38
20:43
22:52
دوشنبه
+31 °C
22 اوت
0
28 %
5.22 m/s
NNW
1017 hPa
scattered clouds
48 %
+31 °C
+18 °C
+26 °C
+19 °C
06:35
13:38
20:41
22:49
سهشنبه
+28 °C
23 اوت
0
35 %
4.12 m/s
N
1018 hPa
scattered clouds
29 %
+28 °C
+23 °C
+23 °C
+16 °C
06:37
13:38
20:39
22:46
آب و هوا در حال حاضر
few clouds
+13 °C
06:14
صبح
+12 °C
13:41
روز
+24 °C
21:07
شب
+24 °C
23:32
شب
+15 °C
میزان بارش 0

رطوبت 68 %

سرعت باد 3.19 m/s

جهت باد North
ابری و بارش 11

فشار 1023 hPa

فاز ماهپر شده
زمان محلی
-
هِِنِرسكهِِد +02:00
04:08:13
بارگیری شرایط آب و هوایی داده ها...