پیش بینی آب و هوا در تَبرِكهَت

17° 43.766 N 0° 12.367 E
آب و هوا در حال حاضر
+41 °C
18:21:27
0
12 %
5.73 m/s
E
1004 hPa
few clouds
11
+41 °C
+33 °C
+41 °C
+41 °C
05:39
12:04
18:29
19:46
امروز
+41 °C
7 اوت
0
12 %
5.73 m/s
E
1004 hPa
few clouds
11 %
+41 °C
+33 °C
+41 °C
+41 °C
05:39
12:04
18:29
19:46
فردا
+34 °C
8 اوت
0
41 %
7.3 m/s
SW
1011 hPa
scattered clouds
42 %
+34 °C
+32 °C
+36 °C
+26 °C
05:40
12:04
18:29
19:46
یکشنبه
+35 °C
9 اوت
4.8
38 %
4.75 m/s
WSW
1010 hPa
moderate rain
48 %
+35 °C
+27 °C
+36 °C
+30 °C
05:40
12:04
18:28
19:45
دوشنبه
+34 °C
10 اوت
1.02
37 %
3.7 m/s
WSW
1008 hPa
light rain
86 %
+34 °C
+30 °C
+36 °C
+26 °C
05:40
12:04
18:28
19:44
سهشنبه
+26 °C
11 اوت
9.51
69 %
8.53 m/s
ESE
1012 hPa
moderate rain
100 %
+26 °C
+29 °C
+32 °C
+30 °C
05:40
12:04
18:27
19:44
چهار شنبه
+34 °C
12 اوت
0
38 %
3.44 m/s
S
1011 hPa
scattered clouds
41 %
+34 °C
+30 °C
+35 °C
+28 °C
05:41
12:04
18:27
19:43
پنج شنبه
+36 °C
13 اوت
0.14
34 %
5.17 m/s
W
1010 hPa
light rain
29 %
+36 °C
+33 °C
+38 °C
+28 °C
05:41
12:03
18:26
19:42
جمعه
+40 °C
14 اوت
0
23 %
4.08 m/s
NNW
1006 hPa
sky is clear
6 %
+40 °C
+33 °C
+40 °C
+31 °C
05:41
12:03
18:25
19:41
شنبه
+36 °C
15 اوت
0
34 %
5.61 m/s
SSW
1009 hPa
few clouds
18 %
+36 °C
+32 °C
+37 °C
+28 °C
05:41
12:03
18:25
19:41
یکشنبه
+36 °C
16 اوت
0.28
32 %
2.55 m/s
WNW
1009 hPa
light rain
88 %
+36 °C
+32 °C
+38 °C
+31 °C
05:42
12:03
18:24
19:40
دوشنبه
+41 °C
17 اوت
0
15 %
4.57 m/s
NE
1006 hPa
sky is clear
1 %
+41 °C
+33 °C
+40 °C
+31 °C
05:42
12:03
18:23
19:39
سهشنبه
+38 °C
18 اوت
0
21 %
1.28 m/s
SW
1005 hPa
scattered clouds
50 %
+38 °C
+35 °C
+39 °C
+29 °C
05:42
12:02
18:23
19:38
چهار شنبه
+39 °C
19 اوت
0
22 %
4.21 m/s
W
1006 hPa
few clouds
15 %
+39 °C
+32 °C
+39 °C
+31 °C
05:42
12:02
18:22
19:37
پنج شنبه
+38 °C
20 اوت
0
27 %
5.04 m/s
W
1007 hPa
scattered clouds
28 %
+38 °C
+33 °C
+38 °C
+30 °C
05:42
12:02
18:21
19:37
جمعه
+40 °C
21 اوت
0
22 %
5.55 m/s
NNW
1006 hPa
sky is clear
1 %
+40 °C
+35 °C
+40 °C
+30 °C
05:43
12:02
18:21
19:36
شنبه
+40 °C
22 اوت
1.24
21 %
5.23 m/s
SE
1007 hPa
light rain
46 %
+40 °C
+30 °C
+33 °C
+32 °C
05:43
12:01
18:20
19:35
آب و هوا در حال حاضر
few clouds
+41 °C
05:39
صبح
+41 °C
12:04
روز
+41 °C
18:29
شب
+41 °C
19:46
شب
+33 °C
میزان بارش 0

رطوبت 12 %

سرعت باد 5.73 m/s

جهت باد East
ابری و بارش 11

فشار 1004 hPa

فاز ماهپر شده
زمان محلی
-
تَبرِكهَت +00:00
18:08:28
بارگیری شرایط آب و هوایی داده ها...