پیش بینی آب و هوا در َكَرَنكُم

16° 42.6 N -0° 15.817 W
آب و هوا در حال حاضر
+32 °C
17:47:05
0
50 %
7.58 m/s
WSW
1007 hPa
overcast clouds
91
+32 °C
+29 °C
+32 °C
+32 °C
05:43
12:06
18:30
19:46
امروز
+32 °C
7 اوت
0.81
50 %
9.21 m/s
SW
1007 hPa
light rain
83 %
+32 °C
+29 °C
+32 °C
+32 °C
05:43
12:06
18:30
19:46
فردا
+33 °C
8 اوت
3.86
46 %
7.49 m/s
SSW
1011 hPa
moderate rain
45 %
+33 °C
+32 °C
+35 °C
+27 °C
05:43
12:06
18:29
19:46
یکشنبه
+34 °C
9 اوت
81.85
47 %
6.84 m/s
SW
1011 hPa
very heavy rain
67 %
+34 °C
+25 °C
+34 °C
+28 °C
05:43
12:06
18:29
19:45
دوشنبه
+33 °C
10 اوت
0
46 %
3.95 m/s
SW
1008 hPa
overcast clouds
98 %
+33 °C
+31 °C
+35 °C
+27 °C
05:43
12:06
18:28
19:44
سهشنبه
+33 °C
11 اوت
4.36
47 %
4.45 m/s
SSW
1010 hPa
moderate rain
100 %
+33 °C
+31 °C
+34 °C
+28 °C
05:44
12:06
18:28
19:44
چهار شنبه
+33 °C
12 اوت
1.23
48 %
3.44 m/s
SSW
1011 hPa
light rain
9 %
+33 °C
+30 °C
+31 °C
+28 °C
05:44
12:06
18:27
19:43
پنج شنبه
+34 °C
13 اوت
0
40 %
3.78 m/s
SW
1010 hPa
sky is clear
2 %
+34 °C
+35 °C
+37 °C
+29 °C
05:44
12:05
18:27
19:42
جمعه
+38 °C
14 اوت
0
30 %
0.75 m/s
NW
1007 hPa
broken clouds
75 %
+38 °C
+29 °C
+35 °C
+32 °C
05:44
12:05
18:26
19:42
شنبه
+34 °C
15 اوت
0
41 %
7.05 m/s
S
1008 hPa
sky is clear
0 %
+34 °C
+32 °C
+36 °C
+27 °C
05:44
12:05
18:26
19:41
یکشنبه
+35 °C
16 اوت
0.53
40 %
3.4 m/s
SSW
1009 hPa
light rain
68 %
+35 °C
+35 °C
+37 °C
+30 °C
05:45
12:05
18:25
19:40
دوشنبه
+35 °C
17 اوت
0.87
36 %
1.45 m/s
ENE
1007 hPa
light rain
57 %
+35 °C
+33 °C
+35 °C
+32 °C
05:45
12:05
18:24
19:39
سهشنبه
+37 °C
18 اوت
0.59
33 %
4.22 m/s
WSW
1006 hPa
light rain
36 %
+37 °C
+34 °C
+39 °C
+30 °C
05:45
12:04
18:24
19:38
چهار شنبه
+37 °C
19 اوت
2.84
35 %
4.49 m/s
SW
1006 hPa
light rain
13 %
+37 °C
+32 °C
+38 °C
+31 °C
05:45
12:04
18:23
19:38
پنج شنبه
+36 °C
20 اوت
0.31
38 %
2.98 m/s
W
1008 hPa
light rain
38 %
+36 °C
+31 °C
+32 °C
+31 °C
05:45
12:04
18:22
19:37
جمعه
+36 °C
21 اوت
0.61
31 %
4.07 m/s
WNW
1007 hPa
light rain
28 %
+36 °C
+34 °C
+39 °C
+31 °C
05:46
12:04
18:22
19:36
شنبه
+34 °C
22 اوت
0
42 %
7.18 m/s
SW
1007 hPa
broken clouds
72 %
+34 °C
+31 °C
+36 °C
+32 °C
05:46
12:03
18:21
19:35
آب و هوا در حال حاضر
overcast clouds
+32 °C
05:43
صبح
+32 °C
12:06
روز
+32 °C
18:30
شب
+32 °C
19:46
شب
+29 °C
میزان بارش 0

رطوبت 50 %

سرعت باد 7.58 m/s

جهت باد West-southwest
ابری و بارش 91

فشار 1007 hPa

فاز ماهپر شده
زمان محلی
-
َكَرَنكُم +00:00
17:08:09
بارگیری شرایط آب و هوایی داده ها...