پُرت سَِنتِ رِتَ (موریتیوس) آب و هوای امروز ساعتی 7، پیش بینی وضع هوا 10 روز | افغانستان | weather.town

پیش بینی آب و هوا در پُرت سَِنتِ رِتَ

-10° 29 S 56° 42 E
آب و هوا در حال حاضر
+25 °C
01:43:05
0
78 %
2.06 m/s
WNW
1009 hPa
few clouds
20
+26 °C
+26 °C
+26 °C
+26 °C
06:11
12:27
18:42
19:56
فردا
+26 °C
6 فوریه
0
69 %
8.2 m/s
WNW
1010 hPa
overcast clouds
100 %
+26 °C
+26 °C
+26 °C
+26 °C
06:11
12:27
18:42
19:56
سهشنبه
+26 °C
7 فوریه
0
69 %
7.49 m/s
WNW
1011 hPa
scattered clouds
32 %
+26 °C
+26 °C
+26 °C
+26 °C
06:12
12:27
18:42
19:55
چهار شنبه
+26 °C
8 فوریه
0
72 %
6.74 m/s
WNW
1011 hPa
broken clouds
72 %
+26 °C
+26 °C
+26 °C
+26 °C
06:12
12:27
18:42
19:55
پنج شنبه
+26 °C
9 فوریه
0
77 %
7.88 m/s
NNW
1010 hPa
overcast clouds
97 %
+26 °C
+27 °C
+27 °C
+26 °C
06:12
12:27
18:42
19:55
جمعه
+27 °C
10 فوریه
3.27
76 %
8.58 m/s
NNW
1010 hPa
moderate rain
99 %
+27 °C
+26 °C
+27 °C
+26 °C
06:12
12:27
18:41
19:54
شنبه
+27 °C
11 فوریه
10.84
78 %
8.31 m/s
NNW
1010 hPa
moderate rain
79 %
+27 °C
+26 °C
+27 °C
+26 °C
06:13
12:27
18:41
19:54
یکشنبه
+27 °C
12 فوریه
19.35
75 %
8.09 m/s
NNW
1011 hPa
moderate rain
100 %
+27 °C
+27 °C
+27 °C
+26 °C
06:13
12:27
18:41
19:53
دوشنبه
+26 °C
13 فوریه
14.26
80 %
6.63 m/s
NNW
1010 hPa
moderate rain
61 %
+26 °C
+26 °C
+26 °C
+26 °C
06:13
12:27
18:41
19:53
سهشنبه
+27 °C
14 فوریه
19.33
77 %
9.17 m/s
NW
1009 hPa
moderate rain
98 %
+27 °C
+26 °C
+26 °C
+26 °C
06:13
12:27
18:40
19:53
چهار شنبه
+27 °C
15 فوریه
10.19
78 %
9.59 m/s
NW
1008 hPa
moderate rain
100 %
+27 °C
+26 °C
+26 °C
+26 °C
06:14
12:27
18:40
19:52
پنج شنبه
+27 °C
16 فوریه
10.51
78 %
8.48 m/s
NW
1008 hPa
moderate rain
100 %
+27 °C
+27 °C
+27 °C
+26 °C
06:14
12:27
18:40
19:52
جمعه
+26 °C
17 فوریه
4.79
76 %
9.08 m/s
NNW
1009 hPa
moderate rain
100 %
+26 °C
+27 °C
+27 °C
+26 °C
06:14
12:27
18:39
19:51
شنبه
+27 °C
18 فوریه
0.13
73 %
7.81 m/s
NW
1010 hPa
light rain
100 %
+27 °C
+27 °C
+27 °C
+26 °C
06:14
12:27
18:39
19:51
یکشنبه
+26 °C
19 فوریه
0
74 %
6.73 m/s
NW
1010 hPa
scattered clouds
48 %
+26 °C
+27 °C
+27 °C
+26 °C
06:15
12:27
18:39
19:50
دوشنبه
+27 °C
20 فوریه
1.73
73 %
6.41 m/s
NNW
1011 hPa
light rain
100 %
+27 °C
+27 °C
+27 °C
+26 °C
06:15
12:26
18:38
19:50
سهشنبه
+26 °C
21 فوریه
0.99
76 %
5.05 m/s
NNW
1011 hPa
light rain
94 %
+26 °C
+27 °C
+27 °C
+26 °C
06:15
12:26
18:38
19:49
آب و هوا در حال حاضر
few clouds
+25 °C
06:11
صبح
+26 °C
12:27
روز
+26 °C
18:42
شب
+26 °C
19:56
شب
+26 °C
میزان بارش 0

رطوبت 78 %

سرعت باد 2.06 m/s

جهت باد West-northwest
ابری و بارش 20

فشار 1009 hPa

فاز ماهپر شده
زمان محلی
-
پُرت سَِنتِ رِتَ +04:00
01:02:05

َگَلِگَ ِسلَندس

بارگیری شرایط آب و هوایی داده ها...