پیش بینی آب و هوا در دَِمِلِ

15° 8.976 N 0° 40.524 E
آب و هوا در حال حاضر
+39 °C
13:12:09
0
26 %
6.42 m/s
N
1010 hPa
few clouds
12
+37 °C
+36 °C
+37 °C
+28 °C
05:46
11:50
17:55
19:06
امروز
+37 °C
19 سپتامبر
0
30 %
6.25 m/s
N
1011 hPa
sky is clear
7 %
+37 °C
+36 °C
+37 °C
+28 °C
05:46
11:50
17:55
19:06
فردا
+40 °C
20 سپتامبر
0
16 %
2.72 m/s
ESE
1007 hPa
sky is clear
7 %
+40 °C
+34 °C
+38 °C
+31 °C
05:46
11:50
17:54
19:06
دوشنبه
+35 °C
21 سپتامبر
0
41 %
7.33 m/s
SW
1010 hPa
scattered clouds
41 %
+35 °C
+33 °C
+36 °C
+27 °C
05:46
11:50
17:54
19:05
سهشنبه
+36 °C
22 سپتامبر
0.29
38 %
4.41 m/s
SW
1011 hPa
light rain
21 %
+36 °C
+34 °C
+36 °C
+28 °C
05:46
11:49
17:53
19:04
چهار شنبه
+36 °C
23 سپتامبر
1.3
36 %
4.95 m/s
SSW
1011 hPa
light rain
40 %
+36 °C
+35 °C
+37 °C
+30 °C
05:46
11:49
17:52
19:03
پنج شنبه
+37 °C
24 سپتامبر
0
33 %
4.39 m/s
WSW
1010 hPa
sky is clear
4 %
+37 °C
+36 °C
+38 °C
+29 °C
05:46
11:49
17:51
19:02
جمعه
+37 °C
25 سپتامبر
0
30 %
5.78 m/s
SSW
1009 hPa
broken clouds
61 %
+37 °C
+35 °C
+38 °C
+30 °C
05:46
11:48
17:51
19:02
شنبه
+36 °C
26 سپتامبر
0.13
36 %
5.34 m/s
SW
1008 hPa
light rain
8 %
+36 °C
+33 °C
+37 °C
+29 °C
05:46
11:48
17:50
19:01
یکشنبه
+33 °C
27 سپتامبر
4.21
34 %
3.25 m/s
SW
1008 hPa
moderate rain
96 %
+33 °C
+32 °C
+35 °C
+30 °C
05:46
11:48
17:49
19:00
دوشنبه
+35 °C
28 سپتامبر
0
37 %
5.67 m/s
SW
1010 hPa
scattered clouds
27 %
+35 °C
+35 °C
+36 °C
+28 °C
05:46
11:47
17:48
18:59
سهشنبه
+39 °C
29 سپتامبر
0
22 %
3.34 m/s
NNW
1007 hPa
scattered clouds
41 %
+39 °C
+36 °C
+38 °C
+30 °C
05:46
11:47
17:48
18:59
چهار شنبه
+35 °C
30 سپتامبر
0
38 %
5.84 m/s
SSW
1010 hPa
broken clouds
77 %
+35 °C
+32 °C
+35 °C
+27 °C
05:46
11:47
17:47
18:58
پنج شنبه
+29 °C
1 اکتبر
20.66
47 %
3.86 m/s
W
1010 hPa
heavy intensity rain
99 %
+29 °C
+30 °C
+32 °C
+29 °C
05:47
11:46
17:46
18:57
جمعه
+36 °C
2 اکتبر
0
32 %
3.37 m/s
W
1007 hPa
broken clouds
57 %
+36 °C
+34 °C
+36 °C
+27 °C
05:47
11:46
17:45
18:56
شنبه
+35 °C
3 اکتبر
0
44 %
9.3 m/s
SSW
1008 hPa
broken clouds
78 %
+35 °C
+32 °C
+34 °C
+28 °C
05:47
11:46
17:45
18:56
یکشنبه
+34 °C
4 اکتبر
0
39 %
1.28 m/s
SSW
1010 hPa
sky is clear
5 %
+34 °C
+33 °C
+36 °C
+28 °C
05:47
11:45
17:44
18:55
آب و هوا در حال حاضر
few clouds
+39 °C
05:46
صبح
+28 °C
11:50
روز
+37 °C
17:55
شب
+37 °C
19:06
شب
+36 °C
میزان بارش 0

رطوبت 26 %

سرعت باد 6.42 m/s

جهت باد North
ابری و بارش 12

فشار 1010 hPa

فاز ماهسه ماهه اول
زمان محلی
-
دَِمِلِ +00:00
13:09:09
بارگیری شرایط آب و هوایی داده ها...